Vogelexcursie Diependal 7 september 2019

Verslag Vogelexcursie Diependal & Hijkerveld 7 september 2019

Deze zaterdagochtend stond er van 9.00-12.30 uur een vogelexcursie Diependal & Hijkerveld op het programma voor twee deelnemers uit Noord-Brabant. Zij wilden graag eens wat meer weten over de vogels die ze tijdens hun wandelingen tegenkwamen. Het was een graad of 15, bewolkt met kans op een bui en windkracht 3.

Dit keer niet naar de vogelkijkhut

Een groot deel van de waterbekkens bij Diependal droog stond door het enorm droge voorjaar en zomer, en de deelnemers waren een dag eerder al door de ‘tunnel’ naar de vogelkijkhut geweest. Daarom kozen we ervoor om de wandeling te starten van de B&B waar ze verbleven. Nadat de leenverrekijkers waren omgedaan gingen we ‘los’, met als eerste waarneming een Grote Bonte Specht in de boom naast ons.

Casarca’s en Wilde Zwanen in de plas

Met een prachtige regenboog op de achtergrond zagen we vlak voor ons Huis- en Boerenzwaluwen in de lucht foerageren. Door de telescoop zagen we bovendien een Buizerd zitten en een groep Grote Lijsters in een boom rondfladderen. Even verderop kwamen we de eerste Roodborsttapuit tegen. Bij de grote plas van Diependal was het een drukte van belang: Lepelaars, Grote Zilverreigers, veel eendensoorten, waaronder de Casarca en Pijlstaart, een Bosruiter en zelfs twee Wilde Zwanen.

Regen, onweer en Heckrunderen op ons pad

In de verte liepen nog wat Kleine Plevieren en in de bomen vlakbij lieten Geelgors, Staartmezen, Kool- en Pimpelmezen zich zien. In de verte hing een Torenvalk in de lucht, terwijl wij door een stukje heide liepen omdat de Heckrunderen de weg versperden. Toen begon het flink te regenen en onweren (3 seconden/tellen is een km 😉 ). Schuilen was nu geen optie, dus liepen we verder, gelukkig niet meer in het open veld. Onderweg liet een Boomkruiper zien wat er in cursussen altijd wordt gemeld: hij gaat spiraalgewijs tegen de stam omhoog en vliegt dan naar de onderkant van de volgende boom. Daar gaat hij dan op dezelfde manier verder met voedsel zoeken.

Vuurgoudhaan en Raven bij de grafheuvels

Bij de B&B dronken we een kop koffie met een stuk Drentsche Turf en droogden we wat op. Het was op dat moment al wat later dan gebruikelijk, maar toch reden we nog even naar een ander stukje Hijkerveld. Daar maakten we een korte wandeling langs de grafheuvels en door het bos. We zagen Dodaars, Boomklever, Raven en één van de deelnemers ontdekte een Vuurgoudhaan. Ondertussen liet een Groene Specht zich zo nu en dan horen.

Daarna was het toch echt tijd om de excursie af te sluiten en de deelnemers terug te brengen naar de B&B. Zij gaven aan veel nieuwe soorten (lifers) te hebben gezien, en van de excursie te hebben genoten.

Waargenomen soorten

1  Grauwe Gans – Anser anser  
2  Knobbelzwaan – Cygnus olor  
3  Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
4  Casarca – Tadorna ferruginea  
5  Slobeend – Spatula clypeata  
6  Krakeend – Mareca strepera  
7  Wilde Eend – Anas platyrhynchos  
8  Pijlstaart – Anas acuta  
9  Wintertaling – Anas crecca  
10  Tafeleend – Aythya ferina  
11  Kuifeend – Aythya fuligula  
12  Holenduif – Columba oenas  
13  Meerkoet – Fulica atra  
14  Dodaars – Tachybaptus ruficollis  
15  Kievit – Vanellus vanellus  
16  Kleine Plevier – Charadrius dubius  
17  Bosruiter – Tringa glareola  
18  Aalscholver – Phalacrocorax carbo  
19  Lepelaar – Platalea leucorodia
20  Blauwe Reiger – Ardea cinerea  
21  Grote Zilverreiger – Ardea alba  
22  Buizerd – Buteo buteo  
23  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major  
24  Groene Specht – Picus viridis  
25  Torenvalk – Falco tinnunculus  
26  Gaai – Garrulus glandarius  
27  Zwarte Kraai – Corvus corone  
28  Raaf – Corvus corax
29  Matkop – Poecile montanus  
30  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus  
31  Koolmees – Parus major  
32  Boerenzwaluw – Hirundo rustica  
33  Huiszwaluw – Delichon urbicum  
34  Staartmees – Aegithalos caudatus  
35  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita  
36  Vuurgoudhaan – Regulus ignicapilla  
37  Boomklever – Sitta europaea  
38  Boomkruiper – Certhia brachydactyla  
39  Merel – Turdus merula  
40  Grote Lijster – Turdus viscivorus  
41  Roodborst – Erithacus rubecula  
42  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola  
43  Huismus – Passer domesticus  
44  Witte Kwikstaart – Motacilla alba  
45  Vink – Fringilla coelebs  
46  Geelgors – Emberiza citrinella