Vogelexcursie Zuidlaardermeer 13 juli 2021

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 13-7-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 13 juli 2021.

Met 13 volwassenen en een dreumes van 14 maanden vond deze dinsdag van 10.00-14.30 uur een vogelexcursie bij het Zuidlaardermeer plaats. De deelnemers kwamen uit het westen van Nederland en uit Noorwegen, waren natuurliefhebbers, maar hadden weinig ervaring met vogels kijken. Het was eerst droog, met ca. 20 °C en windkracht 2, en in de loop van de excursie begon het wat te regenen.

Prachtige Bruine Kiekendief, Koekoek en Visarend

Nadat iedereen was voorzien van een leenverrekijker en een coronadop, begonnen we met een stukje uitleg over het gebied. Tijdens deze inleiding vloog een mannetje Bruine Kiekendief vlak achter ons langs, waardoor we direct de eerste leuke soort konden bekijken.

Daarna was het tijd voor de wandeling door een prachtig moerasgebied, waar we genoten van Rietzanger, Kleine Karekiet, Boerenzwaluw en Visdief. We hoorden het gekrijs van een Waterral, en toen we vanaf het bruggetje naar de Zwarte Sterns keken, ontdekte één van de deelnemers een Koekoek in een struikje. Deze werd natuurlijk even volop bewonderd door de meegebrachte telescopen.

We liepen verder en hoorden Grasmus, Zwartkop, Tjiftjaf en Zanglijster zingen. Vanaf de uitkijktoren genoten we even van het mooie uitzicht totdat we een Visarend zagen vliegen. De deelnemers konden hem zelfs door de telescoop bekijken, hij bleef lang in beeld. Ook zagen we in de verte acht Lepelaars staan.

We vervolgden de wandeling en vonden de Roodborsttapuiten, Rietgors en Gele Kwikstaarten. Ook een Torenvalk liet zich nog even door de telescoop bekijken. We liepen terug naar de parkeerplaats, waar een Gaai zich nog net liet zien en toen was het tijd voor een kop koffie/thee en een stuk Drentse Turf (of stroopwafel). Na deze pauze namen een aantal deelnemers afscheid en reden we met de rest naar de volgende plek.

Steltkluut op hoge poten en Slechtvalk in de mast

Inmiddels begon het wat te regenen, maar dat weerhield ons er niet van om bij de volgende plek naar nieuwe soorten te speuren. We vonden een Steltkluut, Bosruiter, Kluut, Tureluur, Wintertaling, Kuifeend en Geoorde Fuut in of bij het water en in de verte zagen we een Ooievaar staan. Toen we terug liepen naar de auto’s bleek er een Slechtvalk in de hoogspanningsmast te zitten, het kopje net zichtbaar in een driehoek. Hij vloog weg waardoor we hem ook op die manier nog even konden bekijken. Daarna reden we naar de andere kant van het Zuidlaardermeer voor de laatste stop.

Witwangsterns vangen Groene Kikkers bij de vleet

Het regende inmddels iets harder, maar daar trokken de deelnemers zich weinig van aan. Met regenjas en een droog geveegde verrekijker luisterden we naar een zingende Snor en maakte we nog een korte wandeling over de dijk. Op een gegeven moment kwamen de Witwangsterns aardig dichtbij langs vliegen, en gingen ze voor onze neus op jacht in het water. De ene na de andere kikker werd gevangen en meegenomen, of ter plekke opgegeten. Ook zagen we Putters en een mooie hoeveelheid Grote Zilverreigers in de bomen zitten.

Even na 14.30 uur zat de excursie erop. De deelnemers gaven aan het erg leuk te hebben gevonden, en te hebben genoten van het prachtige gebied.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5 Wintertaling – Anas crecca
6 Kuifeend – Aythya fuligula
7 Gierzwaluw – Apus apus
8 Koekoek – Cuculus canorus
9 Houtduif – Columba palumbus
10 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
11 Waterral – Rallus aquaticus
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Steltkluut – Himantopus himantopus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Oeverloper – Actitis hypoleucos
20 Tureluur – Tringa totanus
21 Bosruiter – Tringa glareola
22 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
23 Visdief – Sterna hirundo
24 Witwangstern – Chlidonias hybrida
25 Zwarte Stern – Chlidonias niger
26 Ooievaar – Ciconia ciconia
27 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
28 Lepelaar – Platalea leucorodia
29 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
30 Grote Zilverreiger – Ardea alba
31 Visarend – Pandion haliaetus
32 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
33 Torenvalk – Falco tinnunculus
34 Slechtvalk – Falco peregrinus
35 Gaai – Garrulus glandarius
36 Zwarte Kraai – Corvus corone
37 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
38 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
39 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
40 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
41 Snor – Locustella luscinioides
42 Zwartkop – Sylvia atricapilla
43 Grasmus – Curruca communis
44 Merel – Turdus merula
45 Zanglijster – Turdus philomelos
46 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
47 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
48 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
49 Putter – Carduelis carduelis
50 Rietgors – Emberiza schoeniclus