Vogelexcursie Fochteloërveen 19 april 2019

Verslag Privé vogelexursie Fochteloërveen 19 april 2019

Op deze stralende middag in april mocht ik een privé vogelexcursie verzorgen voor twee personen uit België. Deze excursie was een cadeau van hun zoon, en zijn hadden voor het Fochteloërveen gekozen, waar ze nog nooit geweest waren. Het was 22 graden, onbewolkt met windkracht 4.

Tjiftjaf of Koolmees?

We ontmoetten elkaar om 13.00 uur op de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum. Na deze kennismaking konden we gelijk een aantal vogelgeluiden bij langs: Tjiftjaf, Fitis, Zwartkop en Winterkoning. We zagen daar vervolgens Grauwe Gans en Witte Kwikstaart. Voor de wandeling door het veen reden we een eerst klein stukje, waarbij de deelnemers in mijn auto mee gingen. Onderweg zagen we een Buizerd vliegen.

Adders op het fietspad en vogels in het veen

We waren nog maar net aan de wandel toen één van deelnemers een Adder ontdekte, die van het fietspad in de berm schoot. Super! En net toen de eerste in de vegetatie was verdwenen, zagen we een tweede exemplaar, die zich ook snel uit het zich kroop. Wat een geluk hadden we!

In het veen zagen we verschillende vogels overvliegen (Kokmeeuw en Boerenzwaluw) en in de topjes van bomen en stuikjes zitten. Van de Kneu was de rode borst goed te zien, en hij liet zijn zang ook duidelijk horen. Ook de mooie kleuren van een mannetje Roodborsttapuit vielen goed in de smaak bij de deelnemers. Daarnaast zagen we nog Graspieper, Rietgors en Wintertaling en liet een Veldleeuwerik duidelijk zijn aanwezigheid horen.

Verschillende eenden op de plas

We liepen door naar de vogelkijkhut, waar de Boerenzwaluwen al weer druk met de nestjes in de weer waren. Onderweg zagen we Krakeenden en Vink en op de plas dreven Kuifeenden. Bovendien lag in het riet aan de overkant een Tafeleend te slapen. Buiten de hut zagen we nog een Staartmeesje, dat druk met nestmateriaal in de weer was.

Kraanvogels tijdens de koffiepauze

We reden een klein stukje verder, naar een plek waar wel eens Kraanvogels in het land staan. Hier zouden we de koffiepauze gaan houden. Zouden de Kraanvogels er zijn vandaag? Yes, ze stonden ver achterin, maar het was een behoorlijk grote groep. Door de telescoop konden we maar liefst 24 Kraanvogels tellen! Zij waren aan het eten, en ondertussen genoten wij ook van een kop koffie/thee en een stuk Drentse turf.

Behalve de Kraanvogels zagen we op die plaats ook Holenduiven, een Kievit en een Torenvalk. Daarna was het tijd om naar het laatste punt van de excursie te rijden. Onderweg stopten we nog even bij een waterpartij om Grote Canadese Ganzen, Kleine Mantelmeeuwen, Aalscholver, Grote Zilverreiger en Slobeend te bekijken. En daarna kwamen we in het dorp nog Huismus, Groenling (geluid), Nijlgans en Ooievaar tegen.

Prachtig uitzicht vanuit de 7

Voor het laatste punt gingen we een stuk door het bos. Hier zagen we een Roodborst en hoorden we Boomkruiper, Boomklever en Goudhaan. Ook een Merel liet zich zien. Bij de uitkijktoren de 7 hoorden we een Geelgors, een Zanglijster en een Grote Bonte Specht. Eenmaal boven in de toren genoten we van het prachtige uitzicht over het Fochteloërveen. Op de weg terug ontdekten we een kleine Pad op ons pad.

Toen was het tijd om de deelnemers terug te rijden naar hun eigen auto. Onderweg zagen we nog paar Houtduiven op het land zitten. Met goedkeuring van de deelnemers was de excursie iets uitgelopen. Zij gaven aan heel veel nieuwe vogelsoorten gezien te hebben, en een hele goede (positieve) indruk van het Fochteloërveen te hebben gekregen.

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis  1
2  Grauwe Gans – Anser anser  1
3  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca  1
4  Slobeend – Spatula clypeata  1
5  Krakeend – Mareca strepera  1
6  Wilde Eend – Anas platyrhynchos  1
7  Wintertaling – Anas crecca  1
8  Tafeleend – Aythya ferina  1
9  Kuifeend – Aythya fuligula  1
10  Dodaars – Tachybaptus ruficollis  1
11  Ooievaar – Ciconia ciconia  1
12  Grote Zilverreiger – Ardea alba  1
13  Aalscholver – Phalacrocorax carbo  1
14  Buizerd – Buteo buteo  1
15  Kraanvogel – Grus grus  24
16  Kievit – Vanellus vanellus  1
17  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus  1
18  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus  1
19  Holenduif – Columba oenas  1
20  Houtduif – Columba palumbus  1
21  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major  1
22  Torenvalk – Falco tinnunculus  1
23  Zwarte Kraai – Corvus corone  1
24  Raaf – Corvus corax  1
25  Koolmees – Parus major  1
26  Veldleeuwerik – Alauda arvensis  1
27  Boerenzwaluw – Hirundo rustica  1
28  Staartmees – Aegithalos caudatus  1
29  Fitis – Phylloscopus trochilus  1
30  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita  1
31  Zwartkop – Sylvia atricapilla  1
32  Goudhaan – Regulus regulus  1
33  Winterkoning – Troglodytes troglodytes  1
34  Boomklever – Sitta europaea  1
35  Boomkruiper – Certhia brachydactyla  1
36  Merel – Turdus merula  1
37  Zanglijster – Turdus philomelos  1
38  Roodborst – Erithacus rubecula  1
39  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola  1
40  Huismus – Passer domesticus  1
41  Witte Kwikstaart – Motacilla alba  2
42  Graspieper – Anthus pratensis  1
43  Vink – Fringilla coelebs  1
44  Groenling – Chloris chloris  1
45  Kneu – Linaria cannabina  1
46  Geelgors – Emberiza citrinella  1
47  Rietgors – Emberiza schoeniclus  1

 Adder – Vipera berus  1
 Gewone Pad – Bufo bufo  1