Vogelexcursie de Onlanden 9 april 2022

Verslag Privé vogelexcursie Onlanden 9-4-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Onlanden op 9 april 2022

Op deze winterse zaterdag kwam van 9.00-12.30 uur een stel uit Groningen vogels kijken in de Onlanden. Zij kenden het gebied vrij goed, maar hadden zich nog nooit verdiept in de vogels van dit gebied. Het weer kon beter: 5 °C, windkracht 4-5 en de zon wisselde af met regen en hagelbuien. Vanwege het weer en werkzaamheden aan het fietspad was in overleg besloten om deze excursie wandelend te doen, en dus niet op de fiets.

Hé, Een Hermelijn en de eerste Blauwborst

Na de kennismaking werden de leenverrekijkers omgedaan en konden we direct een Fazant bekijken terwijl een Tjiftjaf het hoogste lied zon. Ook bekeken we even de Huismussen in de stal. Daarna liepen we naar de Hoogzit, waar we o.a. Grauwe Gans en Meerkoet zagen. We liepen terug naar het fietspad en zagen een Hermelijn (met prooi) over het pad rennen. Hij verdween in de middenberm, waar we een (zijn?) holletje vonden.

We keken, nadat we een bui hadden getrotseerd, over het water en zagen Wintertaling, Kuifeend, veel Kokmeeuwen en een Fuut en iets verderop liet de eerste Blauwborst zich horen en zien. Vooral deze laatste soort werd erg gewaardeerd door de deelnemers.

Deelnemers aan het kijken
Deelnemers aan het kijken

Zomertaling bij de vistrap

Een eindje verderop liet ook een Baardmannetje zich horen en kort even zien. Toen we verder liepen zagen we een Watersnip vliegen en stond er een Tureluur in het gras. Daarboven kwam een Bruine Kiekendief langs vliegen en even later ook een Wulp. Ook de Kievit was van de partij en aan de andere kant van het fietspad vonden we een Rietgors en hoorden we weer een Blauwborst zingen.

Iets verderop, bij de vistrap vonden we de eerste Zomertaling, met zijn mooie witte wenkbrauwstreep. En toen we verder liepen, richting de koffie, zagen we in het land Scholekster en Brandganzen zitten. Ook een Buizerd liet zich even zien. We hielden een korte pauze met koffie en Drentse turf en liepen toen terug naar de route, waar we de dijk op gingen.

Roerdomp laat zich horen

Kunstwerk in het weiland
Kunstwerk in het weiland

In de struikjes vonden we een Zanglijster en een Roodborsttapuit en vanuit het riet klonk de ‘misthoorn’ van een Roerdomp. In het weiland, zo’n honderd meter verderop, bleken naast een paar kunstwerken ook Graspiepers en Witte Kwikstaarten te zitten. Een Grote Canadese Gans lag ervoor te slapen.

We bekeken ze even met de telescoop en liepen toen het zandpad op. Ook deze zat, net als de dijk, vol kuilen met plassen, en op dat moment kwam een fikse hagelbui langs. Gelukkig hadden we de wind in de rug, en hield het op met hagelen toen we het vlonderpad op gingen. Na een grote plas bereikten we toch het kijkscherm en zagen we nog een paar leuke eendensoorten: Slobeend, Tafeleend en Pijlstaart. Ook vonden we twee Kleine Mantelmeeuwen en een stel Geoorde Futen.

Hierna liepen we terug naar het zandpad. Ondertussen hoorden we op verschillende plekken nog een paar Blauwborsten zingen. Toen we bijna bij het eindpunt waren zagen we een Ekster vliegen en daarna was het tijd om de excursie af te sluiten. De deelnemers hadden veel soorten voor het eerst van hun leven gezien en de Onlanden op een hele andere manier beleefd dan ze normaal deden. Al met al was het een hele geslaagde ochtend.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fazant – Phasianus colchicus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Wulp – Numenius arquata
20 Watersnip – Gallinago gallinago
21 Tureluur – Tringa totanus
22 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
23 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
24 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
25 Roerdomp – Botaurus stellaris
26 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
27 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
28 Buizerd – Buteo buteo
29 Ekster – Pica pica
30 Zwarte Kraai – Corvus corone
31 Koolmees – Parus major
32 Baardman – Panurus biarmicus
33 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
34 Spreeuw – Sturnus vulgaris
35 Merel – Turdus merula
36 Zanglijster – Turdus philomelos
37 Blauwborst – Luscinia svecica
38 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
39 Huismus – Passer domesticus
40 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
41 Graspieper – Anthus pratensis
42 Rietgors – Emberiza schoeniclus