Vogelexcursie Lauwersmeer 6 januari 2020

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer op 6-1-20

Verslag van de privé vogelexcursie Lauwersmeer op 6 januari 2020.

Op deze maandag stond van 9.00-16.30 uur een vogelexcursie Lauwersmeer gepland met twee heren uit de provincie Gelderland. Het was lang geleden dat ze in dit gebied geweest waren. De dag begon wat mistig, later klaarde het op, en aan het eind van de middag verscheen zelfs het zonnetje nog even. Met 6 graden en windkracht 4 was het prima vogelweer voor de tijd van het jaar.

Zwanen, IJsvogel en Goudhaantjes

Deelnemers bij Nieuw Robbengat
Deelnemers bij Nieuw Robbengat

Het startpunt was het Jaap Deensgat. Door de mist was de overkant van het water niet goed te zien. Op het water dreven wel Kleine- en Wilde Zwanen en ook de Brilduikers waren van de partij. Via de uitkijktoren reden we naar de parkeerplaats bij Suyderoogh, om een blik te werpen over het Nieuwe Robbengat. Met Nonnetje, Wintertaling, Dodaars en een voorbij vliegende IJsvogel was dit een leuke plek om even te kijken. Ook ontdekten we Goudhaantjes toen we op het park even luisterden of we de Pestvogels nog hoorden (waren die dag nog niet gemeld).

We reden naar de haven van Lauwersoog en zagen al snel de Roodhalsfuut drijven. Ondertussen genoten we even van een kop koffie met notenkoek. Bij het pierenend stonden Tureluurs en Scholeksters en naast de weg liep een Steenloper. Bij de sluizen stonden een aantal Rotganzen aan de rand van de Waddenzee. Even verderop, toen we boven op de dijk stonden, zagen we Zilverplevieren, Bonte Strandlopers en Wulpen. Na deze verfrissende ervaring was het tijd om even in de auto op temperatuur te komen met de zelf meegebrachte lunch.

Velduilen bij Paesens-Moddergat

Omdat we de hele dag de tijd hadden, gingen we naar Peasens-Moddergat, waar we op zoek gingen naar Velduilen. We zagen er uiteindelijk 4 vliegen, waarvan in ieder geval 3 verschillende dieren. Ook zagen we Blauwe Kiekendieven jagen en een Kleine Zilverreiger overvliegen. Ook vloog er een groep kleinere vogels langs, waarschijnlijk Fraters.

Bij de Ezumakeeg kwam de Roodborst al direct aanvliegen, zodra we op de heuvel stonden. Zou er regelmatig iemand een aantal broodkruimels laten vallen? Vanuit de hut zagen we een Ruigpootbuizerd bidden en konden we de Tafeleend nog aan de eendenlijst toevoegen. Daarna was het tijd om via de ‘tussendoor-route’ naar de Kollumerpomp te rijden. Onderweg eindelijk Smienten en vanaf de uitkijkheuvel nog Grote Zaagbekken in de verte.

Uitzicht vanaf uitkijkheuvel
Uitzicht vanaf uitkijkheuvel

Omdat het al schemerig werd, en we toch weer naar het Jaap Deensgat moesten voor de auto van de deelnemers, reden we nog even langs de plek waar de Oehoe regelmatig wordt gezien. Hij zat er niet, helaas. Het bleek nog iets te vroeg te zijn. Een half uur later, toen we ieder weer huiswaarts reden, kwam hij net aanvliegen, een kwartier later dan de dag ervoor. Ondanks de gemiste Oehoe hadden de heren het prima naar de zin gehad en hun vogelkennis weer flink kunnen ophalen.

Waargenomen soorten

1  Fazant – Phasianus colchicus 
2  Rotgans – Branta bernicla 
3  Brandgans – Branta leucopsis 
4  Grauwe Gans – Anser anser 
5  Kolgans – Anser albifrons 
6  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
7  Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii 
8  Wilde Zwaan – Cygnus cygnus 
9  Bergeend – Tadorna tadorna 
10  Slobeend – Spatula clypeata 
11  Krakeend – Mareca strepera 
12  Smient – Mareca penelope 
13  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
14  Pijlstaart – Anas acuta 
15  Wintertaling – Anas crecca 
16  Tafeleend – Aythya ferina 
17  Kuifeend – Aythya fuligula 
18  Brilduiker – Bucephala clangula 
19  Nonnetje – Mergellus albellus 
20  Grote Zaagbek – Mergus merganser 
21  Holenduif – Columba oenas 
22  Houtduif – Columba palumbus 
23  Waterral – Rallus aquaticus 
24  Waterhoen – Gallinula chloropus 
25  Meerkoet – Fulica atra 
26  Dodaars – Tachybaptus ruficollis 
27  Roodhalsfuut – Podiceps grisegena 
28  Fuut – Podiceps cristatus 
29  Scholekster – Haematopus ostralegus 
30  Kievit – Vanellus vanellus 
31  Zilverplevier – Pluvialis squatarola 
32  Wulp – Numenius arquata 
33  Steenloper – Arenaria interpres 
34  Bonte Strandloper – Calidris alpina 
35  Tureluur – Tringa totanus 
36  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
37  Stormmeeuw – Larus canus 
38  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus 
39  Zilvermeeuw – Larus argentatus 
40  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
41  Grote Zilverreiger – Ardea alba 
42  Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta 
43  Sperwer – Accipiter nisus 
44  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus 
45  Ruigpootbuizerd – Buteo lagopus 
46  Buizerd – Buteo buteo 
47  Velduil – Asio flammeus 
48  IJsvogel – Alcedo atthis 
49  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
50  Torenvalk – Falco tinnunculus 
51  Gaai – Garrulus glandarius 
52  Ekster – Pica pica 
53  Kauw – Coloeus monedula 
54  Roek – Corvus frugilegus 
55  Zwarte Kraai – Corvus corone 
56  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 
57  Koolmees – Parus major 
58  Baardman – Panurus biarmicus 
59  Staartmees – Aegithalos caudatus 
60  Goudhaan – Regulus regulus 
61  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
62  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
63  Merel – Turdus merula 
64  Kramsvogel – Turdus pilaris 
65  Roodborst – Erithacus rubecula
66  Graspieper – Anthus pratensis 
67  Vink – Fringilla coelebs 
68  Putter – Carduelis carduelis