Verslag vogelexcursie Drentsche Aa

Verslag privé vogelexcursie Drentsche Aa

Verslag vogelexcursie Drentsche Aa

Dit is het verslag vogelexcursie Drentsche Aa van 5 juni 2016 door Birds4You.nl met Harry als deelnemer. Harry heeft de privé vogelexcursie cadeau gekregen voor zijn verjaardag. Omdat hij al erg bekend is in het Lauwersmeer en graag wandelend vogels kijkt was deze vogelexcursie hem op het lijf geschreven. Temeer omdat hij al in Diependal en het Fochteloërveen geweest was is het altijd leuk om een nieuw gebied te verkennen. Harry is veel in de natuur in Nederland maar ook in het buitenland, hij gaat dan veel vogels kijken en groot wild observeren. Hij is al vanuit zijn jeugd vogelaar, maar doet dit vooral op zicht en minder op geluid. Het is dus leuk om hem tijdens de excursie kennis te laten maken met de verschillende vogelgeluiden.

Bos en heide

Het eerste deel van de excursie voert door de rand van een bos grenzend aan een heideveld. De eerste honderden meters staan dan ook al direct in het kader van vogelherkenning op gehoor omdat het zicht zeer beperkt is door het dichte gebladerte. In het begin valt het niet mee de Zwartkop van de Roodborst te onderscheiden maar al snel lukt dat steeds beter. De Geelgors is een makkie omdat deze ook veel voorkomt in Denemarken waar Harry vaak komt en ook vogelt. Verder laten Merel en Zanglijster zich goed horen met af en toe een Tuinfluiter. Ondertussen lopen we verder richting de heide.

Op de heide zien en horen we veel Geelgorzen en Boompiepers.

Boompieper vogelexcursie Drentsche Aa
Boompieper
Geelgors Vogelexcursie Drentsche Aa
Geelgors

 

 

 

 

 

 

 

Aan de rand met een stuk grasland hebben verschillende paartjes Roodborsttapuit hun stekje, waarvandaan ze op jacht gaan naar prooi. In het grasland loopt een Ooievaar op zoek naar een maaltje. Na enkele honderden meters komen we weer in het bos terecht op weg naar de Drensche Aa zelf. Om hier te komen lopen we over een zandweg omzoomd met Hoge Eiken met daaronder bossages. De zandweg is de begrenzing met aan één kant het stroomdal van de Drentsche Aa en aan de andere kant een weide- en akkerbouw gebied, elk met hun karakteristieke soorten.

Harry en Andrea vogelexcursie Drenthe
Harry en Andrea

Naar de Drentsche Aa

Als we de zandweg naderen naar de Drentsche Aa valt een snelle kleine wit zwarte schicht op. Hij had zich ook al even laten horen. Een Bonte Vliegenvanger paartje laat zich zien, en tot onze verbazing is er ook een paartje Grauwe Vliegenvangers aanwezig. Prachtig is te zien hoe ze af en aan vliegen met prooien naar hun nest om de jongen te voeren. Deze worden in de buurt verschalkt vanaf een hoger gelegen tak en met een snelle korte vlucht gevangen. We wandelen verder en even laat een man Grauwe Klauwier zich zien. Helaas maar heel kort, vermoedelijk gestoord door wandelaars aan de andere kant van zijn uitkijk post. We blijven een poosje staan, maar helaas hij laat zich niet meer zien. Wel een Roodborsttapuit in vol ornaat.

Vogelexcursie Roodborsttapuit
Roodborsttapuit

De Drentsche Aa

We komen uiteindelijk aan bij de Drentsche Aa. De IJsvogel laat zich vandaag niet aan ons zien en we horen hem ook niet. Wel zien we een paar hele mooie Rietgorzen, en horen we een Kleine Karekiet.

Harry bij de telescoop vogelexcursie Drenthe
Harry bij de telescoop

Hoog in de bomen achter ons laat de Wielewaal zijn zomerse geluid horen. Onze wandeling voert over vlonderpaden en smalle paden door het bos waarbij ondertussen de tijd wordt genomen om de verschillende vogelgeluiden te herkennen. We proberen de Wielewaal in het oog te krijgen maar deze laat zich niet zien, hoog verscholen in de boomtoppen. Via een zandwegen en paden lopen we verder om uiteindelijk na ongeveer 4,5 km bij ons startpunt uit te komen.

Ook zin in deze excursie? Klik hier >>>

Waargenomen soorten

1 Fazant – Phasianus colchicus
2 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
3 Ooievaar – Ciconia ciconia
4 Wespendief – Pernis apivorus
5 Sperwer – Accipiter nisus
6 Buizerd – Buteo buteo
7 Koekoek – Cuculus canorus
8 Gierzwaluw – Apus apus
9 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
10 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
11 Wielewaal – Oriolus oriolus
12 Gaai – Garrulus glandarius
13 Zwarte Kraai – Corvus corone
14 Koolmees – Parus major
15 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
16 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
17 Huiszwaluw – Delichon urbicum
18 Fitis – Phylloscopus trochilus
19 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
20 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
21 Zwartkop – Sylvia atricapilla
22 Tuinfluiter – Sylvia borin
23 Grasmus – Sylvia communis
24 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
25 Boomklever – Sitta europaea
26 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
27 Spreeuw – Sturnus vulgaris
28 Zanglijster – Turdus philomelos
29 Roodborst – Erithacus rubecula
30 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
31 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
32 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
33 Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca
34 Huismus – Passer domesticus
35 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
36 Boompieper – Anthus trivialis
37 Vink – Fringilla coelebs
38 Putter – Carduelis carduelis
39 Kneu – Linaria cannabina
40 Geelgors – Emberiza citrinella
41 Rietgors – Emberiza schoeniclus