Vogelexcursie Drentsche Aa 31 augustus 2019

Verslag Vogelexcursie Drentsche Aa op 31 augustus 2019

Verslag van de vogelexcursie Drentsche Aa op zondag 29 augustus 2019.

Op deze zinderende zondagmiddag, met een stralend zonnetje en een temperatuur van 28 graden Celsius, stond er van 13.00-16.30 uur een excursie Drentsche Aa in de planning. Het gezelschap bestond uit een gezin met twee kinderen (13 en 14 jaar) uit België. Zij hadden al een week Drenthe achter de rug, en sloten dit af met een wandeling in het prachtige gebied rond de Drentsche Aa.

Het is rustig in augustus

Omdat er bij de vogels eind augustus nauwelijks meer zang uit hun snavels komt, en een aantal soorten alweer vertrokken waren naar het nog warmere Zuiden, zou de soortenlijst niet heel erg lang gaan worden. Ook de hoge temperatuur is niet bevorderlijk voor de activiteit van de meeste vogels. Na de kennismaking werden de leenkijkers omgedaan, de camera meegenomen en gingen we van start op de parkeerplaats. Hier joegen Huis- en Boerenzwaluwen en hoorden we een Kleine Bonte Specht roepen.

Roodborsttapuit en de roep van de Boomkruiper

Vanaf het vlonderpad zagen we twee Ooievaars op het nest staan en een Roodborsttapuit op een tak zitten, die zich allemaal mooi lieten zien door de telescoop. Bij het oversteken van het Oudemolensche Diep zagen we een paar Weidebeekjuffers vliegen. Tussen de bomen hoorden we een Boomkruiper roepen en werd er een Roodborst gezien. Ook vlogen een Gaai en een Buizerd voorbij. Even verderop zagen we het hol van een Vos en vonden we een aantal Wespspinnen.

Een braakbal met muizenkaakjes

Langs het pad werd een braakbal ontdekt door één van de deelnemers. Bij het openleggen van het ding bleek dat de vogel (welke?) in ieder geval muizen had gegeten. Er zaten veel haren in en een aantal muizenkaakjes. Ondertussen hoorden we een Grote Bonte Specht roepen. Na het oversteken van het bruggetje zagen we een Blauwe Reiger in het land en een aantal Roodborsttapuiten. Ook een Ree, en later een tweede, lieten zich mooi bekijken door de telescoop.

Mierenhoop en Heckrunderen

Onderweg zagen we een hele kolonne mieren, en vonden we hun mierenhoop. Even verderop vloog een Torenvalk boven de Struikheide, en zaten er Staartmezen in de boom. Toen was het toch echt even tijd voor een kop koffie/thee met een stuk Drentsche Turf. de deelnemers hadden al gemeld dat een wandeling met hen wel eens wilde uitlopen, en dat leek inderdaad te gaan gebeuren. Geen probleem, het liep allemaal leuk. Na de pauze liepen we over het veld, met uitzicht op de Heckrunderen.

Zwarte Roodstaart op de paaltjes

Zwarte Roodstaart (foto door Geert)
Zwarte Roodstaart (foto door Geert)

Bij de molen was een feestje aan de gang, maar daar trokken de Graspiepers en Zwarte Roodstaart zich niets van aan. Ook de Witte Kwikstaarten lieten zich mooi zien in het gras. Nadat we ook nog even door een plaatselijke dame aan de praat waren gehouden, kwamen we aan op de parkeerplaats. Hier hoorden we eindelijk de Putters, die zich de hele middag nog niet hadden laten zien. De deelnemers gaven aan dat ze hadden genoten van de wandeling, ondanks dat het aantal vogelsoorten relatief klein was. Zij waren verbaasd dat er nog zulke grote aaneengesloten natuurgebieden in NL bestaan, dat was in België wel anders…

Deelnemers in Oudemolen
Deelnemers in Oudemolen

Waargenomen soorten

1  Holenduif – Columba oenas 
2  Houtduif – Columba palumbus 
3  Ooievaar – Ciconia ciconia 
4  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
5  Buizerd – Buteo buteo 
6  Kleine Bonte Specht – Dryobates minor 
7  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
8  Torenvalk – Falco tinnunculus 
9  Gaai – Garrulus glandarius 
10  Zwarte Kraai – Corvus corone 
11  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 
12  Koolmees – Parus major 
13  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
14  Huiszwaluw – Delichon urbicum 
15  Staartmees – Aegithalos caudatus 
16  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
17  Boomklever – Sitta europaea 
18  Boomkruiper – Certhia brachydactyla 
19  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
20  Merel – Turdus merula 
21  Roodborst – Erithacus rubecula 
22  Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros 
23  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 
24  Witte Kwikstaart – Motacilla alba 
25  Graspieper – Anthus pratensis 
26  Putter – Carduelis carduelis 
Ree – Capreolus capreolus
Weidebeekjuffer – Calopteryx splendens
Wespspin – Argiope bruennichi