Verslag vogelexcursie Diependal

Verslag vogelexcursie Diependal 10 augustus 2016

Verslag vogelexcursie Diependal 10 augustus 2016

Dit is het verslag vogelexcursie Diependal  van 10 augustus 2016. Uitgevoerd voor 3 personen uit Dordrecht. Het was vandaag een redelijk zonnige dag, 17 graden, windkracht 4 en 2 kleine buitjes. Een oer-Hollandse zomerdag dus, en heel aardig vogelweer.

Diependal

Om 13.00 uur vertrokken we naar de vogelkijkhut bij Diependal. Bij het bosje van de parkeerplaats was er al het een en ander waar te nemen aan vogels. Met de zang is het over het algemeen al gedaan, dus nu werd er een beroep gedaan op de kennis van de roepjes en het zien van de vogels. Een Groenling besloot heerlijk in het zonnetje in het topje van een boom te gaan zitten, dus die was mooi te zien door de telescoop. Onderweg schoten er een paar Gele kwikstaarten naar het maisveld.

Vogelkijkhut

Toen door de tunnel naar de hut. Hier was het lekker rustig. Er waren veel vogels aanwezig. Een grote groep Lepelaars en de binnenvliegende Boerenzwaluw naar het nest waren mooi te zien. Ook liet een Dodaars zich goed door de telescoop bewonderen. Na een half uur was het tijd om terug te lopen naar de auto, voor het volgende plek van de excursie. Tussendoor op verzoek nog even een sanitaire stop en een ijsje bij het plaatselijke café.

Het tweede deel van de excursie

Op de parkeerplaats bij de volgende excursieplek was het tijd voor een kopje thee met koek. Ondertussen kwam een Buizerd heel dichtbij overvliegen, dus die was mooi te zien. De inwendige mens was nu weer genoeg verzorgd om de tweede wandeling te maken.  Dit keer door een gevarieerd gebied met loofbomen, naaldbomen en heide.

Muziek

Tijdens de wandeling hoorden we zacht getrommel en het geluid van een didgeridoo, en bleken er twee dames op een grafheuvel muziek te maken. Ze waren over het draad geklommen, en zaten midden in de heideplanten (we zagen dat ze later werden aangesproken door de boswachter). Wij zagen ondertussen een kale boom waarin twee roofvogels zaten: een Boomvalk en een Sperwer, op ongeveer 2 meter afstand van elkaar. Prachtig, om die zo dicht bij elkaar te kunnen vergelijken!

De Toeter

In het bos liet een Grote bonte specht zich nog horen, en op het heideveld was een Roodborsttapuit te zien. Een medewerker van het Drents Landschap kwam nog langs, vroeg nog of er iets heel bijzonders te zien was, vanwege de dikke toeter op mijn rug (telescoop). Hij was duidelijk bang anders misschien iets te missen… Ik heb hem gemeld dat we met een excursie bezig waren, en de Boomvalk en Sperwer hadden gezien. Hij was gerustgesteld, geloof ik 😉

Tijdens het laatste stuk van de wandeling zagen we nog verschillende vogels onder de bomen heen en weer vliegen. Er bleek een Grauwe Vliegenvanger actief te zijn, altijd leuk. Uiteindelijk zijn we op 39 soorten uitgekomen, na een tweetal fijne wandelingen.

 

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
3 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4 Slobeend – Anas clypeata
5 Wintertaling – Anas crecca
6 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
7 Fuut – Podiceps cristatus
8 Lepelaar – Platalea leucorodia
9 Grote Zilverreiger – Ardea alba
10 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
11 Sperwer – Accipiter nisus
12 Buizerd – Buteo buteo
13 Boomvalk – Falco subbuteo
14 Kievit – Vanellus vanellus
15 Oeverloper – Actitis hypoleucos
16 Holenduif – Columba oenas
17 Houtduif – Columba palumbus
18 Gierzwaluw – Apus apus
19 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
20 Zwarte Kraai – Corvus corone
21 Matkop – Poecile montanus
22 Koolmees – Parus major
23 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
24 Huiszwaluw – Delichon urbicum
25 Staartmees – Aegithalos caudatus
26 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
27 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
28 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
29 Spreeuw – Sturnus vulgaris
30 Merel – Turdus merula
31 Roodborst – Erithacus rubecula
32 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
33 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
34 Huismus – Passer domesticus
35 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
36 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
37 Vink – Fringilla coelebs
38 Groenling – Chloris chloris
39 Geelgors – Emberiza citrinella