Vogelexcursie Paesens 30 oktober 2021

Verslag Privé vogelexcursie Paesens 30-10-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Paesens op 30 oktober 2021.

Van 9.00-12.30 uur vond een excursie plaats met twee vogelliefhebbers uit Limburg. Zij waren een aantal dagen in Noord-Nederland voor de wad- en kweldervogels en de vogels van het Lauwersmeer. Deze zaterdag begon droog, met 10 °C en windkracht 3, maar al snel begon het te regenen en ging het in de loop van de ochtend wat harder waaien.

Oeverpiepers en een Tapuit op de dam

Na de kennismaking gingen we snel van start met de wandeling. Het zou nog een half uur droog blijven, dus de regenkleding ging mee. In het dorp hoorden we Winterkoning en zagen we een Zwarte Roodstaart en een Roodborst op het dak zitten. Eén van de deelnemers zat in een rolstoel, dus we namen de opgang om over de dijk te komen. Op de dijk zaten Kleine Mantelmeeuwen en Spreeuwen en op de kwelder lieten Rotganzen en Bergeend zich al snel zien. In de verte vloog een Blauwe Kiekendief en ook de eerste Wulp werd ontdekt. Een Torenvalk hing in de lucht te bidden.

Deelnemers in actie
Deelnemers in actie

We liepen naar beneden, en zagen Pijlstaarten, Brandganzen en een Aalscholver overvliegen. Op de dam leek het in eerste instantie rustig met vogels, maar toen we achterom keken bleken er toch een paar Oeverpiepers te zijn geland. Voor de deelnemers was dit een ‘lifer’, dus werd de tijd genomen om deze soort goed te bekijken door de telescoop. Ondertussen was het zachtjes begonnen te regenen. Iets verderop lieten ook Graspieper en Frater zich zien en in de verte ontdekten we een Tapuit, en een zwart vogeltje, wat we niet op naam konden brengen. Al deze vogeltjes zaten in het aanspoelsel op de dam naar zaadjes te zoeken.

Vogels op het grijze wad

We gingen verder en kwamen bij de knik in de dam. Hier zagen we een aantal soorten vogels, die op het wad aan het foerageren waren: veel Bonte Strandlopers en een enkele Zilverplevier. Ook stonden er een Grote Mantelmeeuw en een Zilvermeeuw. Bij het eindpunt van de dam vonden we Tureluur en Wintertaling, terwijl de Oeverpiepers overal om ons heen te zien waren. Een Veldleeuwerik riep, terwijl hij overvloog en in de verte vonden we een Steenloper en een paar Grauwe Ganzen.

We gingen terug over de dam en hoorden Kneu overvliegen. Ook zagen we een Buizerd op een paal zitten.

Fraters laten zich nog even zien

Omdat we een groepje vogels bij de andere dam zagen vliegen, en we nog even de tijd hadden, liepen we daar nog even naar toe. Het bleek een groepje Fraters te zijn, die zich helaas net niet op de foto lieten zetten door de telescoop.

Andrea met deelnemer (door Susanne)
Andrea met deelnemer (door Susanne)

Daarna was het tijd om terug te gaan naar de auto’s en de excursie af te ronden met een kop koffie/thee en een stuk oranjekoek. De deelnemers hadden het leuk gevonden om het gebied beter te leren kennen en waren een paar ‘lifers’ rijker.

Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Pijlstaart – Anas acuta
7 Wintertaling – Anas crecca
8 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
9 Scholekster – Haematopus ostralegus
10 Kievit – Vanellus vanellus
11 Zilverplevier – Pluvialis squatarola
12 Wulp – Numenius arquata
13 Steenloper – Arenaria interpres
14 Bonte Strandloper – Calidris alpina
15 Tureluur – Tringa totanus
16 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
17 Stormmeeuw – Larus canus
18 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
19 Zilvermeeuw – Larus argentatus
20 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
21 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
22 Buizerd – Buteo buteo
23 Torenvalk – Falco tinnunculus
24 Ekster – Pica pica
25 Zwarte Kraai – Corvus corone
26 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
27 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
28 Spreeuw – Sturnus vulgaris
29 Merel – Turdus merula
30 Roodborst – Erithacus rubecula
31 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros
32 Tapuit – Oenanthe oenanthe
33 Graspieper – Anthus pratensis
34 Oeverpieper – Anthus petrosus
35 Vink – Fringilla coelebs
36 Frater – Linaria flavirostris
37 Kneu – Linaria cannabina