Vogelexcursie Zuidlaardermeer 28 Juni 2022

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 28-6-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 28 juni 2022.

Van 12.30-16.00 uur kwam een beginnend vogelliefhebber uit Zuid-Holland naar het Zuidlaardermeer om zich te laten verrassen op een vogelexcursie. Hij had de excursie cadeau gekregen van zijn vrouw. Het weer was prima: 21°C, windkracht 3 en half bewolkt.

Zeearend, Koekoeken en veel Rietzangers

We begonnen aan de Oostkant van het Zuidlaardermeer, met een wandeling. Nadat de leenkijker was omgedaan konden we direct genieten van een zingende Zwartkop en de eerste luidruchtige Rietzanger (met lichte wenkbrauwstreep). We waren nog geen 10 minuten onderweg en de deelnemer zag een roofvogel in de lucht: een Zeearend! Door de telescoop was zelfs de witte staart te zien, een volwassen dier dus. Na dit genietmoment richtten we onze aandacht weer op de andere soorten, zoals Fuut, Knobbelzwaan, Scholekster, Blauwe Reiger en Boerenzwaluw.

Deelnemer kijkt naar Zeearend
Deelnemer kijkt naar Zeearend

We liepen verder en vonden de Roodborsttapuit in het veld. Ondertussen hoorden we een Grasmus zingen. Vanaf het bruggetje zagen we een Rietgors en meerdere Koekoeken (bruine en grijze) zitten en in de verte vlogen Zwarte Sterns boven het water. Ook liet een Snor zich steeds even horen.

Zwarte Kraaien vallen Bruine Kiekendief lastig

Toen we tussen de bomen langs liepen hoorden we Fitis zingen en vanaf aan de voet van de uitkijktoren zagen we de restanten van een maaltijd van een Zanglijster (hij slaat op de stenen het slakkenvlees uit het huisje). We klommen de toren op en zagen een Roerdomp vliegen, die al snel in het Riet verdween. Ook zagen we een Bruine Kiekendief (vrouwtje) jagen, terwijl ze werd lastig gevallen door een stel Zwarte Kraaien.

Bruine Kiekendief in de kijker
Bruine Kiekendief in de kijker

Na de blik op een Torenvalk liepen we verder, langs de watermolen (met wormwiel) en hoorden we een Groenling zingen. We liepen door het veld met de Nederlandse Landgeiten en zagen Huiszwaluw vliegen (witte stuit). Ook bleken het veld vol te staan met planten met rupsen van de Sint-Jacobsvlinder. Al snel waren we weer op de parkeerplaats en reden we naar de volgende plek.

Steltkluut met jong en Geelgors in de boomtop

Hier dronken we eerst even een kop koffie/thee met een stuk Drentse Turf erbij, voordat we de dijk op klommen. Bovenop de dijk hadden we een prachtig uitzicht op een nat gebied, waar meerdere Steltkluten rondliepen, zelfs met een jong erbij. Ook zagen we hier een Kleine Plevier en twee Bosruiters rondscharrelen en zwom er Kuifeend, Bergeend, Krakeend, Wintertaling en Geoorde Fuut in het water.

Achterin het gebied stond nog een Kluut en toen we weer naar de auto’s liepen hoorden we Winterkoning, Spotvogel en Zanglijster. Een Geelgors, die zich ook steeds liet horen, zat boven in een boom en liet zich even goed zien door de telescoop. Daarna reden we naar de laatste plek: de Osdijk.

Witwangsterns, Blauwborst én een jonge Zeearend!

Aan het begin van de weg stapte de deelnemer even over, zodat we in één auto de Osdijk over reden. Aan het eind liepen we over het dijkje naar het hek, en zagen ondertussen een aantal Witwangsterns en Putters voorbij vliegen. We vonden een rups van de Dagpauwoog en zagen een Grote Zilverreiger staan. Ook werden de runderen in het land nog even bewonderd.

Blauwborst
Blauwborst

Daarna liepen we nog even naar de andere kant van de weg om te kijken of we de Blauwborst konden vinden. Eerst lieten alleen Rietzanger en Rietgors zich zien, maar plotseling kwam meneer Blauwborst op een paaltje zitten, en begon volop te zingen. Prachtig!

Omdat het inmiddels tijd was om de excursie te beëindigen, reden we terug richting het begin van de Osdijk. Ondertussen keken we nog even naar het bosje van de Zeearend en daar bleek zowaar een jonge Zeearend op een tak te zitten! Voor de deelnemer was de excursie super geslaagd, hij had genoten van de roofvogels en alle andere mooie soorten.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Wintertaling – Anas crecca
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Koekoek – Cuculus canorus
12 Houtduif – Columba palumbus
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Steltkluut – Himantopus himantopus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Kleine Plevier – Charadrius dubius
21 Bosruiter – Tringa glareola
22 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
23 Visdief – Sterna hirundo
24 Witwangstern – Chlidonias hybrida
25 Zwarte Stern – Chlidonias niger
26 Ooievaar – Ciconia ciconia
27 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
28 Roerdomp – Botaurus stellaris
29 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
30 Grote Zilverreiger – Ardea alba
31 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
32 Zeearend – Haliaeetus albicilla
33 Torenvalk – Falco tinnunculus
34 Zwarte Kraai – Corvus corone
35 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
36 Huiszwaluw – Delichon urbicum
37 Fitis – Phylloscopus trochilus
38 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
39 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
40 Spotvogel – Hippolais icterina
41 Snor – Locustella luscinioides
42 Zwartkop – Sylvia atricapilla
43 Grasmus – Curruca communis
44 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
45 Spreeuw – Sturnus vulgaris
46 Merel – Turdus merula
47 Zanglijster – Turdus philomelos
48 Blauwborst – Luscinia svecica
49 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
50 Heggenmus – Prunella modularis
51 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
52 Vink – Fringilla coelebs
53 Groenling – Chloris chloris
54 Putter – Carduelis carduelis
55 Geelgors – Emberiza citrinella
56 Rietgors – Emberiza schoeniclus