Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 24 mei 2019

Verslag Privé Vogelexcursie Zuidlaardermeer op 24 mei 2019

Van 9.00-12.30 uur was er een privé vogelexcursie geboekt rond het Zuidlaardermeer. Het was als een verrassing cadeau gegeven aan iemand, en zijn broer mocht mee! Omdat het een minder valide deelnemer betrof, is de excursie aangepast voor wat betreft de bezochte locaties. Bij de kennismaking bleek dat deze deelnemer al eens was mee geweest naar het Lauwersmeer. Hij was verrast toen bleek dat we weer op stap gingen om leuke vogels te zoeken. Voor zijn broer was het de eerste keer, en nadat een leenkijker was omgedaan, konden we van start. Het weer werkte mee: 18°C, weinig wind en een lekker zonnetje.

Verschillende plekken aan de Oostkant

We begonnen aan de Noordoostkant van het Zuidlaardermeer. Hier konden we de eerste rietvogels bekijken (Rietzanger, Rietgors en Kleine Karekiet), en vlogen Huiszwaluw, Boerenzwaluw en Visdief rond. Ook een mannetje Bruine Kiekendief liet zich mooi zien, jagend boven het rietveld. Een eindje verderop zagen we vanaf een uitkijkpunt een paartje Roodborsttapuit en in het water zwom een Slobeend. Naast de vele Grauwe Ganzen was er ook een Brandgans te zien. Graspiepers liepen voor ons door het gras, en in een boom zat een Koekoek.

Na een kort ritje konden we met de geluiden van de zangvogels aan de slag. De Geelgors (Beethovenvogel) liet zich goed horen, net als de Zwartkop en de Tuinfluiter. Vanaf een dijkje keken we daar uit op een waterplas, waar Kluut, Geoorde Fuut, Tureluur en een Kleine Plevier aan het foerageren (eten zoeken) waren.

Witwangsterns en de Zeearend aan de Westkant

We reden onder het meer langs, en zagen onderweg Roeken langs de weg. We sloegen af en reden rustig naar het eindpunt van de weg. Daar stapten we uit voor een kop koffie met koek. Het bankje, wat er een week eerder nog stond, was helaas verdwenen. Wel zat er op de paal een Blauwborst, die zich ook goed door de telescoop liet zien. Dat was dubbel genieten dus (vogel en koek). In het water dreven Tafeleend en Kuifeend, en niet veel later kwam er een drietal Witwangsterns langs vliegen. Hun gekrijs was luid en duidelijk.

Een stukje verderop, in het bosje bij de parkeerplaats, was een Spotvogel aan het zingen. Het duurde even, maar ook deze liet zich uiteindelijk door de telescoop bewonderen. Daarna was het tijd om naar het Gemaal te rijden. Onderweg keken we nog even of de Zeearend thuis was: ja dus. De imposante vogel stond op het nest en poetste met zijn grote gele snavel zijn bruine verenkleed. Voor de deelnemers was dit de eerste keer dat ze ‘life’ deze soort zagen.

Vanaf het Gemaal waren veel eenden en ganzen te zien. In de verte stond een Steltkluut en kwam er een Aalscholver heel dichtbij overvliegen. De Zwarte Ibis liet zich helaas niet zien, die stond weer eens verstopt tussen de Pitrus. Hierna was het tijd om elkaar de hand te schudden. De deelnemers (en ik) hadden het prima naar de zin gehad, en zij hadden weer een aantal nieuwe soorten gezien en gehoord.

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis 
2  Brandgans – Branta leucopsis 
3  Grauwe Gans – Anser anser 
4  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
5  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
6  Slobeend – Spatula clypeata 
7  Krakeend – Mareca strepera 
8  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
9  Tafeleend – Aythya ferina 
10  Kuifeend – Aythya fuligula 
11  Fuut – Podiceps cristatus 
12  Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis 
13  Ooievaar – Ciconia ciconia 
14  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
15  Aalscholver – Phalacrocorax carbo 
16  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus 
17  Zeearend – Haliaeetus albicilla 
18  Buizerd – Buteo buteo 
19  Meerkoet – Fulica atra 
20  Scholekster – Haematopus ostralegus 
21  Steltkluut – Himantopus himantopus 
22  Kluut – Recurvirostra avosetta 
23  Kievit – Vanellus vanellus 
24  Kleine Plevier – Charadrius dubius 
25  Tureluur – Tringa totanus 
26  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
27  Visdief – Sterna hirundo 
28  Witwangstern – Chlidonias hybrida
29  Houtduif – Columba palumbus 
30  Koekoek – Cuculus canorus 
31  Ekster – Pica pica 
32  Kauw – Coloeus monedula 
33  Roek – Corvus frugilegus 
34  Zwarte Kraai – Corvus corone 
35  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
36  Huiszwaluw – Delichon urbicum 
37  Fitis – Phylloscopus trochilus 
38  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
39  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus 
40  Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus 
41  Spotvogel – Hippolais icterina 
42  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
43  Tuinfluiter – Sylvia borin 
44  Grasmus – Sylvia communis 
45  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
46  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
47  Blauwborst – Luscinia svecica 
48  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
49  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
50  Graspieper – Anthus pratensis 
51  Vink – Fringilla coelebs 
52  Rietgors – Emberiza schoeniclus