Vogelexcursie Zuidlaardermeer 7 mei 2021

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 7-5-21

Verslag van de privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 7 mei 2021.

Vandaag stond er van 11.00-14.30 uur een vogelexcursie rond het Zuidlaardermeer op het programma voor twee ervaren vogelaars uit Maastricht. Met 9 °C, windkracht 3-4 en wat wolken en zon was het beter vogelkijk-weer dan het de dagen ervoor geweest was.

Mooie Bruine Kiekendieven en een Groenpootruiter

Iets later dan gepland gingen we van start aan de oostkant van het meer. Hier maakten we een wandeling door een rietmoeras, waarbij de Bruine Kiekendieven zich meerdere keren lieten zien. De Rietzangers hadden hier wat moeite mee, die lieten zich duidelijk horen, maar leken verstoppertje met ons te spelen. Ondertussen vlogen de Gierzwaluwen boven ons hoofd en ‘hoempte’ een Roerdomp vanuit het riet. Ook een Snor was aan het zingen (het lage naaimachientje). Aan de andere kant van het pad vonden we een Oeverloper en knaagsporen van een Bever. Vanuit de uitkijktoren genoten we even van het uitzicht, voordat we verder liepen en plotseling een Koekoek hoorden, de eerste voor ons alle drie, dit jaar.

Even verderop, vond de deelneemster een Groenpootruiter, die we mooi door de telescoop konden bekijken, net als de Gele Kwikstaart, die wel in de smaak viel. We sloten deze wandeling af met een Torenvalk, en reden toen naar het volgende punt.

Zomertalingen in de scope!

Kijken naar Zomertaling
Kijken naar Zomertaling

Vanaf de dijk zagen we veel eenden in het water drijven, waaronder twee mannetjes Zomertaling. Ook zagen we de eerste Geoorde Futen van de dag (er zouden nog tientallen volgen). Op een smal reepje grond liepen Bosruiter en Kleine Plevier, en de Huis- en Oeverzwaluwen vlogen vlak voor ons rond.

Een lifer: de Witwangstern

Even de Knobbelzwanen filmen
Even de Knobbelzwanen filmen

De volgende stop was aan de andere kant van het meer. Daar aangekomen genoten we eerst even van koffie/thee en notenkoek, voordat we weer aan de wandel gingen. Niet lang daarna lieten de eerste Witwangsterns zich al zien (een lifer voor de deelnemers), waardoor we afweken van het eerste plan en de andere kant op liepen. Dat leverde ons al snel een Paapje op, die zich ook prachtig door de telescoop liet bewonderen. Daarna konden er nog een paar soorten eenden aan de lijst worden toegevoegd (Smient en Tafeleend) en keken we naar de steeds onderduikende Geoorde Futen. Toen we weer terug liepen hoorden we Grutto en vloog er een Lepelaar over. Ook bleken de Witwangsterns nu dichterbij te vliegen, dus dat was nog even genieten.

We stapten in de auto voor de laatste stop: het Gemaal. Onderweg zagen we nog een Tapuit op een paal zitten. Bij het gemaal bleek dat de wind inmiddels flink was toegenomen, dus was het lastiger om goed te kijken. We vonden nog een paar nieuwe soorten voor de middag, en genoten nog even van het uitzicht. Daarna was het toch echt tijd om de excursie te stoppen en te zeggen: ‘Tot morgen’. De deelnemers gaven aan een prachtige middag te hebben gehad.

Op het Gemaal
Op het Gemaal

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Bergeend – Tadorna tadorna
7 Zomertaling – Spatula querquedula
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Smient – Mareca penelope
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Tafeleend – Aythya ferina
13 Kuifeend – Aythya fuligula
14 Gierzwaluw – Apus apus
15 Koekoek – Cuculus canorus
16 Houtduif – Columba palumbus
17 Meerkoet – Fulica atra
18 Fuut – Podiceps cristatus
19 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
20 Scholekster – Haematopus ostralegus
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Kleine Plevier – Charadrius dubius
23 Grutto – Limosa limosa
24 Oeverloper – Actitis hypoleucos
25 Tureluur – Tringa totanus
26 Bosruiter – Tringa glareola
27 Groenpootruiter – Tringa nebularia
28 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29 Visdief – Sterna hirundo
30 Witwangstern – Chlidonias hybrida
31 Ooievaar – Ciconia ciconia
32 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
33 Lepelaar – Platalea leucorodia
34 Roerdomp – Botaurus stellaris
35 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
36 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
37 Torenvalk – Falco tinnunculus
38 Zwarte Kraai – Corvus corone
39 Koolmees – Parus major
40 Oeverzwaluw – Riparia riparia
41 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
42 Huiszwaluw – Delichon urbicum
43 Fitis – Phylloscopus trochilus
44 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
45 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
46 Snor – Locustella luscinioides
47 Zwartkop – Sylvia atricapilla
48 Grasmus – Curruca communis
49 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
50 Spreeuw – Sturnus vulgaris
51 Merel – Turdus merula
52 Paapje – Saxicola rubetra
53 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
54 Tapuit – Oenanthe oenanthe
55 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
56 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
57 Rietgors – Emberiza schoeniclus