Vogelexcursie de Onlanden 16 juli 2023

Verslag van de Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets 16-7-23

Privé vogelexcursie Onlanden op de fiets op 16 juli 2023.

Vijf familieleden kwamen deze zondag van 9.00-12.30 uur naar de Onlanden om vogels te kijken. Het was een cadeau voor één van hen, en ze waren heel benieuwd hoe het zou zijn, aangezien ze (op één na) eigenlijk geen ervaring hadden met vogels kijken. Het weer had iets beter gekund. Met windkracht 5 en een enkele bui zaten veel vogels in het vegetatie verstopt.

Rietzanger en Putters laten zich mooi zien

We begonnen bij de Onlanderij met een korte uitleg over het gebied en het omdoen van leenkijkers. We zagen Gierzwaluwen vliegen, en daarna fietsten we de hoek om, het gebied in. Al vrij snel stopten we omdat een Rietzanger zich liet horen. We kregen hem in het vizier en hij liet zich door de telescoop uitgebreid bewonderen. Een klein stukje verderop vonden we Witte Kwikstaart en Kievit in het drassige gedeelte en Knobbelzwaan in het water. Achterin het gebied liepen meerdere Kemphanen heen en weer. Op een paal zat een Aalscholver en boven ons hoofd vloog Huiszwaluw.

We fietsten naar het bruggetje en zetten daar de fietsen even neer. In een wilgenbosje vonden we een Putter en vloog een Kleine Mantelmeeuw over. Vanaf het bruggetje keken we uit over het water en zagen we Grauwe Gans, Blauwe Reiger, Lepelaar, Kuifeend met jongen, Wintertaling, Wilde Eend, Grote Canadese Gans, Nijlgans, Slobeend en Brandgans. Aan de andere kant van het bruggetje bleek een Fuut op een nest te zitten, en zwom Meerkoet en Waterhoen. Ook vlogen Visdief en Kokmeeuw over. Het eerste uur van de excursie zat er inmiddels op en we hadden nog maar 600 meter gefietst. Tijd om door te gaan dus 😉

Na de bui een Bruine Kiekendief en ook een Zeearend

Bij de kruising stopten we even om over het gebied te kijken. Op dat moment begon het ook even te regenen. Eerst liet alleen een Zwarte Kraai zich zien, totdat ook een mannetje Bruine Kiekendief verscheen, op het moment dat het weer droog werd. We fietsten verder totdat we een Rietgors hoorden. Deze zat in een rietstengel te zingen en liet zich ook weer mooi door de telescoop bekijken. Ook vlogen er Oeverzwaluwen boven het veld.

Vanaf het volgende bruggetje hadden we weer zich op water. Hier hoorden we een Kleine Karekiet in de rietkraag zingen (vlakbij) en zagen we Scholekster op een eilandje zitten.

We stapten weer op en reden langs een paar boerderijen, waar we Huismus en Houtduif zagen. Na het oversteken van de drukke weg kwamen we weer in rustiger gebied. Bij een picknicktafel genoten we even van een kop koffie met een stuk Drentse Turf. Daarna gingen we weer verder met vogels kijken: een Grote Zilverreiger liet zich zien, en plotseling kwam ook een Zeearend overvliegen, leuk! Na zo’n 100 meter fietsen konden we al weer afstappen, omdat er weer roofvogels te zien waren. Hier bleken meerdere Bruine Kiekendieven te vliegen en een Sprinkhaanzanger liet zich ondertussen horen.

Vogel in de lucht (door deelneemster)
Vogel in de lucht (door deelneemster)

Visarend met vis en mooie Roodborsttapuiten

We waren net weer opgestapt en onderweg toen in de verte weer een roofvogel te zien was. Het bleek een Visarend te zijn, die een vis in zijn klauwen had! Een paar deelnemers konden dat door de telescoop zien, voordat hij uit het zicht verdween. Wij gingen weer door en fietsten tegen de wind in zuidwaarts. Bij een stapel hooibalen stopten we, om de Roodborsttapuit te zoeken. Het duurde even voordat hij zich liet zien, eerst hadden we een paar Rietgorzen in de kijker. Ook een Ooievaar kwam even langs vliegen.

We fietsten over een brug, tussen de bomen door en gingen onder de weg door. Langs het fietspad zagen we weer een Roodborsttapuit (Robotap) en hoorden we vanuit de struiken een Spotvogel zingen (alsof er in een badeendje geknepen wordt).

Het was inmiddels half 1, dus fietsten we door naar de Onlanderij. Onderweg hoorden we nog een Tjiftjaf zingen, en even later waren we weer op de parkeerplaats. Het cadeau was goed in de smaak gevallen. De deelnemers hadden allemaal van de ochtend genoten en nooit verwacht dat ze zoveel vogels gezien zouden hebben.

Waargenomen soorten

Waargenomen soorten
1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
6 Slobeend – Spatula clypeata
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Wintertaling – Anas crecca
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Houtduif – Columba palumbus
12 Waterhoen – Gallinula chloropus
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Scholekster – Haematopus ostralegus
16 Kievit – Vanellus vanellus
17 Kemphaan – Calidris pugnax
18 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
19 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
20 Visdief – Sterna hirundo
21 Ooievaar – Ciconia ciconia
22 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
23 Lepelaar – Platalea leucorodia
24 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
25 Grote Zilverreiger – Ardea alba
26 Visarend – Pandion haliaetus
27 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
28 Zeearend – Haliaeetus albicilla
29 Zwarte Kraai – Corvus corone
30 Oeverzwaluw – Riparia riparia
31 Huiszwaluw – Delichon urbicum
32 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
33 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
34 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
35 Spotvogel – Hippolais icterina
36 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
37 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
38 Huismus – Passer domesticus
39 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
40 Putter – Carduelis carduelis
41 Rietgors – Emberiza schoeniclus