Vogelexcursie Lauwersmeer 26 juni 2022

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer 26-6-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Lauwersmeer op 26 juni 2022.

Van 9.00-12.30 uur kwamen twee vogelliefhebbers (vader en zoon) uit Drenthe en Groningen naar het Lauwersmeer voor een vogelexcursie. Vader had de excursie (een tijdje geleden al) cadeau gekregen en was nog niet eerder in het Lauwersmeergebied geweest om vogels te kijken. Het weer was goed: 18-21 °C, windkracht 3 en bewolkt met zo nu en dan wat zon.

Baardmannetjes, Blauwborst en Reuzenstern

We gingen van start bij het Jaap Deensgat, waar we al snel een Roodborsttapuit vonden. Ook de Rietzanger diende zich al snel aan met zijn gezang. Door de telescoop zagen we een groepje van vier Lepelaars staan, en iets verderop stonden Grote Zilverreigers en zwommen Knobbelzwanen. We gingen over het pad richting de hut, terwijl boven ons de Huis- en Gierzwaluwen vlogen. Een Blauwborst ging even mooi in een rietstengel zitten (showtime). In het Riet hoorden we bovendien ook het ‘gepling’ van Baardman en die lieten zich al snel aan ons zien.

Kijken naar Baardmannetjes
Kijken naar Baardmannetjes
Boerenzwaluwen kijken in de hut
Boerenzwaluwen kijken in de hut

Aan de andere kant van het pad, in een plasje, stond een Zwarte Ruiter die we even goed met de telescoop bekeken. In het gras daarnaast lagen Krakeenden waar een Smient tussen door scharrelde. Ook Grutto en Scholekster waren van de partij. Toen we naar de meeuwen (Grote- en Kleine Mantelmeeuw en Kokmeeuw) aan de overkant keken, bleken er twee Reuzensterns tussen te staan, leuk! Iets dichterbij liep een Kleine Plevier aan de rand van een plasje, terwijl een Snor achter ons zijn zang liet horen. Vlak bij de hut hoorden we Kleine Karekiet en zagen we Rietgors, en in de hut was het weer een drukte van jewelste met de Boerenzwaluwen. Verder was er vanuit de hut niets nieuws meer te zien, dus liepen we terug richting de auto’s, en reden we naar de volgende plek.

Ruim honderd Steenlopers en veel jonge Visdiefjes

Hier dronken we eerst even een kop koffie, met een stuk notenkoek erbij. Daarna keken we even vanaf de uitkijktoren over het water en zagen Fuut, Kuifeend en Aalscholver, terwijl er boven ons hoofd een Veldleeuwerik aan het zingen was.

Op de uitkijktoren
Op de uitkijktoren

Daarna reden we naar de haven en stonden we al snel oog in oog met ruim honderd Steenlopers en een paar Zilvermeeuwen.

Ook keken we natuurlijk nog even naar de Sternstee, waar de Visdiefjes te zien waren met jongen van verschillende leeftijden. Ook werd een jong van de Scholeksters net gevoerd door één van de ouders. Hierna gingen we op weg naar het Friese deel van het Lauwersmeer. We stopten nog even bij een plek om te kijken of er Kneutjes waren, maar die waren op dat moment elders.

Vader en zoon genieten van de Sternstee
Vader en zoon genieten van de Sternstee

Kemphanen, jonge Torenvalken en Krombekstrandlopers in de kijker

We reden de haven uit en moesten even wachten voor de sluis (er werden 5 boten ingevaren). Via het oude sluisje reden we naar de Ezumakeeg, waar we eerst even bij Noord keken. Hier stonden veel Grutto’s en Kluten en zagen we een Buizerd vliegen. In de nestkast van de Torenvalken waren nu twee jongen zichtbaar.

Het sluisje en gemaal bij Ezumazijl
Het sluisje en gemaal bij Ezumazijl

Daarna keken we nog even bij Ezumakeeg-Midden, en zagen een mannetje Kemphaan vrij dichtbij lopen. Ook ontdekten we daar een paar Witgatjes en een Wintertaling waarvan de kleuren in het zonnetje en door de telescoop prachtig te zien waren. Bij Ezumakeeg-Zuid stond het ook vol met steltlopers en zagen we tussen de Grutto’s en Kemphanen nog een aantal Krombekstrandlopers scharrelen. Inmiddels was het tijd om de excursie af te sluiten. De deelnemers gaven aan dat ze van de excursie hadden genoten.

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Bergeend – Tadorna tadorna
4 Slobeend – Spatula clypeata
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Smient – Mareca penelope
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Wintertaling – Anas crecca
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Meerkoet – Fulica atra
12 Fuut – Podiceps cristatus
13 Scholekster – Haematopus ostralegus
14 Kluut – Recurvirostra avosetta
15 Kievit – Vanellus vanellus
16 Kleine Plevier – Charadrius dubius
17 Grutto – Limosa limosa
18 Steenloper – Arenaria interpres
19 Kemphaan – Calidris pugnax
20 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
21 Witgat – Tringa ochropus
22 Tureluur – Tringa totanus
23 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
24 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
25 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
26 Zilvermeeuw – Larus argentatus
27 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
28 Reuzenstern – Hydroprogne caspia
29 Visdief – Sterna hirundo
30 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
31 Lepelaar – Platalea leucorodia
32 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
33 Grote Zilverreiger – Ardea alba
34 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
35 Buizerd – Buteo buteo
36 Torenvalk – Falco tinnunculus
37 Kauw – Coloeus monedula
38 Baardman – Panurus biarmicus
39 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
40 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
41 Huiszwaluw – Delichon urbicum
42 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
43 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
44 Snor – Locustella luscinioides
45 Spreeuw – Sturnus vulgaris
46 Blauwborst – Luscinia svecica
47 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
48 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
49 Graspieper – Anthus pratensis
50 Rietgors – Emberiza schoeniclus