Vogelexcursie verslag vogelweek 2017

Verslag van de groeps vogelexcursie Drentsche Aa tot Noordlaarderbos Vogelweek 2017

Verslag vogelexcursie Drentsche Aa tot Noordlaarderbos.

Dit jaar stond er één excursie op het programma voor de vogelweek. Op de dag zelf was het nog even spannend of de excursie wel door kon gaan: er waren buien en mogelijk onweer voorspeld. Met onweer in het open veld of in het bos lopen is niet verantwoord, maar na het raadplegen van diverse weersites bleek dat het onweer ten zuiden van de excursie locatie zou wegtrekken. De excursie kon dus toch doorgaan. Het prachtige weer van vorig jaar zouden we niet hebben, maar dat is iets waar je in Nederland altijd rekening mee moet houden.

Start van de vogelexcursie

Er hadden zich om 18.30 uur een leuk aantal deelnemers verzameld op de carpoolplek bij de A28 bij de Punt. Na de kennismaking zijn we toen met zo weinig mogelijk auto’s  naar de echte startplaats van de excursie gegaan, een paar kilometer verderop. Bij aankomst liet een Geelgors zich gelijk mooi horen: de zang klinkt als ‘de 5e symfonie van Beethoven’. We gingen op pad, maar waren nog maar net onderweg of de eerste bui kwam al over ons heen: kort maar krachtig. Gelukkig waren er een aantal deelnemers met paraplu’s, en de rest had een waterdichte jas of zocht even beschutting onder een boom.Even later konden we verder onder het gezang van Tjiftjaf, Fitis en Zwartkop. Onderweg zagen we nog een Buizerd en een Ree.

Bij de Drensche Aa

Vogelexcursie Ree in het veld
Ree (foto Roelie Oosterveld)

In het stukje rietland, vlak bij de Drentsche Aa zaten een paar typische soorten van riet en ruigte: Rietgors, Grasmus en Rietzanger. En boven de Drentsche Aa waren Boerenzwaluwen aan het jagen op muggen. Op de plek waar we vorig jaar de Koekoek zo mooi in de boom hadden zien zitten staarde nu een lege tak ons aan. Gelukkig hoorden we wel de Sprinkhaanzanger zijn typische ‘naaimachine-geluid’ maken, en kwam er een Watersnip overvliegen. En nadat een Kleine Bonte Specht ons stiekem voorbij probeerde te vliegen, liet de Koekoek zich in ieder geval nog even horen. Er was even de hoop dat hij verderop in een hoge naaldboom (‘die hoge kerstboom daar’) te zien was, maar door de telescoop was te zien dat het een hele mooie Houtduif betrof.

Vogelexcursie Deelnemers

Regenwulpen

Terwijl we onze weg vervolgden kwam een Regenwulp overvliegen en liet hij zijn typische geluid horen. Aan de bosrand was nog een mooie ‘draadvogel’ te zien: een mannetje Kneu zat op de stroomdraad van een wei met paarden. Boven ons hoofd hoorden we ineens een bekend geluid, wat we even niet konden plaatsen. Zoeken tussen de bladeren en takken, dus. Na de beschrijving van: rood met zwarte kop en wat wit kwamen we uit op een Roodborsttapuit. Geluid gecheckt met de app, en toen wisten we het zeker, het klopte.

Het Noordlaarderbos

Vrij snel daarna kwam de tweede bui langs. Gelukkig liepen we iets beschut onder de bomen. Meestal vind je er te veel blad aan zitten als je vogels wilt kijken, in de regen zit er te weinig blad aan… Gelukkig duurde ook deze bui niet heel erg lang. Het viel wel op dat tijdens de bui nauwelijks iets te zien of te horen was in het bos.

Vogelexcursie Andrea met telescoop
In het bos (foto Roelie Oosterveld)

Toen het weer droog was hoorden we nog een Goudhaan en een Boomkruiper zingen. Al snel verlieten we het bos weer, en stuitten we op een tweetal Lepelaars.

Vogelexcursie Lepelaars Drentsche Aa
Lepelaars bij de Drentsche Aa (foto Roelie Oosterveld)

Inmiddels begon het al te schemeren en was het tijd voor de terugweg. De Kneu bleek nog steeds op zijn plekje op het draad te zitten. Gelukkig bleef het de rest van de avond droog.

Al met al hebben we als groep 36 soorten vogels waargenomen. Van een aantal daarvan hebben we alleen het geluid gehoord. Met mooier weer was het lijstje waarschijnlijk iets langer geweest. Genoeg reden om daar zelf met mooi weer nog eens te gaan kijken!

 

 

 

Waargenomen soorten:

1  Fazant – Phasianus colchicus
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Grote Canadese Gans – Branta canadensis
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
6  Lepelaar – Platalea leucorodia
7  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
8  Buizerd – Buteo buteo
9  Watersnip – Gallinago gallinago
10  Regenwulp – Numenius phaeopus
11  Houtduif – Columba palumbus
12  Koekoek – Cuculus canorus
13  Kleine Bonte Specht – Dryobates minor
14  Koolmees – Parus major
15  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
16  Veldleeuwerik – Alauda arvensis
17  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
18  Fitis – Phylloscopus trochilus
19  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
20  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
21  Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
22  Zwartkop – Sylvia atricapilla
23  Grasmus – Sylvia communis
24  Goudhaan – Regulus regulus
25  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
26  Spreeuw – Sturnus vulgaris
27  Zanglijster – Turdus philomelos
28  Roodborst – Erithacus rubecula
29  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
30  Heggenmus – Prunella modularis
31  Graspieper – Anthus pratensis
32  Boompieper – Anthus trivialis
33  Vink – Fringilla coelebs
34  Kneu – Linaria cannabina
35  Geelgors – Emberiza citrinella
36  Rietgors – Emberiza schoeniclus

Ree – Capreolus capreolus