Vogelexcursie de Onlanden 3 april 2022

Verslag Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets 3-4-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets op 3 april 2022

Van 9.00-12.30 uur kwamen twee personen uit Groningen vogels kijken in de Onlanden. Zij kwamen regelmatig in het gebied, maar hadden nog nooit bewust naar de vogels gekeken. Met 1-9 °C was het aardig fris. Verder was het windkracht 4, zonnig en viel er een heel klein beetje regen/hagel.

Lepelaars, Blauwborst en Zeearend

Na de kennismaking keken we eerst even rond op de parkeerplaats bij de Onlanderij. Hier vonden we de eerste soorten: Pimpelmees, Tjiftjaf en Huismus. We stapten op de fiets en reden een klein stukje. Bij de eerste stop wemelde het al van de vogels. We zagen o.a. Pijlstaart, Bergeend en iets verderop hoorden en zagen we de eerste Blauwborst.

In de verte zwommen twee Geoorde Futen en zagen we ook twee Lepelaars naar voedsel zoeken in het water. Ondertussen ontdekte Richard een volwassen Zeearend in de lucht, die rustig langs vloog. We keken ook nog even naar een Kemphaan en Smient, voordat we weer op de fiets stapten.

Blauwborst

Na zo’n honderd meter zagen we nog een Blauwborst in de top van een struikje zitten, dus daar stapten we nog even voor af. Hij liet zich mooi door de telescoop bewonderen.

Rietgors sloopt rietsigaar

De volgende stop was bij de vistrap, waar we Slobeend en Kuifeend vonden en iets verderop zat een Buizerd in een boom. Een Rietgors was ondertussen bezig de zaden uit een rietsigaar te plukken.

Koffiepauze (door Richard)
Koffiepauze (door Richard)

We fietsten een stukje langs de drukke weg en doken toen de andere kant van de Onlanden in. Hier stonden wat bomen, dus zagen we direct andere vogels: Grote Bonte Specht en Boomkruiper. Na het bruggetje was het tijd voor koffie en een stuk Drentse turf.

Zomertaling en Roodborsttapuit (toch nog) gevonden

Na dit intermezzo fietsten we weer een stukje en stopten toen even om naar Bruine Kiekendieven te zoeken. Die lieten zich niet zien, helaas. Even verderop hoorden we een Roerdomp meerdere keren zijn bijzondere geluid maken. Ook de Graspiepers lieten zich horen en zien en in een slootje zwommen een Wintertaling en een Zomertaling bij elkaar langs.

Op de dijk bleken bovendien 3 Reeën te lopen. Geen vogels weliswaar, maar daarom niet minder leuk. We fietsten weer een stukje en keken toen even of de Roodborsttapuiten zich lieten zien. Na enig speurwerk vonden we deze verderop in het land. Ook deze soort viel in de smaak bij de deelnemers.

Het volgende stukje van de route was iets lastiger dan gedacht omdat het fietspad opnieuw aangelegd werd. We slaagden erin verder te rijden. We stopten nog even bij een Witte Kwikstaart, die mooi op de top van het dak zat en we hoorden daar ook een Winterkoning en een Roodborst zingen. Daarna fietsten we terug naar de Onlanderij.

De deelnemers gaven aan het erg leuk te hebben gevonden en ze hadden niet verwacht dat er zoveel verschillende soorten eenden in het gebied zouden zitten.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Zomertaling – Spatula querquedula
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Fazant – Phasianus colchicus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Kemphaan – Calidris pugnax
21 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
22 Zilvermeeuw – Larus argentatus
23 Ooievaar – Ciconia ciconia
24 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
25 Lepelaar – Platalea leucorodia
26 Roerdomp – Botaurus stellaris
27 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
28 Grote Zilverreiger – Ardea alba
29 Zeearend – Haliaeetus albicilla
30 Buizerd – Buteo buteo
31 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
32 Ekster – Pica pica
33 Zwarte Kraai – Corvus corone
34 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
35 Koolmees – Parus major
36 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
37 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
38 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
39 Merel – Turdus merula
40 Roodborst – Erithacus rubecula
41 Blauwborst – Luscinia svecica
42 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
43 Huismus – Passer domesticus
44 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
45 Graspieper – Anthus pratensis
46 Rietgors – Emberiza schoeniclus