Vogelexcursie de Onlanden 8 mei 2022

Verslag van de Privé vogelexcursie De Onlanden op 8 mei 2022 (door Henk)

Verslag van de Privé vogelexcursie De Onlanden op 8 mei 2022 (door Henk)

Een van de drie deelnemers biedt zijn vader en een vriend allebei voor hun verjaardag een ochtend vogels kijken aan in De Onlanden.

Om 8 uur hebben we afgesproken achter de beheerboerderij van Natuurmonumenten bij de “Onlanderij”. Na een korte kennismaking gaan we eerst naar het kijkscherm lopen via de dijk. Al snel zien we daar de eerste Steltkluut staan.
De Grasmus die we later overal horen laat zich ook mooi zien en horen in de top van een boompje. Bij de bomen die langs de boerderij staan waar we nog achter langs lopen horen we prachtig de zang van de Tuinfluiter. Een van de deelnemers ziet een Grote Zilverreiger verder weg waar ook een paar Canadese Ganzen zitten.

Fuut, emmertje water voor de Huiszwaluw en Blauwborst

Als we halverwege de afslag naar het kijkscherm lopen kunnen we in alle pracht de Koekoek bewonderen en horen, hij blijft echt minuten lang zitten. Uit het riet klinken de Rietgorzen veelvuldig deze ochtend. Een paar boompjes later zit een Blauwborst mooi te zingen.
Bij het kijkscherm heb je goed zicht op de grote Kokmeeuwenkolonie waartussen ook de nodige Geoorde Futen broeden. Visdiefjes scheren voorbij, sommige met, hoe kan het ook anders, een visje in hun bek. Een Fuut doet dienst als pontje voor haar jongen.
We horen hier ook telkens een vreemd geluid wat van een Waterral blijkt te zijn, niet het bekende speenvarken geluid. Kleine Karekiet is hier ook aanwezig naast de Rietgors, Grasmus, en Rietzanger.

Als we terug lopen naar de auto komen we nog langs een plek waar een emmer ligt met de bedoeling dat iemand een emmer water tankt en leeggooit in een modderpoeltje. Dat is voor de Huiszwaluwen waarvan er net eentje langs vliegt en zijn goedkeuring geeft terwijl een deelnemer er een emmer leeg kiept.

De Visdieven laten zich nog even prachtig op de plaat vast leggen en de Blauwborst en Koekoek zitten beide weer op hun stekkie.

Bij de eerste boerderij net voor de Onlanderij, zingt een Zwartkop met klare heldere tonen, dan kan je goed horen wat het verschil is met de Tuinfluiter, waar men nog wel eens mee in de war komt. De Tuinfluiter is regelmatiger waarbij de Zwartkop af en toe een uithaal heeft en net iets harder en helderder zingt.

Koekoek en Visdief

We lopen langs het zandpad waarbij een paar Putters voor ons uitvliegen en we een Sprinkhaanzanger het geluid alla sprinkhaan horen doen. Op het slik loopt dichterbij mooi een Steltkluut. Een Bosruiter is ook mooi te zien en later komt er nog even een Groenpootruiter bij, zo kun je mooi het grootte verschil zien tussen de verschillende steltlopers. Een Kemphaan en een Tureluur maken het kwartet vol. Even later vliegt er een Bruine Kiekendief over waarbij zich nog een tweede Steltkluut laat zien die opvliegt en de hele tijd achter een pol verstopt stond.

Bij het bruggetje zien we prachtig maar liefst zeven Geoorde Futen op een nestpol zitten, nog nooit zo mooi op het open water zien broeden, hoop dat alles goed gaat met de legsels. Aan de andere kant van de brug zit nog steeds een mannetje van de Pijlstaart, die er al weken zit met een vrouwtje. Je zou het bijna als broedverdacht kunnen aanmerken.

We lopen terug naar de auto en rijden naar de andere plek waar we gaan kijken, dat is in het Staatsbosbeheer gedeelte bij de parkeerplaats vlak bij de Langemaar. Het is nu eerst tijd voor een bak koffie, het is bijna half elf. We hebben haast geen tijd voor de koffie met lekkere knolskoek als er al weer een Tapuit vlakbij op de dijk wordt waargenomen. En dat is nog niet alles er wordt ook nog de Zeearend gevonden ver weg in de lucht, maar het is er zeker eentje, erom heen draaien een paar Buizerds ter vergelijk, prachtig gezicht al blijft het ver weg.

Steltkluut, Zomertaling en Geoorde Fuut

Als we over het fietspad lopen moeten we wel telkens oppassen voor de mannen die er een andere hobby op nahouden en supersnel zijn, het zijn de pelotonnetjes wielrenners die altijd zonder bel een kreet slaken dat ze eraan komen, waarbij je dan snel opzij moet springen 😊. We horen eenmalig de roep van een Wulp.

Boven het riet zien we zowel man als vrouw Bruine Kiekendief opvliegen en weer invallen, soms lastig gevallen door een paar Kieviten. Een man laat ons een foto zien op de telefoon, ik denk even dat het een Witwangstern is in aller haast door niet goed te kijken. Hij zit op de leuning van de volgende brug, dus wij daar heen. Helaas zitten er wel prachtig twee Visdieven die tot op een meter afstand blijven zitten. Een van de deelnemers dacht dat een selfie er wel in zat maar dat was net iets te dicht in zijn aura! Even later zaten ze er weer gewoon.

We lopen het wandelpad op dat bekend is om de Baardmannetjes. En ja hoor al snel horen we de eerste. In totaal zien we tot aan het bruggetje een paar keer een paar Baardmannetjes, door het riet lukt de foto helaas niet. Vlak voor het bruggetje horen we een Roerdomp hoempen. De vogel zit toch redelijk dichtbij, je hoort de ademhaling. Hij zit waarschijnlijk net aan de andere kant aan de rand van de brede rietkraag, dus voor ons niet zichtbaar.

Als laatste soort zien we nog de door sommigen verguisde Nijlgans langs vliegen. Het was een mooie ochtend nog net voor de zondagsdrukte aan wat wandelaars betreft in dit gebied. De deelnemers zijn zeer tevreden en met het aantal soorten van 68 nemen we afscheid. Enkele van de soorten konden sommigen van hun lijstje doorhalen.

De deelnemers hebben al een mooie soort bedacht die ze gezien hebben wat ze tegen een vriend van hun zullen vertellen dat is de Blauwborsttapuit!

Waargenomen soorten

Fuut
Aalscholver
Roerdomp
Grote zilverreiger
Blauwe Reiger
Ooievaar
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Grote Canadese Gans
Bergeend
Nijlgans
Wilde Eend
Krakeend
Pijlstaart
Slobeend
Wintertaling
Zomertaling
Tafeleend
Kuifeend
Zeearend
Bruine Kiekendief
Buizerd
Fazant
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Steltkluut
Kievit
Bosruiter
Witgat
Tureluur
Groenpootruiter
Wulp
Kemphaan
Kokmeeuw
Visdief
Stadsduif
Houtduif
Koekoek
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Roodborst
Blauwborst
Tapuit
Zanglijster
Merel
Zwartkop
Grasmus
Rietzanger
Sprinkhaanzanger
Snor
Kleine Karekiet
Fitis
Tjiftjaf
Koolmees
Pimpelmees
Baardman
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Vink
Kneu
Putter
Groenling
Rietgors