Vogelexcursie Onlanden 21 mei 2020

Verslag Privé vogelexcursie Onlanden 21 mei 2020

Verslag van de Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets op donderdag 21 mei 2020

Op deze stralende Hemelvaartsdag stond er van 9.00-12.30 uur een fietsexcursie door de Onlanden geboekt, met een gezin uit Drenthe. Het was hun eerste kennismaking met dit gebied en hadden als wens een Blauwborst op de foto te zetten. Met 20-25 °C en windkracht 2 was het een heerlijke fiets- en vogelkijkdag.

Eenden en Blauwborsten langs het fietspad.

We hadden afgesproken bij de fietsverhuur en het eerste wat opviel was dat de Kokmeeuwen door de luchten zwenkten, op jacht naar insecten (vliegende mieren, volgens Ank). Vanuit daar gingen we naar de Onlanderij. Hier werden de leenkijkers omgedaan en konden we van start. Na een paar minuten kwamen we bij de plek waar de meeste watervogels van het gebied te vinden zijn, dus werd de telescoop uitgeklapt. We zagen o.a Tafeleend, Slobeend Kuifeend en Geoorde Fuut. Een stukje verderop liet de eerste Blauwborst zich horen en zien, dus werd er even tijd genomen voor een fotosessie.

Snorrende Snor en fotogenieke Visdief

We fietsten verder en hoorden onderweg hier en daar een Snor snorren (het lage naaimachientje), en overal om ons heen zongen Rietzangers en een enkele Veldleeuwerik. Via de Brandganzen, Grote Canadese Ganzen, Krakeenden en Putters kwamen we aan de andere kant van de weg terecht, waar Zwartkop en Zanglijster het hoogste lied zongen. Tijdens de koffiepauze met notenkoek kwamen we er achter dat één van de deelneemsters een oud-leerlinge van mij was. De ene persoon lijkt in 18 jaar iets meer te veranderen dan de ander ;-).

Nadat een Fuut met jongen op de foto was gezet fietsten stapten we weer op de fiets. Na een paar honderd meter zagen we alweer een Blauwborst (foto!) en vloog er in de verte een Bruine Kiekendief boven het rietveld. Even verderop zat een Visdief op de brugleuning. Deze bleef zitten, ook toen we stopten om er een foto van maakten.

Een stukje verder zat een Graspieper in de Pitrus en deed een Bosrietzanger zijn best in een Wilgenstruik. Ook liet een Sprinkhaanzanger zijn trillende zang horen (het hoge naaimachientje). Ondertussen was het ook flink drukker geworden met andere fietsers, vooral mensen die heel hard willen fietsen… We fietsten door, genoten van het zonnetje, hoorden een Koekoek en zagen een Roodborsttapuit en een Kneu op het draad zitten.

Koekoek en een Bloedzuiger in de Gouw

We fietsten door en kwamen een zingende Boompieper tegen, terwijl het om ons heen een kakafonie van andere vogelgeluiden was. Een stukje verderop zochten we naar Tapuiten die er helaas niet meer waren. Wel stonden er meerdere Ooievaars op een pas gemaaid stuk land. We fietsten door en stopten bij een volgend mooi plekje. Hier keken we door de telescoop naar een Koekoek in een dode boom terwijl er onder onze voeten een bloedzuiger door het water kronkelde.

Het was inmiddels tijd om terug te gaan naar de Onlanderij. Onderweg hoorden we nog een Kleine Karekiet zingen in het riet en bij de Onlanderij vlogen Boerenzwaluwen en Huismussen rond. Met Ank’s fototoestel vol Blauwborstfoto’s namen we afscheid. Het was een fijne ochtend geweest!

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis 
2  Brandgans – Branta leucopsis 
3  Grauwe Gans – Anser anser 
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
5  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
6  Bergeend – Tadorna tadorna 
7  Slobeend – Spatula clypeata 
8  Krakeend – Mareca strepera 
9  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
10  Tafeleend – Aythya ferina 
11  Kuifeend – Aythya fuligula 
12  Koekoek – Cuculus canorus 
13  Houtduif – Columba palumbus 
14  Waterhoen – Gallinula chloropus 
15  Meerkoet – Fulica atra 
16  Fuut – Podiceps cristatus 
17  Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis 
18  Kievit – Vanellus vanellus 
19  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
20  Visdief – Sterna hirundo 
21  Ooievaar – Ciconia ciconia 
22  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
23  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
24  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus 
25  Buizerd – Buteo buteo 
26  Zwarte Kraai – Corvus corone 
27  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 
28  Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
29  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
30  Fitis – Phylloscopus trochilus 
31  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
32  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus 
33  Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus 
34  Bosrietzanger – Acrocephalus palustris 
35  Sprinkhaanzanger – Locustella naevia 
36  Snor – Locustella luscinioides 
37  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
38  Grasmus – Sylvia communis 
39  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
40  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
41  Merel – Turdus merula 
42  Zanglijster – Turdus philomelos 
43  Roodborst – Erithacus rubecula 
44  Blauwborst – Luscinia svecica 
45  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 
46  Huismus – Passer domesticus 
47  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
48  Graspieper – Anthus pratensis 
49  Boompieper – Anthus trivialis 
50  Vink – Fringilla coelebs 
51  Kneu – Linaria cannabina 
52  Putter – Carduelis carduelis 
53  Rietgors – Emberiza schoeniclus