Vogelexcursie Fochteloërveen 9 mei 2021

Verslag Privé vogelexursie Fochteloërveen 9-5-21

Verslag van de Privé vogelexcursie Fochteloërveen op 9 mei 2021.

Op deze zondag kwamen twee deelnemers uit de provincie Utrecht naar het Fochteloërveen. Van 10.00-14.30 uur gingen we vogels kijken en het liefst ook fotograferen. Het was voor hen de 3e excursie, na een bezoek aan het Zuidlaardermeer en het Lauwersmeer, een tijdje geleden. Vandaag was het een wisselende dag wat betreft het weer. Het begon met een stralend zonnetje bij 16 °C en windkracht 2, en eindigde bewolkt en regenachtig met 24 °C, en daartussen een korte stevige onweersbui.

Paapjes in de hoek en de eerste Kraanvogel

We gingen van start bij het informatiecentrum, met een korte wandeling naar de hoek van het gebied. Onderweg zagen we Grasmus en Gele Kwikstaart, en in de hoek bleken twee Paapjes in de struik te zitten. Bingo! Ook zwom er een Geoorde Fuut en kwam een Lepelaar overvliegen. En terwijl een Sprinkhaanzanger het hoogste lied zong, stonden wij (op grote afstand) door de telescoop oog in oog met een Kraanvogel, dé wenssoort van de deelnemers. Toen we terug liepen naar de auto zagen we een vrouwtje Bruine Kiekendief jagen.

Vogelkijkhut als schuilmogelijkheid?

We reden naar de 2e stop, waar een Zomertaling de deelnemers net te snel af was. Op die plek vlogen veel Boerenzwaluwen, maar verder was het daar rustig. Wel kwam er een donkere wolkenpartij dreigend op ons af en kon de bui elk moment losbarsten. We besloten eerst naar de vogelkijkhut te gaan, om daar de bui af te wachten. De bliksemflitsen schoten al door het luchtruim.

Dreigende lucht
Dreigende lucht

In de hut was het eerst rustig, maar het bleek een te aantrekkelijke schuilmogelijkheid. Toen er na ons nog een stuk of 6 personen binnen kwamen, kozen wij ervoor om te vertrekken en de bui in de auto’s af te wachten. We maakten van de nood een deugd door er gelijk een koffiepauze met koek van te maken.

De eerste Grauwe Klauwier van het jaar in het Fochteloërveen

Toen het weer droog was gingen we wandelen door het veen. Hier vonden we al snel een paartje Geelgors en even later ook weer twee Paapjes. Ondertussen zong de Veldleeuwerik, die we ook nog goed in de kijker kregen. Langs het pad zat een Tapuit en in de boom een Boompieper.

We liepen nog even naar een plek, waar regelmatig leuke vogels te vinden zijn. Hier ontdekten we een Grauwe Klauwier op een struik (die waren net weer terug in Nederland). Ook vlogen er twee Raven langs. Een Blauwborst liet zich wel even horen, maar niet zien. Ook zagen we weer een Paapje: de vijfde vandaag. Toen vonden we dat het tijd was om verder te gaan.

Familie Kraanvogel met twee jongen!

Tijdens de rit naar de uitkijktoren keken we even over het veld voor Kraanvogels: die stonden er niet. Toen we de auto parkeerden vroeg een dame of wij de rest van de fotografen zochten. Hoezo? Die zouden bij Kraanvogels staan. We besloten de wandeling naar de uitkijktoren te schrappen en door te rijden. Bij de dijk troffen we inderdaad twee auto’s aan en twee Kraanvogels. Deze waren goed te zien, en er werd zelfs even baltsgedrag vertoond (lange nekken en gespreide vleugels). Er was gesproken over jonge Kraanvogels, maar die zagen we daar niet.

We reden een stukje verder, en ontdekten plotseling nog twee volwassen Kraanvogels, én twee jongen! De rest van de tijd hebben we (deels in de regen) doorgebracht met het genieten van deze Kraanvogelfamilie. De wens van de deelnemers was uitgekomen en met deze mooie waarneming sloten we de excursie af.

Familie Kraanvogel (door Rik Bouwhuis)
Familie Kraanvogel (door Rik Bouwhuis)

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
3 Slobeend – Spatula clypeata
4 Krakeend – Mareca strepera
5 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
6 Gierzwaluw – Apus apus
7 Koekoek – Cuculus canorus
8 Meerkoet – Fulica atra
9 Kraanvogel – Grus grus
10 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
11 Kievit – Vanellus vanellus
12 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
13 Ooievaar – Ciconia ciconia
14 Lepelaar – Platalea leucorodia
15 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
16 Grote Zilverreiger – Ardea alba
17 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
18 Buizerd – Buteo buteo
19 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
20 Torenvalk – Falco tinnunculus
21 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
22 Zwarte Kraai – Corvus corone
23 Raaf – Corvus corax
24 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
25 Koolmees – Parus major
26 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
27 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
28 Fitis – Phylloscopus trochilus
29 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
30 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
31 Grasmus – Curruca communis
32 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
33 Spreeuw – Sturnus vulgaris
34 Merel – Turdus merula
35 Roodborst – Erithacus rubecula
36 Blauwborst – Luscinia svecica
37 Paapje – Saxicola rubetra
38 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
39 Tapuit – Oenanthe oenanthe
40 Huismus – Passer domesticus
41 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
42 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
43 Graspieper – Anthus pratensis
44 Boompieper – Anthus trivialis
45 Vink – Fringilla coelebs
46 Kneu – Linaria cannabina
47 Putter – Carduelis carduelis
48 Geelgors – Emberiza citrinella
49 Rietgors – Emberiza schoeniclus