Vogelexcursie Diependal Verslag april 2017

Verslag vogelexcursie Diependal en Hijkerveld 4 april 2017

Verslag vogelexcursie Diependal en Hijkerveld 4 april 2017

Uitgevoerd voor 2 personen uit Gelderland. Deze vogelexcursie was onderdeel van de 3-daagse vogelreis Drenthe. Het was vandaag een redelijk zonnige dag, 16 graden Celsius en windkracht 2. De akkers naar de hut waren afgelopen week opnieuw ingezaaid. In Diependal stond het water vrij hoog, dus waren er geen steltlopers, maar wel veel eenden en ganzen. De Krakeenden en Wintertalingen lieten zich uitgebreid bewonderen. Het hoogtepunt waren de Roodhalsfuten, die met hun rode halzen prachtig te zien waren, zowel met de verrekijker als door de telescoop.

Begin april zijn de meeste wintergasten al weer vertrokken, en de zomergasten druppelen langzaam maar zeker het land binnen. Dus al wel zingende Fitissen, Tjiftjaffen en Blauwborst, maar nog geen Gekraagde roodstaarten en Bonte vliegenvangers. Gelukkig deden de Veldleeuweriken heel hard hun best boven onze hoofden op het Hijkerveld, en waren er een aantal Tafeleenden heel mooi in de zon te zien. En hoewel de bladeren nog niet aan de bomen zaten, was het soms best lastig om een fluitend vogeltje tussen de takken te ontdekken!

Vogelexcursie Diependal Verslag Nestkast
Nestkast

Ook leuk was het nestkastje, wat door een Boomklever onder handen was genomen. Het metselwerk was al een heel eind gevorderd, en van afstand eigenlijk niet te zien. Het metselwerk had dezelfde kleur als de nestkast. Toeval of bewuste keuze?

In totaal hebben we 45 soorten vogels waargenomen, en op twee plaatsen nog een ree gezien.

 

 

 

 

 

 

 

Wil je ook met mij mee op vogelavontuur?

Klik hier voor de vogelexcursie Diependal en Hijkerveld >>>

Klik hier voor de 3-daagse vogelreis Drenthe >>>

 

Waargenomen soorten vogelexcursie Diependal en Hijkerveld

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Krakeend – Anas strepera
3 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4 Slobeend – Anas clypeata
5 Wintertaling – Anas crecca
6 Tafeleend – Aythya ferina
7 Kuifeend – Aythya fuligula
8 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
9 Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
10 Fuut – Podiceps cristatus
11 Buizerd – Buteo buteo
12 Torenvalk – Falco tinnunculus
13 Kievit – Vanellus vanellus
14 Wulp – Numenius arquata
15 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
16 Holenduif – Columba oenas
17 Houtduif – Columba palumbus
18 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
19 Zwarte Kraai – Corvus corone
20 Kauw – Coloeus monedula
21 Zwarte Mees – Periparus ater
22 Kuifmees – Lophophanes cristatus
23 Koolmees – Parus major
24 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
25 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
26 Staartmees – Aegithalos caudatus
27 Fitis – Phylloscopus trochilus
28 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
29 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
30 Boomklever – Sitta europaea
31 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
32 Spreeuw – Sturnus vulgaris
33 Merel – Turdus merula
34 Zanglijster – Turdus philomelos
35 Roodborst – Erithacus rubecula
36 Blauwborst – Luscinia svecica
37 Ringmus – Passer montanus
38 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
39 Graspieper – Anthus pratensis
40 Boompieper – Anthus trivialis
41 Vink – Fringilla coelebs
42 Groenling – Chloris chloris
43 Geelgors – Emberiza citrinella
44 Rietgors – Emberiza schoeniclus

Ree – Capreolus capreolus