Vogelexcursie Zuidlaardermeer 9 juni 2021

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 9-6-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 9 juni 2021.

Na twee vogelexcursies in het Lauwersmeer vond deze deelneemster uit Zud-Holland het tijd om eens een ander gebied te bezoeken. Zij koos voor het Zuidlaardermeer, waar we van 9.00-14.30 uur rustig aan op zoek gingen naar vogels. Het was een zonnige dag, 20-25 °C en windkracht 2.

Gezang in het Riet en een kudde Nederlandse Landgeiten

Vanaf de B&B, waar zij logeerde, reden we naar het eerste gebied, waar we een wandeling gingen maken. Op de parkeerplaats zongen de vogels ons al tegemoet, en in het gebied zongen meerdere soorten rietvogels (Rietzanger, Rietgors, Snor en Kleine Karekiet). Ook een Koekoek liet zich al snel horen. Vanaf de uitkijktoren hoorden we Roerdomp en zagen we Bruine Kiekendief. De Sprinkhaanzanger was voor haar oren net te hoog gegrepen. De Fitis en Grasmus waren gelukkig geen probleem.

Een stukje verderop zagen we een Kleine Plevier, en kwam er een kudde geiten op ons af lopen. De beheerder van het gebied kwam echter net met een emmertje aanlopen, waardoor de geiten dachten dat er voer kwam, en ze ons verder met rust lieten (bedankt Alwin 😉 ). We genoten even van Graspieper en Gele Kwikstaart en bereikten al snel de weg waardoor we weer bij de auto uit kwamen. Hier genoten we even van een kop koffie met een stuk koek, waarna we naar de volgende plek reden.

Geoorde Fuut zwemt mooi dichtbij

Vanaf de dijk zagen we direct heel veel vogels zwemmen en staan, waarbij vooral de Geoorde Fuut in de smaak viel. Deze zwom niet ver van de dijk, en moest natuurlijk even op de foto. We keken door de telescoop naar de Steltkluten en vonden ook al snel een Zomertaling. Ook stond er een hele groep Grutto’s in het water.

Daarna reden we naar de uitkijktoren aan de andere kant van het meer. Als eerste zagen we een Ooievaar, die duidelijk bezig was met de landing. Na dit fotomoment vonden we een Blauwborst en een Gele Kwikstaart en zagen we boven het meer een Zwarte Stern vliegen. In de verte zaten Bergeenden, verder zagen we vooral veel Grauwe Ganzen.

De Muggen komen dichterbij dan de Witwangsterns

Het was lunchtijd, en we gingen even wat eten bij een plaatselijke eetgelegenheid. Daarna reden we via de Osdijk naar de plek waar de Witwangsterns vrij dicht voor je langs komen vliegen (en de muggen nog dichter bij kwamen). We zagen een paar Tafeleenden, voordat we naar de laatste stop van de dag gingen: het Gemaal. Onderweg zat een Turkse Tortel op de lantaarnpaal en eenmaal op het Gemaal zagen we vele Geoorde Futen en een aantal broedende Witwangsterns tussen de Kokmeeuwen zitten. Verder geen nieuwe soorten daar, dus genoten we nog even van het uitzicht, voordat we in de auto stapten, en terug reden naar de B&B.

Helen gaf aan een mooie en fijne dag te hebben gehad en had een nieuw stukje Nederland leren kennen.

Waargenomen soorten

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Zomertaling – Spatula querquedula
7 Slobeend – Spatula clypeata
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Tafeleend – Aythya ferina
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Koekoek – Cuculus canorus
13 Houtduif – Columba palumbus
14 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
15 Meerkoet – Fulica atra
16 Fuut – Podiceps cristatus
17 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
18 Scholekster – Haematopus ostralegus
19 Steltkluut – Himantopus himantopus
20 Kievit – Vanellus vanellus
21 Kleine Plevier – Charadrius dubius
22 Grutto – Limosa limosa
23 Tureluur – Tringa totanus
24 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
25 Visdief – Sterna hirundo
26 Witwangstern – Chlidonias hybrida
27 Zwarte Stern – Chlidonias niger
28 Ooievaar – Ciconia ciconia
29 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
30 Roerdomp – Botaurus stellaris
31 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
32 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
33 Buizerd – Buteo buteo
34 Roek – Corvus frugilegus
35 Zwarte Kraai – Corvus corone
36 Koolmees – Parus major
37 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
38 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
39 Huiszwaluw – Delichon urbicum
40 Fitis – Phylloscopus trochilus
41 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
42 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
43 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
44 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
45 Snor – Locustella luscinioides
46 Zwartkop – Sylvia atricapilla
47 Grasmus – Curruca communis
48 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
49 Merel – Turdus merula
50 Roodborst – Erithacus rubecula
51 Blauwborst – Luscinia svecica
52 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
53 Huismus – Passer domesticus
54 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
55 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
56 Graspieper – Anthus pratensis
57 Vink – Fringilla coelebs
58 Putter – Carduelis carduelis
59 Rietgors – Emberiza schoeniclus