Vogelexcursie Zuidlaardermeer 29 Mei 2022

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 29-5-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 29 mei 2022.

Drie personen uit Drenthe kwamen vandaag van 12.30-17.00 uur vogels kijken rond het Zuidlaardermeer. Vader had de excursie cadeau gekregen van zijn dochters. Hij kende het gebied, maar had tot nu toe de Zeearend nog nooit gezien, dus die stond op de wensenlijst. Het was 11 °C, windkracht 3 en bewolkt met zo nu en dan een bui.

Zwarte Stern, Bruine Kiekendief en Roerdomp

We gingen van start met een wandeling, waarbij direct de Zwartkop en Merel opvielen qua zang. Ook een Rietzanger liet zich al snel horen, maar nog niet zien. Ook een Grasmus verschool zich snel tussen de groene blaadjes van een struik. Gierzwaluwen joegen boven ons hoofd en iets verderop zagen we ook Boerenzwaluw en Huiszwaluw vliegen. In het Riet zat een Rietgors, terwijl er een Aalscholver over kwam vliegen. In de verte zagen we boven het water Zwarte Stern vliegen, op zoek naar visjes en plotseling vloog ook een mannetje Bruine Kiekendief voorbij. We liepen verder en vonden een Roodborsttapuit in het ruige veldje.

Iets verderop, op de brug, hoorden we Roerdomp ‘hoempen’, terwijl we net naar een Fuut stonden te kijken. In de struiken, achter ons, zong een Fitis en ook hoorden we een Koekoek. Die zouden we later nog voorbij zien vliegen. Op weg naar de uitkijktoren liet een Snor zijn bijzondere zang horen en tussen de struiken zagen we meerdere knaagsporen van een Bever.

‘Vreemd’ geluid aan de overkant

Bij de uitkijktoren hoorden we een vreemd geluid. We konden eerst niet ontdekken wat het was, maar zagen op een gegeven moment een Merel met een snavel vol insecten naar de bewuste plek vliegen. Waarschijnlijk hadden we dus een jong gehoord, wat om eten riep. Vanaf de uitkijktoren zagen we een Visdief en een Ooievaar vliegen.

We liepen verder, langs de poldermolen Kikkoman, en hoorden Tuinfluiter en Tjiftjaf zingen. We liepen het veld op en zagen in het plasje Kuifeend en parende Visdiefjes. Ondertussen zong een Groenling en stond een Torenvalk te ‘bidden’. Ook een Gele Kwikstaart liet zich nog even door de telescoop bewonderen. En toen we weer bij de auto ‘s waren liet een Putter zich nog zien.

Steltkluten en twee vliegende Zeearenden

We reden een stukje, terwijl er net een bui overkwam, en stapten uit (toen was het weer droog) om vanaf een dijk over een stuk nat gebied te kijken. Hier vonden we Lepelaar, Brandgans, meerdere Steltkluten, Geoorde Fuut, Zomertaling, Tureluur, Krakeend, Slobeend en een Kleine Plevier. Tot onze verbazing bleek er ook een Kanoet over een zandplaat te scharrelen.

Steltkluten in beeld
Steltkluten in beeld

Daarna reden we naar de andere kant van het meer, waar we even genoten van een kop koffie met Drentse Turf. We besloten even naar het oude nest van de Zeearenden te lopen, en zagen onderweg Geelgors, Buizerd en Witte Kwikstaart. Op een gegeven moment kwam er Zeearend aanvliegen, die al snel gevolgd werd door een tweede exemplaar. Deze ging in de boom zitten, zodat wij hem/haar mooi even door de telescoop konden bekijken.

Een jonge Zeearend in het nest

Omdat er niets op het nest te zien was, besloten we naar de andere kant van het bosje te rijden en te kijken of daar iets te zien was. Ook nu ging het net regenen toen we reden en was het weer droog toen we uitstapten. We liepen over het zandpad en zagen Graspieper en Veldleeuwerik en hoorden een Kleine Karekiet. Niet veel later stonden we (door de telescoop) oog in oog met een jonge Zeearend, die net met zijn kop boven de nestrand uit stak. Eén van de ouders hield de wacht in een boom. Dit was dus even genieten, en een ‘lifer’ voor de deelnemers. Nog nagenietend liepen we terug naar de auto’s en hoorden en zagen toen ook nog drie Witwangsterns langs vliegen

De laatste stop was bij het Gemaal Onnerpolder, waar we Bergeend, Grutto, Smient, Wintertaling en Tafeleend aan de soortenlijst konden toevoegen. We hebben nog even gezocht naar de Zwarte Ibis, die er een dag eerder gezien was, maar die liet zich vandaag niet zien. Met een overvliegende Kleine Mantelmeeuw sloten we de middag af. De deelnemers vonden het een enorm geslaagde excursie!

Op het Gemaal Onnerpolder
Op het Gemaal Onnerpolder

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Zomertaling – Spatula querquedula
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Smient – Mareca penelope
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Wintertaling – Anas crecca
13 Tafeleend – Aythya ferina
14 Kuifeend – Aythya fuligula
15 Gierzwaluw – Apus apus
16 Koekoek – Cuculus canorus
17 Houtduif – Columba palumbus
18 Meerkoet – Fulica atra
19 Fuut – Podiceps cristatus
20 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
21 Scholekster – Haematopus ostralegus
22 Steltkluut – Himantopus himantopus
23 Kievit – Vanellus vanellus
24 Kleine Plevier – Charadrius dubius
25 Grutto – Limosa limosa
26 Kanoet – Calidris canutus
27 Tureluur – Tringa totanus
28 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
30 Visdief – Sterna hirundo
31 Witwangstern – Chlidonias hybrida
32 Zwarte Stern – Chlidonias niger
33 Ooievaar – Ciconia ciconia
34 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
35 Lepelaar – Platalea leucorodia
36 Roerdomp – Botaurus stellaris
37 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
38 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
39 Zeearend – Haliaeetus albicilla
40 Buizerd – Buteo buteo
41 Torenvalk – Falco tinnunculus
42 Zwarte Kraai – Corvus corone
43 Koolmees – Parus major
44 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
45 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
46 Huiszwaluw – Delichon urbicum
47 Fitis – Phylloscopus trochilus
48 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
49 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
50 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
51 Snor – Locustella luscinioides
52 Zwartkop – Sylvia atricapilla
53 Tuinfluiter – Sylvia borin
54 Grasmus – Curruca communis
55 Spreeuw – Sturnus vulgaris
56 Merel – Turdus merula
57 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
58 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
59 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
60 Graspieper – Anthus pratensis
61 Groenling – Chloris chloris
62 Putter – Carduelis carduelis
63 Geelgors – Emberiza citrinella
64 Rietgors – Emberiza schoeniclus