Vogelexcursie De Onlanden 12 juli 2020

Verslag Privé vogelexcursie Onlanden 12 juli 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets op 12 juli 2020

Op deze mooie zondagmorgen stond er van 9.00-12.30 uur een vogelexcursie voor 5 personen in de planning, met een fietstocht door de Onlanden. Met 17 °C, licht bewolkt en windkracht 2 was het prima weer om te fietsen en vogels te kijken.

Rietzanger laat zich duidelijk te zien, de eerste Blauwborst niet

Met een beetje vertraging troffen we elkaar bij de Onlanderij. Hier werden alle leenkijkers uitgedeeld en even door de telescoop gekeken naar een paar Eksters in een boom om het gebruik van de Coronadoppen te laten zien. Ondertussen vlogen de Huiszwaluwen over ons heen en hoorden we een Kleine Karekiet zingen in het riet. Daarna konden we van start gaan in dit mooie gebied.

Op de brug kijken naar Fuut
Op de brug kijken naar Fuut

Na een paar honderd meter stapten we al weer af en keken over het water. Hier dreven een aantal Meerkoeten en een Geoorde Fuut, en ook een duikende Fuut wist de deelnemers een poos te fascineren (‘hoe lang blijft dat dier wel niet onder water?’). Een Blauwborst, die zich wel liet horen, had geen zin om zich te laten zien. Gelukkig deed een Rietzanger daar niet moeilijk over.

‘Oude naaimachines’ in het veld

Kijken naar Kemphanen
Kijken naar Kemphanen

We stapten op de fiets en reden weer een stukje. Toen we afstapten hoorden we een Snor zingen en zagen we in de verte een Grote Zilverreiger en een Blauwe Reiger staan, terwijl in de lucht een Gierzwaluw te zien was. Ook een Rietgors was van de partij. Na een meter of 500 stopten we weer en zagen een Buizerd en Boerenzwaluwen vliegen. Ook hoorden we een Sprinkhaanzanger, vrij dichtbij. Dit geluid werd door één van de deelnemers als een ‘oude Singer naaimachine’ getypeerd. Vanaf de brug zagen we naast een Scholekster een aantal Kemphanen staan, die voor een aantal deelnemers een ‘lifer’ waren. Ook liet een Putter zich eindelijk wat beter zien, waarbij de knalgele vleugelvlakken goed opvielen.

We fietsten een stukje langs de doorgaande weg en de bebouwing, waar Huismussen te zien waren. Ondertussen hoorden we Tjiftjaf en Vink. Toen we even stil stonden zagen we in de bomen een Grote Bonte Specht en een Boomkruiper. We fietsten verder, langs een kudde Blaarkoppen, die één van de deelnemers maar al te goed kende. Tussen de runderen liep een Fazant en boven het diepje joeg een Visdief.

Inmiddels was het ook tijd voor de koffie/thee en koek, en werden er verrekijkers vergeleken (er waren 6 verschillende kijkers mee). Daarna gingen we weer verder met de fietstocht, hoewel w ook al snel weer stopten voor een Bruine Kiekendief die aan het jagen was. Ter plekke zaten ook Baardmannetjes in het riet, die zich zowaar lieten zien!

Eindelijk een Blauwborst die zich laat zien

Een paar honderd verder joeg een jonge Slechtvalk boven het land en vlogen Graspiepers omhoog vanaf een stapel strobalen. Op het draad, achterin het land, zat een mannetje Roodborsttapuit, die zich door de telescoop mooi liet bewonderen door alle deelnemers. We fietsten verder, en direct na de brug vloog een vogel weg met een roestbruine staart: weer een Blauwborst. Hoewel hij eerst in de Wilg ging zitten, ging hij uiteindelijk voedsel zoeken op het fietspad, waardoor de meeste deelnemers hem even konden bekijken.

Op de Hoogzit
Op de Hoogzit

Toen hij opvloog, omdat er andere mensen aankwamen, fietsten wij weer verder. We zagen een Havik in de lucht en Wilde Eenden in het water. Plotseling hoorden we weer een Blauwborst, en ook deze liet zich nog even zien, terwijl hij voedsel zocht in het gras, op een meter of 8 van ons af. We eindigden de excursie met een bezoekje aan de Hoogzit, waar de heren nog even naar boven klommen. Daarna was het tijd om elkaar nog een verdere fijne zondag toe te wensen, en ieder voor zich nog even van het mooie weer te genieten. De deelnemers gaven aan dat het een leuke ochtend geweest was.

Waargenomen soorten

1 Fazant – Phasianus colchicus
2 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Gierzwaluw – Apus apus
8 Meerkoet – Fulica atra
9 Fuut – Podiceps cristatus
10 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
11 Scholekster – Haematopus ostralegus
12 Kievit – Vanellus vanellus
13 Kemphaan – Calidris pugnax
14 Tureluur – Tringa totanus
15 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
16 Visdief – Sterna hirundo
17 Ooievaar – Ciconia ciconia
18 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
19 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
20 Grote Zilverreiger – Ardea alba
21 Havik – Accipiter gentilis
22 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
23 Buizerd – Buteo buteo
24 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
25 Slechtvalk – Falco peregrinus
26 Ekster – Pica pica
27 Zwarte Kraai – Corvus corone
28 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
29 Baardman – Panurus biarmicus
30 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
31 Huiszwaluw – Delichon urbicum
32 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
33 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
34 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
35 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
36 Snor – Locustella luscinioides
37 Zwartkop – Sylvia atricapilla
38 Grasmus – Sylvia communis
39 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
40 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
41 Spreeuw – Sturnus vulgaris
42 Blauwborst – Luscinia svecica
43 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
44 Huismus – Passer domesticus
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
46 Graspieper – Anthus pratensis
47 Vink – Fringilla coelebs
48 Putter – Carduelis carduelis
49 Rietgors – Emberiza schoeniclus