Vogelexcursie de Onlanden 22 april 2021

Verslag Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets 22-4-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets op 22 april 2021.

Op deze doordeweekse dag stond een vogelexcursie Onlanden op het programma. Van 9.00-12.30 uur kwamen twee beginnende vogelliefhebbers uit Drenthe het gebied op de fiets verkennen. Het was een frisse dag: 5-9 °C, noordenwind kracht 4, bewolkt met zo nu en dan zon en tussendoor een heel klein spatje regen.

Een Rode Wouw op jacht

Toen de deelnemers de fietsen van de auto af hadden gehaald, en de leenkijker omgedaan was, begonnen we met een paar soorten bij de Onlanderij (o.a. Huismus in de koeienstal). We fietsten een klein stukje en konden gelijk van een Blauwborst genieten. Ook zagen we de eerste ganzen- en eendensoorten, zoals Zomertaling en Wintertaling. Ook een Geoorde Fuut was mooi te zien. Bij het bruggetje zong een Rietzanger en zagen we Lepelaars in de verte staan. Door de telescoop waren de zwarte snavels met gele punt goed zichtbaar. Plotseling kwam een roofvogel overvliegen: het bleek een Rode Wouw te zijn, met een mooie gevorkte staart. Leuk!

We fietsten verder, zo nu en dan even stoppend als we iets hoorden of zagen. Zo liet een mannetje Fazant zich mooi zien, en hoorden we een Snor. Boven het riet zagen we een paartje Bruine Kiekendief jagen.

Regenwulp in vlucht en een Tapuit op de grond

Na een kort stukje fietsen langs een drukke weg kwamen we weer in een rustiger stuk. Hier vlogen Boerenzwaluwen en talloze Graspiepers en op een gegeven moment zagen we in de verte zelfs 7 Bruine Kiekendieven tegelijkertijd vliegen. Inmiddels was het even tijd voor een pauze met koffie en koek. Toen we weer verder gingen vloog een Regenwulp over, terwijl een Rietzanger zich eindelijk liet zien. Ook zagen we een Tapuit en na even zoeken ook de plaatselijke Roodborsttapuit (op het draad).

Mannetje Goudvink valt in de smaak

Na het oversteken van de weg vonden we in het bosje een Boompieper en een mannetje Goudvink en buiten het bos zagen we Kneu en nog een Tapuit.

De laatste stop was bij ‘de Hoogzit’. Vanaf dit hoger gelegen plekje zagen we Dwergmeeuwen over het water scheren, terwijl een Aalscholver op een paal zat.

Na deze afsluiter kwamen we terug bij de parkeerplaats (via de stal). De deelnemers hadden het een hele leuke excursie gevonden, met veel nieuwe soorten.

Koeienstal met Huismussen
Koeienstal met Huismussen

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Zomertaling – Spatula querquedula
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Wintertaling – Anas crecca
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fazant – Phasianus colchicus
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Regenwulp – Numenius phaeopus
20 Tureluur – Tringa totanus
21 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
22 Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus
23 Ooievaar – Ciconia ciconia
24 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
25 Lepelaar – Platalea leucorodia
26 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
27 Grote Zilverreiger – Ardea alba
28 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
29 Rode Wouw – Milvus milvus
30 Buizerd – Buteo buteo
31 Zwarte Kraai – Corvus corone
32 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
33 Koolmees – Parus major
34 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
35 Fitis – Phylloscopus trochilus
36 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
37 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
38 Snor – Locustella luscinioides
39 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
40 Spreeuw – Sturnus vulgaris
41 Roodborst – Erithacus rubecula
42 Blauwborst – Luscinia svecica
43 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
44 Tapuit – Oenanthe oenanthe
45 Huismus – Passer domesticus
46 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
47 Graspieper – Anthus pratensis
48 Boompieper – Anthus trivialis
49 Vink – Fringilla coelebs
50 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
51 Kneu – Linaria cannabina
52 Putter – Carduelis carduelis
53 Rietgors – Emberiza schoeniclus