Vogelexcursie Zuidlaardermeer 5 juni 2021

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 5-6-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 5 juni 2021.

Bijna een jaar eerder waren deze twee deelnemers uit Noord-Holland al mee naar het Lauwersmeer geweest, en hadden toen de smaak van het vogels kijken te pakken gekregen. Daarom was vandaag het Zuidlaardermeer aan de beurt. Van 10.00-14.30 uur gingen we op zoek naar vogels aan de beide kanten van het meer. Hoewel de verwachting niet heel gunstig was en het die ochtend vroeg nog plensde en onweerde, hielden we het tijdens de excursie droog met 14-18 °C en windkracht 2.

We zagen hem vliegen: een Roerdomp!

We begonnen op de parkeerplaats met het omdoen van de leenverrekijkers en het luisteren de Tjiftjaf. Ook hoorden we het gebrabbel van een Tuinfluiter. We gingen aan de wandel en de eerste soort die we zagen was een Gierzwaluw, met z’n sikkelvormige vleugels. We hoorden een Blauwborst, maar deze liet zich niet zien. We zagen wel een Tafeleend, Fuut en een Bruine Kiekendief. Vanaf het bruggetje zagen we de eerste Witwangsterns en hoorden we een Koekoek en een Roerdomp. Ook liet de eerste Rietzanger zich zien. We liepen verder en hoorden ondertussen Zwartkop en Fitis.

Vanaf de uitkijktoren hoorden we een Snor zingen en zagen we zowaar een Roerdomp voorbij vliegen. Leuk! Dat zie je niet elke dag.

We liepen verder en ontdekten Gele Kwikstaart en een Blauwborst. Ook zagen we een Kleine Plevier (met gele oogring) tussen de Grauwe Ganzen scharrelen. Na een blik op de geiten liepen we terug naar de parkeerplaats, waar we even genoten van een kop koffie met Groninger Notenkoek.

Vogels op hoge poten, met witte wenkbrauwen en gele pluimpjes

Bij de volgende stop liepen we weinig, maar zagen we veel. Als eerste liet een Steltkluut zich mooi zien door de telescoop. Waar de lange rode poten op het nest nauwelijks te zien waren, liep verderop een exemplaar rond op zijn hoge poten. Ook zagen we een eend met witte wenkbrauwen: een Zomertaling. En naast Kluut, Tureluur en Krakeend waren ook een paar Geoorde Futen (met gele pluimpjes) te zien, hoewel die steeds onder water doken. De hoogspanningsmasten in het gebied bleken een prima zitplaats voor een kolonie Roeken en een paar Ooievaars en in de verte liet een Geelgors zijn 5e symfonie horen. Daarna was het tijd om door te rijden naar de andere kant van het meer.

Grutto poseert op paal

Grutto op de paal
Grutto op de paal

Ze zou het zo leuk vinden om een Grutto te zien, en daar zat hij of zij: boven op een paal. Door de telescoop was de mooie kleur en lange snavel goed te zien. Boven ons zong een Veldleeuwerik en vanaf de uitkijktoren zagen we een paar Zwarte Sterns vliegen. Een Putter schoot voorbij en in het Riet bleef een Rietgors mooi zitten zingen.

We liepen terug naar de auto’s en reden naar het laatste punt. Onderweg keken we nog even naar het lege nest van de Zeearend en naar een Buizerd, die in een boomtopje zat. Daarna liepen we langs de dijk waar een Bosrietzanger heel hard zat te zingen vanuit een struik. Ook door daar vlak voor ons steeds een Geoorde Fuut onder water. Ondertussen vlogen er krijsend zo nu en dan Witwangsterns voor ons langs. Na een blik op de vijf jongen Knobbelzwanen liepen we terug. De excursie zat er op, en de deelnemers hadden er weer van genoten.

Kijken naar Witwangsterns
Kijken naar Witwangsterns

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4 Zomertaling – Spatula querquedula
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Tafeleend – Aythya ferina
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Koekoek – Cuculus canorus
12 Holenduif – Columba oenas
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
17 Steltkluut – Himantopus himantopus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Kleine Plevier – Charadrius dubius
21 Grutto – Limosa limosa
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Visdief – Sterna hirundo
25 Witwangstern – Chlidonias hybrida
26 Zwarte Stern – Chlidonias niger
27 Ooievaar – Ciconia ciconia
28 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
29 Roerdomp – Botaurus stellaris
30 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
31 Grote Zilverreiger – Ardea alba
32 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
33 Buizerd – Buteo buteo
34 Ekster – Pica pica
35 Kauw – Coloeus monedula
36 Roek – Corvus frugilegus
37 Zwarte Kraai – Corvus corone
38 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
39 Koolmees – Parus major
40 Buidelmees (?) – Remiz pendulinus
41 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
42 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
43 Fitis – Phylloscopus trochilus
44 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
45 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
46 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
47 Snor – Locustella luscinioides
48 Zwartkop – Sylvia atricapilla
49 Tuinfluiter – Sylvia borin
50 Grasmus – Curruca communis
51 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
52 Merel – Turdus merula
53 Blauwborst – Luscinia svecica
54 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
55 Graspieper – Anthus pratensis
56 Putter – Carduelis carduelis
57 Geelgors – Emberiza citrinella
58 Rietgors – Emberiza schoeniclus