Vogelexcursie de Onlanden 12 april 2022

Verslag Privé vogelexcursie Onlanden 12-4-22

Vandaag gingen vijf ICT-ers mee op vogelexcursie in de Onlanden van 15.00-18.00 uur. Het team-uitje was bijna 2 jaar geleden al besproken, maar vanwege Corona uitgesteld. Het weer was vandaag prima: 18 ºC, windkracht 4 en licht bewolkt.

Excursie door de ‘achtertuin’

Op de hoogzit
Op de hoogzit

Eerst werden de deelnemers die geen eigen verrekijker hadden van een leenkijker voorzien en werd er kort iets uitgelegd over het gebied. Hoewel de Onlanden de ‘achtertuin’ van hun kantoor is, waren een aantal er nog nooit geweest. Tijdens de uitleg liet een Tjiftjaf zich al horen. We gingen aan de wandel en zagen een Zwarte Roodstaart op de nok van het dak zitten en een Merel in een struikje. In de top van een boom zat een mannetje Roodborsttapuit, die zich mooi liet zien door de telescoop. We keken even bij de Hoogzit, waar meerdere Meerkoeten rondzwommen.

Grauwe Ganzen in het vizier
Grauwe Ganzen in het vizier

Geoorde Futen en een Tapuit

Daarna liepen we verder over het gravelpad en keken naar Wintertaling en Fuut. Aan de noordkant van het pad zagen we o.a. Kuifeend, Zilvermeeuw, Geoorde Fuut, Slobeend en Pijlstaart. Op een gegeven moment kwam er een Lepelaar overvliegen en stond er een Tureluur op een landtongetje, vlakbij het bruggetje.

Op het bruggetje
Op het bruggetje

We liepen verder en hoorden Baardmannetjes. Deze liet zich echter niet echt zien, net als de Blauwborst, die ook volop aan het zingen was. Wel zagen we iets verderop een mannetje Blauwe Kiekendief laag over het veld zweven. Iets dichterbij lieten Rietgors, Graspieper en Kievit zich horen en zien. Plotseling ontdekte één van de deelnemers een vogel op een hoopje maaisel. Het bleek een Tapuit te zijn, leuk! Ook deze werd natuurlijk even door de telescoop bekeken.

Waterral en Roerdomp laten zich horen maar niet zien

We liepen verder en zagen Bergeend en Grote Zilverreiger en er kwam een Buizerd over vliegen. Toen we de dijk op gingen zagen we Scholeksters en Grote Canadese Gans. Na het gegil van een Waterral liet een Roerdomp zich ook nog even horen, met zijn bijzondere ‘gehoemp’. Op het weiland zaten weer Witte Kwikstaarten tussen de kunstwerken en ook vonden we een stel Tafeleenden in het water aan de andere kant van de dijk.

Al snel kwamen we bij het vlonderpad, dat naar het kijkscherm ging. Het was hier en daar nog steeds drassig, maar al een stuk droger dan een paar dagen eerder. Naast het pad vonden we een plukplek van een roofvogel: de veren van het slachtoffer lagen overal…

Eindelijk een Blauwborst in de kijker!

Toen we weer op de zandweg liepen liet een Blauwborst zich eindelijk goed zien (we hadden er al een stuk of 8 gehoord, die steeds weer diep het riet indoken), dus dat was even genieten voor de deelnemers. Zijn blauwe borst met witte vlekje was goed te zien door de telescoop. Daarna liepen we het laatste stuk terug naar de parkeerplaats terwijl we onderweg nog een Waterhoentje en een Torenvalk zagen.

Op de parkeerplaats dronken we nog even een kop koffie/thee met een stuk Drentse turf erbij, voordat iedereen zijn of haar eigen weg weer ging. De deelnemers gaven aan dat ze het erg leuk hadden gevonden en hadden genoten van de wandeling en de vele vogelsoorten.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fazant – Phasianus colchicus
14 Waterral – Rallus aquaticus
15 Waterhoen – Gallinula chloropus
16 Meerkoet – Fulica atra
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Kievit – Vanellus vanellus
21 Tureluur – Tringa totanus
22 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
23 Zilvermeeuw – Larus argentatus
24 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
25 Lepelaar – Platalea leucorodia
26 Roerdomp – Botaurus stellaris
27 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
28 Grote Zilverreiger – Ardea alba
29 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
30 Buizerd – Buteo buteo
31 Torenvalk – Falco tinnunculus
32 Zwarte Kraai – Corvus corone
33 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
34 Baardman – Panurus biarmicus
35 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
36 Spreeuw – Sturnus vulgaris
37 Merel – Turdus merula
38 Blauwborst – Luscinia svecica
39 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
40 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
41 Tapuit – Oenanthe oenanthe
42 Huismus – Passer domesticus
43 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
44 Graspieper – Anthus pratensis
45 Rietgors – Emberiza schoeniclus