Vogelexcursie Lauwersmeer 2 januari 2020

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer op donderdag 2 januari 2020

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer op donderdag 2 januari 2020

Na een mistige oudejaarsnacht en een dagje bijkomen van al het geknal was het deze 2e januari tijd om met een tweetal personen uit Zuid-Holland op stap te gaan. Zij waren al eerder met een excursie van Birds4You.nl mee geweest, maar kenden het Lauwersmeer gebied nog niet. We gingen van 12.00-15.30 uur de Friese kant verkennen. Het was 2 graden Celcius, windkracht 4 en droog.

Baardmannen en Kleine- en Wilde Zwanen

Moeder en zoon in actie
Moeder en zoon in actie

We startten bij Kollumerpomp, waar we direct oog in oog stonden met een paartje Baardmannetjes. Op een meter of 5 afstand lieten ze zich een behoorlijke tijd zien, terwijl ze voedsel aan het zoeken waren in de vegetatie. Ook een Waterpieper liet zich door de telescoop goed bekijken. Een eindje verderop was het tijd voor de eerste soorten eenden en zwanen: 18 Kleine Zwanen en een tiental Wilde Zwanen zwommen in het water, en waren mooi te vergelijken. De volgende stop was bij het wintervoedselveldje, waarachter honderden Brandganzen zaten. Onderweg naar Ezumakeeg zat er een Brandgans aan de kant van de weg (niets raars aan te zien, behalve dat hij zo dichtbij de auto bleef) en even verderop reden we bijna over een Spreeuw, die ook al zo dicht aan de weg zat.

Opdringerige Roodborst, Roodhalsfuut en Paarse Strandlopers

Bij Ezumakeeg-Zuid waren heel veel Pijlstaarten te zien en op de uitkijkheuvel kwam er een Roodborst zo dichtbij, dat we moesten oppassen dat we er niet op gingen staan. Tussendoor was er natuurlijk even tijd voor een kop koffie met koek. Daarna reden we richting de haven, hoewel de doorgaande weg op een gegeven moment geblokkeerd was door een auto die vast zat in de Friese klei, die de tractoren op het weggetje hadden achtergelaten. Een paar wielrenners waren bezig hem eruit te duwen. Voor de zekerheid dus toch maar even terug naar de grotere weg… Onderweg zagen we nog een man Nonnetje, Goudplevieren en Rotganzen. In de haven vonden we de Roodhalsfuut, die er al weken rond zwemt. En tussen de Steenlopers op de rotsblokken waren zowaar 5 Paarse Strandlopers te zien. Daarna was het tijd om de deelnemers weer naar hun eigen auto te rijden en elkaar de hand te schudden. Ze hadden het weer erg naar de zin gehad.

Waargenomen soorten

1  Rotgans – Branta bernicla
2  Brandgans – Branta leucopsis
3  Grauwe Gans – Anser anser
4  Toendrarietgans – Anser serrirostris
5  Kolgans – Anser albifrons
6  Knobbelzwaan – Cygnus olor
7  Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii
8  Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
9  Bergeend – Tadorna tadorna
10  Slobeend – Spatula clypeata
11  Krakeend – Mareca strepera
12  Smient – Mareca penelope
13  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
14  Pijlstaart – Anas acuta
15  Wintertaling – Anas crecca
16  Kuifeend – Aythya fuligula
17  Brilduiker – Bucephala clangula
18  Nonnetje – Mergellus albellus
19  Grote Zaagbek – Mergus merganser
20  Waterhoen – Gallinula chloropus
21  Meerkoet – Fulica atra
22  Dodaars – Tachybaptus ruficollis
23  Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
24  Fuut – Podiceps cristatus
25  Scholekster – Haematopus ostralegus
26  Kievit – Vanellus vanellus
27  Goudplevier – Pluvialis apricaria
28  Wulp – Numenius arquata
29  Steenloper – Arenaria interpres
30  Paarse Strandloper – Calidris maritima
31  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
32  Stormmeeuw – Larus canus
33  Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
34  Zilvermeeuw – Larus argentatus
35  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
36  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
37  Grote Zilverreiger – Ardea alba
38  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
39  Buizerd – Buteo buteo
40  Torenvalk – Falco tinnunculus
41  Ekster – Pica pica
42  Kauw – Coloeus monedula
43  Zwarte Kraai – Corvus corone
44  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
45  Koolmees – Parus major
46  Baardman – Panurus biarmicus
47  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
48  Spreeuw – Sturnus vulgaris
49  Merel – Turdus merula
50  Roodborst – Erithacus rubecula
51  Waterpieper – Anthus spinoletta
52  Vink – Fringilla coelebs