Vogelexcursie Zuidlaardermeer 3 Juli 2022

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 3-7-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 3 juli 2022.

Met twee vogelliefhebbers uit Gelderland stond vandaag van 10.00-13.30 uur een vogelexcursie Zuidlaardermeer op het programma. Vorig jaar hadden ze de fietsexcursie in de Onlanden gedaan, nu was het tijd voor de (benen-)wagen. Het was er mooi weer voor, met 21°C, windkracht 3 en een beetje bewolking.

Koekoeken, Zwarte Sterns en snelle Waterral

We begonnen bij bij Leinwijk met een wandeling langs de rietvelden. Bij de start hoorden we meteen al Winterkoning, Zwartkop en Merel zingen, en ook de Rietzanger was vandaag weer van de partij. Boerenzwaluwen vlogen rond en in het water zagen we Wilde Eend, Fuut en Meerkoet. Iets verderop vlogen Zwarte Sterns en Visdief boven het water en in de rietkraag zong een Kleine Karekiet (‘je hoort me wel maar je ziet me niet’). Bij het ruige veldje vonden we al snel de familie Roodborsttapuit en zagen we een Torenvalk al biddend jagen.

Wat zien we daar?
Wat zien we daar

Vanaf het bruggetje hadden we een mooi zich over de rietvelden en het water en zagen we twee Koekoeken in een dode struik zitten, die zich ook mooi even door de telescoop lieten bekijken. We stonden net naar een Rietgors te kijken toen we een gillende Waterral hoorden, die zelfs nog even voorbij kwam schieten. Na een blik te hebben geworpen op Kuifeend, Blauwe Reiger en Kokmeeuw liepen we verder, richting de uitkijktoren. Onderweg hoorden we Fitis, Grasmus en Tuinfluiter en zagen we Gierzwaluw vliegen. Ook kwamen er twee Bruine Kiekendieven al rondcirkelend over.

Veel jonge ganzen in het veld

Vanaf de toren hadden we een prachtig uitzicht over het gebied en zagen we Grote Zilverreiger en Buizerd.

Toen we verder liepen, en de molen gepasseerd waren, zagen we Kievit, Spreeuw en Knobbelzwaan, en hoorden we Groenling. Het veld met de Nederlandse Landgeiten was gemaaid, en een Graspieper was nu mooi te zien. Een familie Grote Canadese Gans met 3 jongen liep in het veld, net als een aantal Grauwe Ganzen (een aantal met een groene halsring). Boven het water vlogen Huiszwaluwen en op weg naar de parkeerplaats hoorden we nog een Vink.

Bij de watermolen
Bij de watermolen

Zingende Spotvogel en Steltkluut met jong

We reden naar de volgende plek, waar we eerst even koffie/thee-pauze hadden met een stuk Drentse Turf erbij. Ondertussen liet de Spotvogel zich goed horen en zagen een paar Putters vliegen. Daarna liepen we de dijk op en stonden direct oog in oog met een vrouwtje Steltkluut. Al snel zagen we ook het mannetje en het jong van het paar. Achterin het gebied liepen nog meer Steltkluten, en ook zagen we daar Bosruiter, Kemphaan, Tureluur, Kleine Plevier en Kluut. In het water dreven verschillende soorten eenden en Geoorde Fuut en met een laatste blik op Witte Kwikstaart en jonge Gele Kwikstaart sloten we dit punt af. Tijd om naar de andere kant van het meer te rijden.

Kijken naar Steltkluten
Kijken naar Steltkluten

Jagende Witwangsterns en prachtige Kneu op het hek

We stapten even in één auto om de Osdijk af te rijden. Aan het eind daarvan zagen we al snel meerdere Witwangsterns vliegen, die op zoek waren naar een lekker hapje in het water. Een Snor liet zich horen en toen we nog even aan de andere kant van de weg keken, zagen we een Kneu op het hek zitten. Hij liet zijn rode borstvlekken prachtig zien door de telescoop. De Blauwborst liet zich vandaag helaas niet zien, maar die kenden de deelnemers al, dus dat gaf niet. De excursietijd zat er inmiddels al even op, dus reden we terug naar hun auto. Ter plekke liet een Geelgors zich nog even goed horen, en daarmee sloten we de excursie af. De deelnemers hadden het (weer) een fijne excursie gevonden, en hadden ook dit keer weer de nodige ‘lifers’ gezien.

Bij de Oostpolder
Bij de Oostpolder

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Krakeend – Mareca strepera
5 Smient – Mareca penelope
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Wintertaling – Anas crecca
8 Kuifeend – Aythya fuligula
9 Gierzwaluw – Apus apus
10 Koekoek – Cuculus canorus
11 Houtduif – Columba palumbus
12 Waterral – Rallus aquaticus
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
16 Scholekster – Haematopus ostralegus
17 Steltkluut – Himantopus himantopus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Kleine Plevier – Charadrius dubius
21 Kemphaan – Calidris pugnax
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Bosruiter – Tringa glareola
24 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
25 Visdief – Sterna hirundo
26 Witwangstern – Chlidonias hybrida
27 Zwarte Stern – Chlidonias niger
28 Ooievaar – Ciconia ciconia
29 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
30 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
31 Grote Zilverreiger – Ardea alba
32 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
33 Buizerd – Buteo buteo
34 Torenvalk – Falco tinnunculus
35 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
36 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
37 Huiszwaluw – Delichon urbicum
38 Fitis – Phylloscopus trochilus
39 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
40 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
41 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
42 Spotvogel – Hippolais icterina
43 Snor – Locustella luscinioides
44 Zwartkop – Sylvia atricapilla
45 Tuinfluiter – Sylvia borin
46 Grasmus – Curruca communis
47 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
48 Spreeuw – Sturnus vulgaris
49 Merel – Turdus merula
50 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
51 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
52 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
53 Graspieper – Anthus pratensis
54 Vink – Fringilla coelebs
55 Groenling – Chloris chloris
56 Kneu – Linaria cannabina
57 Putter – Carduelis carduelis
58 Geelgors – Emberiza citrinella
59 Rietgors – Emberiza schoeniclus