Vogelexcursie Zuidlaardermeer 1 juni 2024

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 1-6-24

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 1 juni 2024.

Drie onervaren vogelaars uit de provincie Groningen gingen vandaag van 9.00-12.30 uur mee op vogelexcursie bij het Zuidlaardermeer. Vader had het als verjaardagscadeau gekregen en had zijn volwassen kinderen meegenomen. Het was bewolkt, 18 °C en windkracht 3.

Bruine Kiekendief en Zwarte Sterns zijn op jacht

Lekker wandelen
Lekker wandelen

We hadden afgesproken aan de Oostkant van het Zuidlaardermeer. Na het omhangen van de leenkijkers begonnen we met een wandeling. Direct aan het begin hoorden we Tjiftjaf, Koekoek en Cetti’s Zanger en zagen we een Tuinfluiter in de boom zitten te zingen. Als snel zagen we ook vogels langs vliegen: Kokmeeuw, Brandgans, Zwarte Kraai en meerdere Zwarte Sterns. Boven het rietveld was een Bruine Kiekendief aan het jagen en in het water dreef Meerkoet, Knobbelzwaan en Wilde Eend. We liepen verder en speurden ondertussen in de rietkraag naar vogels. Rietgors en Rietzanger lieten zich beide even zien. Een Grasmus, die uit volle borst aan de andere kant van het pad zat te zingen, kregen we wat lastiger in de kijker. Ook zong een Zanglijster in een boom en hoorden we vanuit het Riet het ‘gehoemp’ van een Roerdomp. Iets verderop dreef een Fuut in het water en hoorden we een Kleine Karekiet zingen.

We kwamen aan bij het bruggetje en zagen in de verte een Aalscholver zitten terwijl achter ons een Winterkoning aan het zingen was. Een Houtduif vloog over, voordat we verder gingen.

Op weg naar de uitkijktoren zagen we Grote Bonte Specht. De uitkijktoren mocht niet betreden worden, wegens een gevaarlijke situatie, helaas. We keken even bij de vaart en ontdekten een Koekoek in de boom.

Roodborsttapuit gevonden en Torenvalk is aan het bidden

Bij de windmolen werd even een kort fotomoment ingelast, voordat we onze aandacht weer op de vogels richtten.

Vader met zoon en dochter
Vader met zoon en dochter

Eén van de deelnemers ontdekte een Roodborsttapuit in een struikje, terwijl een Fitis en een Zwartkop in de bomen aan het zingen waren. Bij het water zagen we Krakeend en Nijlgans. We gingen vervolgens het veld met de Landgeiten op en zagen daar Kauw, Fazant, Boerenzwalw, Spreeuw, Krakeend en een flinke hoeveelheid Grauwe Ganzen. Een aantal van de Grauwe Ganzen was uitgerust met een groene halsring of een witte zender om de hals. Iets verderop op het veld zagen we Scholekster, een jagende Visdief, een paar Blauwe Reigers en een biddende Torenvalk. Ook werd er nog even een plantje gedetermineerd.

Putter
Putter

Na het hekje kwamen de huizen, en daarmee ook weer andere soorten vogels. Hier zat een Groenling in de top van een boom, zagen we Merel en Witte Kwikstaart en hoorden we Braamsluiper en Heggenmus zingen. Een paar Putters liet zich nog mooi even door de telescoop bekijken en een Vink zong wel heel dicht bij ons hoofd 😉

Steltkluten en Lepelaar stelen de show

We reden naar de volgende plek, waar we eerst even een kop koffie/thee en een stuk Drentse Turf nuttigden. Ondertussen luisterden we naar de plaatselijke Spotvogel, en deze werd door één van de deelnemers in de boom gevonden. Daarna keken we vanaf de dijk over een nat stuk land, waar Steltkluten met jongen liepen. Het verschil in pootlengte met de Kluten was duidelijk te zien.

Andere steltlopers, die er liepen waren Grutto, Tureluur, Kleine Plevier en Kievit. Ook konden we een paar soorten eenden aan de lijst toevoegen: Kuifeend, Tafeleend, Slobeend en Zomertaling. In het hoekje bleek bovendien een Lepelaar te staan, die zich druk aan het poetsen was. De gele onderdelen en mooie witte kuifveren vielen bij de deelnemers in de smaak. Na een blik op een Buizerd was het tijd om naar de laatste plek te gaan, aan de andere kant van het Zuidlaardermeer.

Jonge Zeearend op het nest, ouder in de boom

Na een ritje van een kwartier parkeerden we de auto’s, en liepen we naar de plek waar je het beste zicht hebt op het nest van de Zeearend. Bij de auto hoorden we al een Bosrietzanger, en iets verderop zagen we Kneu en een tweetal Gele Kwikstaarten. Toen we de telescoop op het nest van de Zeearend hadden gericht zagen we een vrij grote donkeren vogel op het nest bewegen, een jong.

Zeearend in beeld
Zeearend in beeld

Plotseling kwam ook een volwassen Zeearend aanvliegen, en deze landde in een boomtop, op een paar meter afstand van het nest, en bleef daar rustig zitten. De lichte kop en gele snavel waren mooi door de telescoop te zien. Ook zagen we een paar Ooievaars in de lucht vliegen, voordat we weer terug liepen naar de auto. Een Graspieper liet zich nog even zien en een Veldleeuwerik was ondertussen mooi aan het zingen.

Inmiddels was het ruimschoots tijd om een punt te zetten achter de excursie. De deelnemers hadden het allemaal leuk gevonden (de één iets meer dan de ander), en hadden allemaal soorten gezien die ze nog niet eerder in hun leven hadden gezien.

Waargenomen soorten

Waargenomen soorten
1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Zomertaling – Spatula querquedula
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Tafeleend – Aythya ferina
10 Kuifeend – Aythya fuligula
11 Fazant – Phasianus colchicus
12 Koekoek – Cuculus canorus
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Steltkluut – Himantopus himantopus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Kleine Plevier – Charadrius dubius
21 Grutto – Limosa limosa
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Visdief – Sterna hirundo
25 Zwarte Stern – Chlidonias niger
26 Ooievaar – Ciconia ciconia
27 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
28 Lepelaar – Platalea leucorodia
29 Roerdomp – Botaurus stellaris
30 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
31 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
32 Zeearend – Haliaeetus albicilla
33 Buizerd – Buteo buteo
34 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
35 Torenvalk – Falco tinnunculus
36 Kauw – Coloeus monedula
37 Zwarte Kraai – Corvus corone
38 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
39 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
40 Cetti’s Zanger – Cettia cetti
41 Fitis – Phylloscopus trochilus
42 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
43 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
44 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
45 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
46 Spotvogel – Hippolais icterina
47 Zwartkop – Sylvia atricapilla
48 Tuinfluiter – Sylvia borin
49 Braamsluiper – Curruca curruca
50 Grasmus – Curruca communis
51 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
52 Spreeuw – Sturnus vulgaris
53 Zanglijster – Turdus philomelos
54 Merel – Turdus merula
55 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
56 Heggenmus – Prunella modularis
57 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
58 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
59 Graspieper – Anthus pratensis
60 Vink – Fringilla coelebs
61 Groenling – Chloris chloris
62 Kneu – Linaria cannabina
63 Putter – Carduelis carduelis
64 Rietgors – Emberiza schoeniclus