Vogelexcursie de Onlanden 22 april 2024

Verslag Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets 22-4-24

Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets op 22 april 2024.

Op deze zonnige, droge maandag kwamen twee vogelliefhebbers uit de provincie Utrecht voor een fietsexcursie naar de Onlanden. Zij waren al eerder op excursies mee geweest, maar kenden de de Onlanden nog niet. Tussen de regenachtige dagen was dit net een droge dag, licht bewolkt, 8 °C en windkracht 4.

Geoorde Futen en Reuzensterns in beeld

Vanaf de parkeerplaats bij de Onlanderij begonnen we de fietstocht. Al na een paar honderd meter stopten we voor de eerste keer en hoorden we o.a Fitis, Rietzanger en Roerdomp en zagen we een Rietgors. Ook een Blauwborst liet zich horen en toen we even zochten liet deze zich ook even mooi zien. Iets verderop, bij het bruggetje, stapten we weer af. Hier keken we naar de verschillende soorten eenden, en ontdekte één van de deelnemers een paartje Geoorde Futen tussen de drijvende Kokmeeuwen. Ook bleek er helemaal aan de overkant van het water een groepje Lepelaars te staan, die net herkenbaar waren door de telescoop.

Een paar honderd meter verder stopten we weer en zagen hier een mannetje Bruine Kiekendief jagen. Ook vlogen hier Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Oeverzwaluw rond, op zoek naar insecten. Een grote vogel, die ver weg vloog, bleek een Ooievaar te zijn. Langs het fietspad zagen we Witte én Gele Kwikstaart en hoorden we een Snor zingen. In de verte ging een enorme groep Brandganzen de lucht in vanwege een vliegtuigje. De volgende stop was bij de vistrap, die duidelijk in de smaak viel van de deelnemers. Op het eilandje stond een drietal reuzensterns te slapen, waarbij zo nu en dan even eentje zijn forse oranje snavel liet zien.

Meerdere Bruine Kiekendieven en een Wulp in de lucht

Na dit rustige stuk reden we een stukje langs een drukke weg met huizen, waar we in één van de tuinen een Zwartkop ontdekten. Aan de andere kant van de weg liepen Scholeksters, Grote Canadese Gans, Krakeend en Houtduif en zat Huismus. We staken de weg over naar de andere kant van de Onlanden, fietsten over het bruggetje en zagen weer een Bruine Kiekendief vliegen. Hier was ook de pauzeplek: even koffie/thee en een stukje Drentse Turf.

Genieten in het zonnetje
Genieten in het zonnetje

Daarna fietsten we weer door totdat we een Roodborsttapuit zagen. In de verte bleek een Wulp te vliegen en een Torenvalk te jagen. Iets verderop zat een Graspieper op een paaltje en een paar Kneutjes in een struikje. Ook een tweede Roodborsttapuit liet zich even mooi zien.

Roodborsttapuit in beeld
Roodborsttapuit in beeld

We fietsten weer een brug over en hoorden een Boompieper zingen, voordat we onder de drukke weg door fietsten. Via een bosje kwamen we bij een huis uit, waar een aantal vogelaars al een paar uur stond te wachten op een Draaihals. Deze was op dat moment echter niet te zien. Wel zagen we hier Zanglijster, Putter, Roodborst en Vink. We fietsten de bocht om, keken nog even of er Beflijsters in het veld met Pitrus liepen (helaas) en fietsten toen weer terug richting de Onlanderij. We keken nog even bij de hoogzit, maar zagen daar niets nieuws meer.

Niet veel later waren we weer op de parkeerplaats, waar we de excursie afsloten. De deelnemers hadden genoten van de fietstocht en kregen een aantal tips mee over welke plekken ze komende dagen zelf nog in de Onlanden konden bekijken.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Wintertaling – Anas crecca
10 Tafeleend – Aythya ferina
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Fazant – Phasianus colchicus
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
17 Scholekster – Haematopus ostralegus
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Wulp – Numenius arquata
20 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
21 Zilvermeeuw – Larus argentatus
22 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
23 Ooievaar – Ciconia ciconia
24 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
25 Lepelaar – Platalea leucorodia
26 Roerdomp – Botaurus stellaris
27 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
28 Grote Zilverreiger – Ardea alba
29 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
30 Torenvalk – Falco tinnunculus
31 Zwarte Kraai – Corvus corone
32 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
33 Koolmees – Parus major
34 Oeverzwaluw – Riparia riparia
35 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
36 Huiszwaluw – Delichon urbicum
37 Fitis – Phylloscopus trochilus
38 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
39 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
40 Snor – Locustella luscinioides
41 Zwartkop – Sylvia atricapilla
42 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
43 Spreeuw – Sturnus vulgaris
44 Zanglijster – Turdus philomelos
45 Merel – Turdus merula
46 Roodborst – Erithacus rubecula
47 Blauwborst – Luscinia svecica
48 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
49 Huismus – Passer domesticus
50 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
51 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
52 Graspieper – Anthus pratensis
53 Boompieper – Anthus trivialis
54 Vink – Fringilla coelebs
55 Kneu – Linaria cannabina
56 Putter – Carduelis carduelis
57 Rietgors – Emberiza schoeniclus