Vogelexcursie Zuidlaardermeer 13 juni 2021

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 13-6-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 13 juni 2021.

Twee dames uit de stad Groningen hadden van 9.30-13.00 uur de vogelexcursie Zuidlaardermeer geboekt. Zij hadden zich al aardig ingelezen in de vogelwereld en vonden het nu tijd voor verdieping in de praktijk. Het was zonnig, 21 oC en windkracht 3.

Oorverdovende Rietzangers

Op de parkeerplaats konden we direct de telescoop op een Rietzanger richten, deze zat luidkeels te zingen in een hoge struik. Andere vogels die we al snel hoorden waren Winterkoning, Tuinfluiter en Snor. Ondertussen keken we naar Boerenzwaluwen op de rand van een dak, en schrokken we bijna van een mannetje Bruine Kiekendief die wel heel dicht langs kwam vliegen. Even verderop ontdekten we een Rietgors, waar de telescoop op kon worden gericht. Ook deze viel bij de dames in de smaak.

Jonge Rietgors roept ‘piep’

Op weg naar de uitkijktoren hoorden we Kleine Karekiet, Fitis, Zwartkop en Sprinkhaanzanger. Bij de uitkijktoren zagen we een Grasmus en toen we verder liepen ontdekten we een ‘piep’ in een boompje. Deze piep werd geproduceerd door een jonge Rietgors (die zich goed probeerde te verstoppen tussen de bladeren).

Oranje Havikskruid
Oranje Havikskruid

We wandelden door en zagen Roodborsttapuit en mooie oranje bloemen: Oranje Havikskruid, volgens de app van één van de dames. Na de verschillende ganzensoorten, die we zagen, was het tijd voor koffie, thee en koek.

Vijf Steltkluten en een Zomertaling in beeld

We reden naar de volgende stop, waar we maar liefst 5 Steltkluten zagen. Ook Tureluur, Grutto, verschillende soorten eenden (ook een Zomertaling) en Huiszwaluw waren van de partij. Ondertussen zong een Geelgors zijn 5e symfonie.

Daarna stapten we weer in de auto’s en reden we naar de uitkijktoren aan de andere kant van het meer.

Genieten van Gele Kwikstaarten, Witwangsterns en een Blauwborst

We wandelden over de dijk naar de uitkijktoren. Ondertussen ontdekten we Kneu en Graspieper, en lieten ook twee Gele Kwikstaarten zich mooi zien.

Deelneemsters in actie
Deelneemsters in actie

Eigenlijk was het al tijd, maar er was nog een laatste punt beloofd, dus reden we naar de Osdijk. Hier reden we even in één auto vanwege het stuiven van de weg en de vele fietsers. We keken nog even bij het lege nest van de Zeearend en genoten even later volop van dichtbij langs vliegende Witwangsterns, Zwarte Stern en Geoorde Futen met jongen. Ook liet een Blauwborst zich nog mooi even door de telescoop zien, terwijl hij druk aan het zingen was in zijn dode boompje.

De excursie eindigde een stuk later dan gepland, maar dat vonden de dames helemaal niet erg. Ze hadden veel mooie vogels gezien en veel geleerd.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Zomertaling – Spatula querquedula
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Koekoek – Cuculus canorus
14 Houtduif – Columba palumbus
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Steltkluut – Himantopus himantopus
20 Kievit – Vanellus vanellus
21 Grutto – Limosa limosa
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
25 Visdief – Sterna hirundo
26 Witwangstern – Chlidonias hybrida
27 Zwarte Stern – Chlidonias niger
28 Ooievaar – Ciconia ciconia
29 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
30 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
31 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
32 Buizerd – Buteo buteo
33 Kauw – Coloeus monedula
34 Zwarte Kraai – Corvus corone
35 Koolmees – Parus major
36 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
37 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
38 Huiszwaluw – Delichon urbicum
39 Fitis – Phylloscopus trochilus
40 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
41 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
42 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
43 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
44 Snor – Locustella luscinioides
45 Zwartkop – Sylvia atricapilla
46 Tuinfluiter – Sylvia borin
47 Grasmus – Curruca communis
48 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
49 Merel – Turdus merula
50 Blauwborst – Luscinia svecica
51 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
52 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
53 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
54 Graspieper – Anthus pratensis
55 Kneu – Linaria cannabina
56 Geelgors – Emberiza citrinella
57 Rietgors – Emberiza schoeniclus