Vogelexcursie Zuidlaardermeer 5 Juni 2022

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 5-6-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 5 juni 2022.

Op deze 1e Pinsterdag kwamen twee natuurliefhebbers uit Zuid-Holland naar het Zuidlaardermeer om vogels te kijken. Zij hadden van 9.00-13.30 uur geboekt en het weer was goed: 15 °C, windkracht 3-4 en licht bewolkt.

Mooie Roodborsttapuit in beeld

Start wandeling (door deelneemster)
Start wandeling (door deelneemster)

We begonnen bij Leinwijk met een rondwandeling, waarbij we werden verwelkomt door een zingende Rietzanger, die zich echter goed verschool tussen de blaadjes van een struik. Ook een Fitis liet zich horen en in de vegetatie was een Ooievaar op zoek naar een lekker hapje. Al snel zagen we een Rietzanger zitten, terwijl de Huiszwaluwen om ons heen vlogen. In het water dreef alleen Wilde Eend, dus liepen we verder. In het ruige stukje land hoorden we Grasmus en zagen we een Roodborsttapuit zitten. Deze liet zich mooi door de telescoop zien.

Kijken naar Roodborsttapuit
Kijken naar Roodborsttapuit

We liepen door totdat we op het bruggetje stonden en een mooi uitzicht over het rietveld hadden. In de verte zagen we Zwarte Sterns vliegen, en ook ontdekten we een paartje Brandgans met minstens drie jongen. Een Bruine Kiekendief was verderop aan het jagen en iets dichterbij zagen we Knobbelzwaan, Fuut, Meerkoet en Blauwe Reiger. Toen we tussen de bomen en struiken door naar de uitkijktoren liepen hoorden we onderweg Zwartkop en Tjiftjaf zingen. Vanaf de uitkijktoren hoorden we Koekoek en vloog er een Aalscholver voorbij. In het Riet wemelde het van de ‘kleine bruine vogeltjes (kbv-tjes) waarbij we in ieder geval Rietgors en Rietzanger hoorden en zagen.

Op de uitkijktoren
Op de uitkijktoren

Beversporen en slapende Landgeitjes

Daarna liepen we richting de poldermolen en speurden onderweg naar de sporen van Bever. Er lagen meerdere omgeknaagde boompjes langs het pad.

Via het fietspad kwamen we op het veld, waar een Ruitjesbovist stond en jonge Landgeitjes onder de hoede van een mannetje lagen te slapen. In het water zwommen Krakeenden en op het land vonden we Spreeuw en hoorden we Graspieper. Ook zwom hier een stel Grote Canadese ganzen met jongen.

Via de weg langs de woonwijk liepen we terug naar de parkeerplaats. Onderweg zagen we Huismus, Houtduif, Witte Kwikstaart en Vink en hoorden we een Zanglijster volop zingen. Daarna reden we naar de volgende plek.

Steltkluten en Geoorde Futen

We beklommen de dijk en konden al snel de eerste Steltkluut door de telescoop bewonderen. Ook zagen we daar Kievit, Tureluur, Kuifeend, slapende Zomertaling, Slobeend, Wintertaling, Grutto, Visdief, Kluut en een hele groep Geoorde Futen. En op een gegeven moment kwam er een Kleine Plevier zo dichtbij lopen, dat door de telescoop de gele oogring duidelijk te zien was.

Toen we weer naar de auto’s liepen kwam een groepje Putters vlakbij in de planten zitten, waardoor ze even mooi te zien waren. Bovendien hoorden we in de bosjes bij de auto een Spotvogel zingen. Hierna reden we via Zuidlaren naar de Osdijk, waar de volgende kijkplek was.

Witwangstern vliegt langs

Voordat we weer op zoek gingen naar vogels dronken we eerst even een kop koffie met een stuk Drentse Turf erbij. Daarna liepen we naar het hek om even bij een inham van het meer te kijken. Er kwam een Witwangstern voorbij vliegen en we hoorden weer een Rietzanger zingen.

Door een onverwachte gebeurtenis moesten we op dat moment de excursie beeïndigen, waardoor we een tweetal plekken niet meer bezocht hebben.

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Zomertaling – Spatula querquedula
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Koekoek – Cuculus canorus
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Meerkoet – Fulica atra
15 Fuut – Podiceps cristatus
16 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
17 Steltkluut – Himantopus himantopus
18 Kluut – Recurvirostra avosetta
19 Kievit – Vanellus vanellus
20 Kleine Plevier – Charadrius dubius
21 Grutto – Limosa limosa
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24 Visdief – Sterna hirundo
25 Witwangstern – Chlidonias hybrida
26 Zwarte Stern – Chlidonias niger
27 Ooievaar – Ciconia ciconia
28 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
29 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
30 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
31 Kauw – Coloeus monedula
32 Zwarte Kraai – Corvus corone
33 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
34 Huiszwaluw – Delichon urbicum
35 Fitis – Phylloscopus trochilus
36 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
37 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
38 Spotvogel – Hippolais icterina
39 Zwartkop – Sylvia atricapilla
40 Grasmus – Curruca communis
41 Spreeuw – Sturnus vulgaris
42 Merel – Turdus merula
43 Zanglijster – Turdus philomelos
44 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
45 Huismus – Passer domesticus
46 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
47 Graspieper – Anthus pratensis
48 Vink – Fringilla coelebs
49 Putter – Carduelis carduelis
50 Rietgors – Emberiza schoeniclus