Vogelexcursie Zuidlaardermeer 3 juli 2021

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 3-7-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 3 juli 2021.

Het Zuidlaardermeer, van 9.00-13.30 uur, dat was een dag later de bedoeling. Vanwege de weersverwachting werd het zaterdag, en kwamen 3 deelnemers uit de provincie Overijssel vogels kijken rond het Zuidlaardermeer. Het was 18-24 °C, windkracht 2 en zonnig.

Jagende Bruine Kiekendief en een (te) snelle IJsvogel

We gingen van start aan de oostkant van het meer (toen we elkaar gevonden hadden, een A in een huisnummer blijkt een paar honderd meter uit te kunnen maken). We begonnen op de parkeerplaats met een paar vogels die aan het zingen waren, maar zich niet lieten zien (Zwartkop, Zanglijster en Winterkoning).

Al snel gingen we aan de wandel en zagen we een Bruine Kiekendief jagen boven het Riet. Ondertussen liet een Snor zich horen en joeg een Visdief op kleine visjes. In het Riet hoorden en zagen we Rietzanger en Rietgors, en toen we iets verder liepen zagen we een Blauwborst op een paaltje zitten. Deze liet zich mooi zien door de telescoop, net als de Putter, die op een Distel zat.

We liepen verder en plotseling zagen 2 van de 3 deelnemers een IJsvogel vliegen. Jammer genoeg was deze al snel weer uit beeld. Vanuit het Riet krijste een Waterral en boven het water joeg een Zwarte Stern. Even later kwamen we bij de uitkijktoren en zagen we o.a. Lepelaar en Grote Bonte Specht.

Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart

Een stukje verderop werd onze zoektocht beloond met een paartje Roodborsttapuit en ook de Gele Kwikstaart liet zich mooi zien door de telescoop (hij is écht heel geel!).

Ook zagen we heel veel rupsen van de Sint Jacobsvlinder op de planten zitten. Bij de auto aangekomen werd er nog even tijd gemaakt voor een sanitaire stop, voordat we naar de volgende plek reden.

Meerdere ‘lifers’ op de tweede plek

Kijken naar steltlopers
Kijken naar steltlopers

In dit tweede gebiedje waren er weer veel vogels aanwezig. We zagen Kemphaan, Bosruiter, Steltkluut, Grutto, Kluut, Geoorde Fuut, Kleine Plevier en een paar soorten eenden. Voor de deelnemers zaten er meerdere soorten tussen die ze nog nooit hadden gezien (lifers). De ene soort liet zich iets gemakkelijker door de telescoop bekijken dan de andere soort.

Ook zagen we Ooievaar en Holenduif, toen we al weer richting de auto’s liepen. Daarna was het tijd om naar de laatste plek te rijden, aan de westkant van het Zuidlaardermeer.

Witwangsterns aan de westkant van het meer

Na de rit over de grindweg was het eerst even tijd voor de koffie/thee en de Drentse Turf. Daarna keken we even op het dijkje en zagen we de eerste Witwangstern vliegen. Ook Kuifeend en Scholekster waren hier van de partij. Bij het hek bleek tussen de Huismussen een Ringmus te zitten, waardoor het verschil mooi te zien was. Ook vonden we een Kneu, waarvan de rode borstvlekken duidelijk zichtbaar waren.

Uitzicht vanaf de dijk
Uitzicht vanaf de dijk

We liepen over de dijk ook nog even naar de andere kant, waar we uitkeken over het natte gebied. Er stonden meerdere Grote Zilverreigers en ook hier zagen we de Witwangsterns langs vliegen.

Omdat de deelnemers op tijd stonden, beëindigden we de excursie exact op het afgesproken tijdstip. De deelnemers hadden het erg naar de zin gehad en hadden best wel wat nieuwe soorten gezien, met prachtig weer erbij.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Krakeend – Mareca strepera
5 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
6 Kuifeend – Aythya fuligula
7 Fazant – Phasianus colchicus
8 Koekoek – Cuculus canorus
9 Holenduif – Columba oenas
10 Houtduif – Columba palumbus
11 Waterral – Rallus aquaticus
12 Meerkoet – Fulica atra
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Steltkluut – Himantopus himantopus
17 Kluut – Recurvirostra avosetta
18 Kievit – Vanellus vanellus
19 Kleine Plevier – Charadrius dubius
20 Grutto – Limosa limosa
21 Kemphaan – Calidris pugnax
22 Bosruiter – Tringa glareola
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Visdief – Sterna hirundo
25 Witwangstern – Chlidonias hybrida
26 Zwarte Stern – Chlidonias niger
27 Ooievaar – Ciconia ciconia
28 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
29 Lepelaar – Platalea leucorodia
30 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
31 Grote Zilverreiger – Ardea alba
32 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
33 Buizerd – Buteo buteo
34 IJsvogel – Alcedo atthis
35 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
36 Zwarte Kraai – Corvus corone
37 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
38 Koolmees – Parus major
39 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
40 Huiszwaluw – Delichon urbicum
41 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
42 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
43 Snor – Locustella luscinioides
44 Zwartkop – Sylvia atricapilla
45 Grasmus – Curruca communis
46 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
47 Spreeuw – Sturnus vulgaris
48 Merel – Turdus merula
49 Zanglijster – Turdus philomelos
50 Blauwborst – Luscinia svecica
51 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
52 Huismus – Passer domesticus
53 Ringmus – Passer montanus
54 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
55 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
56 Graspieper – Anthus pratensis
57 Vink – Fringilla coelebs
58 Kneu – Linaria cannabina
59 Putter – Carduelis carduelis
60 Rietgors – Emberiza schoeniclus