Vogelexcursie de Onlanden 7 mei 2022

Verslag Privé vogelexcursie Onlanden 7-5-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Onlanden op 7 mei 2022

Deze zaterdag kwamen vier familieleden uit Friesland en Groningen naar de Onlanden voor een vogelexcursie van 13.00-16.30 uur. Het was een cadeau voor één van hen, die zeer binnenkort met pensioen zou gaan. We gingen al wandelend op zoek naar de vogels in het gebied. Het weer was prima: een graad of 16, weinig wind (later iets aantrekkend) en bewolkt, met later wat zon.

Rietzangers zingen luid en duidelijk

Nadat iedereen was voorzien van een leenkijker en we de kaart van het gebied even hadden bekeken, begonnen we met een paar geluiden: Fitis en Zwartkop lieten zich mooi horen. Daarna gingen we het zandpad op voor de wandeling. Op een dak, aan de andere kant van de weg, zat een Scholekster en in het gras naast het pad liep een Fazant. Een Bosruiter liep in het moerassige stuk, waar ook een Tureluur rondscharrelde. We hoorden en zagen een Rietzager en ondertussen liet een Snor zich horen en zagen en hoorden we even kort een Blauwborst.

Deelnemers kijken naar Bosruiter
Deelnemers kijken naar Bosruiter

We liepen verder en gingen het vlonderpad op. Hier vonden we al snel Geoorde Fuut, Brandganzen, Bergeend en Kemphanen. Ook zwom er een Fuut met drie jongen op de rug en ontdekten we een slapende Wintertaling.

Emmertjes water halen voor Huiszwaluwen

We liepen terug en zagen in de verte een Zwarte Roodstaart op het dak van een huis zitten (met een telescoop bij je ga je echt anders zoeken!). In het riet zong ondertussen een Kleine Karekiet, maar deze liet zich helaas niet zien.

Op de dijk bleek een emmer aan een touw te liggen, om de leemkuilen voor de Huiszwaluwen nat te houden met water uit de sloot naast het pad. Eén van de deelneemsters haalde vervolgens twee emmers water uit de sloot om deze vogels te helpen.

Water halen voor Huiszwaluw
Water halen voor Huiszwaluw

In plasje, iets verderop, bekeken we Krakeend en Visdief en in de rietkraag hoorden we een Baardman. Vanaf de grasdijk zagen we verschillende soorten ganzen en was er een Torenvalk aan het bidden. Inmiddels waren we op weg naar de koffie met notenkoek, waar we even van genoten voordat we weer verder gingen op de route.

Buizerd op het nest

In een boom in de verte bleek een Buizerd op het nest te zitten, wat door de telescoop mooi te zien was. De Roodborsttapuit, waar we al even naar gezocht hadden, bleek plotseling ook mooi bovenop een rietstengel te zitten.

Bij de vistrap vonden we Zilvermeeuw en Grote Mantelmeeuw en heel in de verte de eerste Steltkluut. Iets dichterbij liet een Graspieper zich horen en zien.

Uitzicht over de Onlanden
Uitzicht over de Onlanden

We liepen verder over het fietspad, waar nog een aantal Rietzangers en Rietgorzen zich lieten zien en Snor en Blauwborst zich lieten horen.

Steltkluut mooi dichtbij

Vanaf de gravelweg zagen we een Knobbelzwaan met een gele halsring, die we even aflazen (PN57). Aan de andere kant van de weg vonden we een Pijlstaart, die lag te slapen. Toen we, iets verderop, weer naar rechts keken bleek daar een Steltkluut vlakbij te lopen. Dit was even genieten voor de deelnemers.

Steltkluut
Steltkluut

We waren inmiddels weer bij het startpunt aangekomen, waar we de excursie afsloten met een Boerenzwaluw. De deelnemers hadden het erg leuk gevonden om de Onlanden eens op een andere manier te beleven dan ze gewoonlijk deden (wandelend of fietsend, zonder naar vogels te kijken), en hadden een flink aantal soorten vogels voor het eerst van hun leven gezien en/of gehoord.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Fazant – Phasianus colchicus
13 Waterhoen – Gallinula chloropus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Steltkluut – Himantopus himantopus
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Kemphaan – Calidris pugnax
21 Tureluur – Tringa totanus
22 Bosruiter – Tringa glareola
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
25 Zilvermeeuw – Larus argentatus
26 Visdief – Sterna hirundo
27 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
28 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
29 Grote Zilverreiger – Ardea alba
30 Buizerd – Buteo buteo
31 Torenvalk – Falco tinnunculus
32 Zwarte Kraai – Corvus corone
33 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
34 Koolmees – Parus major
35 Baardman – Panurus biarmicus
36 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
37 Huiszwaluw – Delichon urbicum
38 Fitis – Phylloscopus trochilus
39 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
40 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
41 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
42 Snor – Locustella luscinioides
43 Zwartkop – Sylvia atricapilla
44 Spreeuw – Sturnus vulgaris
45 Merel – Turdus merula
46 Roodborst – Erithacus rubecula
47 Blauwborst – Luscinia svecica
48 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
49 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
50 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
51 Graspieper – Anthus pratensis
52 Rietgors – Emberiza schoeniclus