Verslag vogelexcursie Diependal Hijkerveld Boerenzwaluw

Verslag vogelexcursie Diependal Hijkerveld 23 april 2016 (Drenthe)

Verslag vogelexcursie Diependal Hijkerveld

Dit is het verslag vogelexcursie Diependal Hijkerveld op 23 april 2016. Uit de contacten voorafgaand aan de excursie was gebleken dat de voorkeur uitging naar zang- en roofvogels en minder naar eenden. Aangezien Diependal een typisch watervogel gebied is heb ik de excursie daarom aangepast aan hun wens. Een punt van zorg was de weersverwachting voor de zaterdagochtend, er was veel wind en zelfs natte sneeuw verwacht in het weekend, maar het geluk was met ons. Ondanks een stevige koude wind bleef het overwegend droog op een enkele koude drup na, en af en toe hadden we zelfs een zonnetje.

Vogelkijkhut Diependal

Nadat we kennis hebben gemaakt bij de B&B vlakbij Diependal om 9.00 uur zijn we eerst naar de vogelkijkhut Diependal gereden. Vanaf het punt waar de auto geparkeerd moet worden is het een paar honderd meter lopen naar de ingang van de kijkhut. Onderweg is er al het nodige te zien. Voor we bij de kijkhut aankomen hebben we onder andere al een serie Putters prachtig in beeld gehad, een mooie Groenling en als kers op de taart een Tapuit op de net aangelegde akkers. Onderweg worden we begeleid door een koor aan Veldleeuweriken en Graspiepers. Onze gasten zijn redelijk ervaren vogelaars en hebben al vaker een vogelexcursie gedaan, zowel in het buitenland als in Nederland, en herkennen zelf ook de nodige soorten, leuk!

Wij zijn de eersten in de hut als we aankomen en hebben het rijk alleen. Direct valt het oog op een drietal Watersnippen, welke zich op nog geen 20 meter van de hut aan de Noordkant bevinden. Prachtig laten ze zich zien! Na enig zoeken laten ook een Roodhalsfuut zich mooi zien, evenals de verschillende eendensoorten en een aantal Buizerden. Na ongeveer een half uur wordt het onverwacht druk in de hut, een vogel groepsexcursie is gearriveerd, en het wordt dringen. Hoewel we de Geoorde futen nog niet gezien hebben besluiten we verder te gaan naar het volgende deel van de excursie. Het kijkscherm slaan wij vandaag in overleg over, genoeg eenden en watervogels voor vandaag, op naar de zang- en roofvogels.

Het Hijkerveld

Bij aankomst op de parkeerplaats van het Hijkerveld was het eerst tijd voor een korte koffie & thee pauze met de lokale lekkernij, een echt Drents turfje. Hierna startte het tweede deel van de vogelexcursie en al snel liet een Boomkruiper zich in al zijn pracht zien. Even later werden we opmerkzaam gemaakt op de Dodaars welke zijn aanwezigheid in het vennetje verraadde met zijn kenmerkende geluid. Het duurde dan ook niet lang of we kregen deze leuke vogel een aantal keren goed in de kijker, samen met een paar Kuifeenden en een Tafeleend. De wandeling gaat verder en we zien er horen een aantal Boomklevers. We worden door een bewoner van een Landgoed opmerkzaam gemaakt op het metselwerk van een Boomklever aan een nestkast bij hem in de Boomgaard. Boomklevers maken er een gewoonte van de opening van hun nestholte passend te maken met leem. Ook leuk is een aantal Eekhoorn nesten in de omgeving. Helaas laten deze dieren zich vandaag niet zien.

De wandeling voert verder en we komen nu aan op op Hijkerveld zelf. Onderweg zien we door de telescoop een prachtige Gekraagde Roodstaart op de rand van bos en heide. We zien op de heide een aantal Torenvalken jagen en een aantal Buizerden, de verwachte Kiekendief laat nog verstek gaan, jammer. Als we terug lopen zien we een paartje jagende Sperwers bij de bosrand, erg leuk. Even later laat een Grote Lijster zich goed observeren en is het verschil met een eerder waargenomen Zanglijster goed te zien. Langzaam aan lopen we terug richting de auto en komt er een einde aan deze leuke vogelexcursie. Hieronder is de volledig lijst terug te vinden van de soorten die wij gezien hebben tijdens de vogelexcursie.

Waargenomen soorten: verslag vogelexcursie Diependal Hijkerveld 23 april 2016

Gidsen: Andrea en Martin

Klik hier om deze excursie ook te boeken of voor meer informatie >>> 

Waargenomen soorten:

1  Grauwe Gans – Anser anser
2  Knobbelzwaan – Cygnus olor
3  Krakeend – Anas strepera
4  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
5  Slobeend – Anas clypeata
6  Zomertaling – Anas querquedula
7  Wintertaling – Anas crecca
8  Tafeleend – Aythya ferina
9  Kuifeend – Aythya fuligula
10  Dodaars – Tachybaptus ruficollis
11  Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
12  Fuut – Podiceps cristatus
13  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
14  Sperwer – Accipiter nisus
15  Buizerd – Buteo buteo
16  Torenvalk – Falco tinnunculus
17  Waterral – Rallus aquaticus
18  Waterhoen – Gallinula chloropus
19  Meerkoet – Fulica atra
20  Kievit – Vanellus vanellus
21  Kleine Plevier – Charadrius dubius
22  Watersnip – Gallinago gallinago
23  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
24  Houtduif – Columba palumbus
25  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
26  Gaai – Garrulus glandarius
27  Zwarte Kraai – Corvus corone
28  Kauw – Coloeus monedula
29  Zwarte Mees – Periparus ater
30  Koolmees – Parus major
31  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
32  Veldleeuwerik – Alauda arvensis
33  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
34  Staartmees – Aegithalos caudatus
35  Fitis – Phylloscopus trochilus
36  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
37  Zwartkop – Sylvia atricapilla
38  Grasmus – Sylvia communis
39  Goudhaan – Regulus regulus
40  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
41  Boomklever – Sitta europaea
42  Boomkruiper – Certhia brachydactyla
43  Spreeuw – Sturnus vulgaris
44  Merel – Turdus merula
45  Zanglijster – Turdus philomelos
46  Grote Lijster – Turdus viscivorus
47  Roodborst – Erithacus rubecula
48  Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
49  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
50  Tapuit – Oenanthe oenanthe
51  Huismus – Passer domesticus
52  Gele Kwikstaart – Motacilla flava
53  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
54  Graspieper – Anthus pratensis
55  Boompieper – Anthus trivialis
56  Vink – Fringilla coelebs
57  Groenling – Chloris chloris
58  Putter – Carduelis carduelis
59  Geelgors – Emberiza citrinella
60  Rietgors – Emberiza schoeniclus