Vogelexcursie Zuidlaardermeer 19 September 2021

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 19-9-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 19 september 2021.

Twee dames uit de provincie Utrecht kwamen van 9.00-12.30 uur naar het Zuidlaardermeer voor een vogelexcursie. Het was een verjaardagscadeau van de één voor de ander en ze hadden er beide zin in. Het was een mooie dag om vogels te kijken met 14-19 °C, windkracht 3-4 en aardig wat zon.

Alle soorten eenden zijn verschillend!

Onderweg in Leinwijk
Onderweg in Leinwijk

We begonnen met een wandeling bij Leinwijk, nadat we op de parkeerplaats eerst even de zwaluwen hadden gedetermineerd (Boerenzwaluw). We zagen al gauw Blauwe- en Zilverreiger en een Kokmeeuw vloog over. In de verte vloog een grotere vogel, wat een Visarend bleek te zijn. We liepen verder en hoorden In de bomen Sijsjes roepen en in het ruige gras zagen we een familie Roodborsttapuit.

Vanaf de brug zagen we Krakeend, Fuut en Wilde Eend en hoorden we een Rietgors roepen. Daarna liepen we verder, langs de boom die door een Bever was omgeknaagd, en kwamen bij de uitkijktoren. Hier zagen we Slobeend en Smient in het water en Pimpelmezen in de bomen dichtbij.

In de uitkijktoren
In de uitkijktoren

We liepen naar de de windmolen, de Kikoman. Hier zaten Zanglijster en Merel in het gras. Een Grote Bonte Specht kwam overvliegen en even later zagen we ook een Bruine Kiekendief jagen. Er werd ook even aandacht besteed aan een paar planten in het gebied, die opvielen door hun kleur. Eenmaal bij de auto’s aangekomen reden we naar de volgende stop.

Overvliegende Lepelaars tijdens de kerkdienst

Toen we het weggetje opreden, viel de hoeveelheid geparkeerde auto’s al op. Er bleek een bijeenkomst in het weiland te zijn (kerkdienst in de open lucht?). Wij genoten even van een kop koffie/thee en koek, voordat we in het natte gebied gingen kijken. Het geluid wat aan een Roerdomp deed denken bleek trouwens uit de geluidinstallatie verderop te komen…

Toen we op de dijk stonden zagen we heel veel Kieviten, Kuifeend, Watersnip en een groep Lepelaars, die in de verte voorbij vloog. Omdat het aantal soorten vogels hier niet zo heel groot was reden we vrij vlot naar de andere kant van het Zuidlaardermeer.

Op de dijk
Op de dijk

Tapuiten, een Vos en een aantal Reuzensterns

Tapuit
Tapuit

Bij de Osdijk reden we met één auto langs het nest van de Zeearenden (was leeg, maar wel zichtbaar tussen de bladeren) en ontdekten we twee Tapuiten op een betonnen buis. Die lieten zich mooi door de telescoop bewonderen. Aan het eind van de weg keken we kort op de dijk, omdat de dames ook graag nog even naar het gemaal gingen. Op de weg terug zagen we een Vos in het land staan, die duidelijk op jacht was naar een lekker hapje. En vrijwel direct daarna kwam vlak voor de auto een Buizerd langs vliegen.

Op het gemaal
Op het gemaal

We reden door naar Onnen en zagen in het weiland een groep Roeken, die eten aan het zoeken waren in het gras. In het slootje naast de weg zwom een Waterhoen en al snel arriveerden we bij het gemaal. Hier zat alles ver weg, maar dankzij de telescoop konden we toch een aantal Reuzensterns zien. Ook zagen we Kemphanen en Bontbekplevier op de slikplaten, en vlogen er Kolganzen en een Gele Kwikstaart over ons heen. In het tegenlicht zagen we tenslotte een Bosruiter staan, en dat was de laatste soort van de privé excursie. De deelnemers werden weer naar de eigen auto gebracht, en hadden van de excursie genoten.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Kolgans – Anser albifrons
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Krakeend – Mareca strepera
8 Smient – Mareca penelope
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Houtduif – Columba palumbus
13 Waterhoen – Gallinula chloropus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
18 Kemphaan – Calidris pugnax
19 Watersnip – Gallinago gallinago
20 Bosruiter – Tringa glareola
21 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
22 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
23 Ooievaar – Ciconia ciconia
24 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
25 Lepelaar – Platalea leucorodia
26 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
27 Grote Zilverreiger – Ardea alba
28 Visarend – Pandion haliaetus
29 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
30 Buizerd – Buteo buteo
31 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
32 Gaai – Garrulus glandarius
33 Roek – Corvus frugilegus
34 Zwarte Kraai – Corvus corone
35 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
36 Koolmees – Parus major
37 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
38 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
39 Spreeuw – Sturnus vulgaris
40 Merel – Turdus merula
41 Zanglijster – Turdus philomelos
42 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
43 Tapuit – Oenanthe oenanthe
44 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
45 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
46 Graspieper – Anthus pratensis
47 Sijs – Spinus spinus
48 Rietgors – Emberiza schoeniclus

Vos – Vulpes vulpes