Vogelexcursie Fochteloërveen 18 juli 2023

Verslag vogelexcursie Fochteloërveen 18-7-23

Vogelexcursie Fochteloërveen op 18 juli 2023.

Twee uur vogels kijken in het Fochteloërveen, dat zag een groep docenten uit Assen wel zitten. Zij hadden als middagactiviteit (van 13-15 uur) tijdens de teamdag gekozen voor vogels kijken, en dat werd uitgevoerd door hun collega Andrea. Op één na hadden ze geen van allen ervaring met vogels kijken, maar ze hadden er allemaal veel zin in. Het weer was prima, met 22°C, windkracht 3 en bewolking met wat zon.

Wespendieven, Slangenarend en Zeearend na elkaar

We begonnen op de parkeerplaats met het omhangen van de leenkijkers en een kort verhaal over het gebied. Ondertussen vlogen er meerdere vogels over ons heen, wat Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen (witte stuit) bleken te zijn. Er lieten zich eigenlijk geen vogels horen, het is altijd erg stil in juli en augustus. Dus begonnen we aan de eerste wandeling (rustig aan…), en zagen in het struikje een Putter zitten, die zich mooi even liet bekijken. Ook vloog een Holenduif over, en niet veel later ook drie roofvogels met een duifachtige kop: Wespendieven! Ze vlogen rustig over ons heen waardoor iedereen ze goed met de verrekijker kon bewonderen.

Een stukje verderop zagen we twee Houtduiven voorbij vliegen en ontdekte één van de deelnemers een roofvogel met iets in zijn klauwen. Was het een tak? Nee, het was een Slangenarend met een slang! Direct daarna zagen we in de verte een joekel van een roofvogel vliegen: een Zeearend. Deze kwam niet dichter bij, helaas, maar vloog rustig verder.

Kijken naar Zeearend
Kijken naar Zeearend

Grauwe Klauwier en Rietgors laten zich mooi zien

In een struikje in de verte ontdekten we een mannetje Grauwe Klauwier. Hij vloog steeds even op, en ging dan weer in het zelfde struikje zitten. Door de telescoop was het zwarte ‘boevenmasker’ mooi te zien. Iets dichterbij kwam een mannetje Rietgors in een spriet zitten en zong mooi zijn korte liedje. Vergeleken met dit kleine vogeltje leek de overvliegende Ooievaar weer een enorm beest. In de hoek keken we nog even of we iets op de plas konden vinden, maar de vegetatie was te hoog om er goed overheen te kunnen kijken. Dus draaiden we om en liepen we weer richting de parkeerplaats. Onderweg zagen we nog een aantal Kieviten die een roofvogel wegjoegen, en een tweetal Grasmussen in een struikje zitten. Op de valreep liet ook een Buizerd zich nog even zien. Daarna reden we naar de volgende parkeerplaats, waar we de wandeling door het veen gingen maken.

Nog meer Slangenarenden en jagende Boomvalken in de lucht

Een aantal personen uit de groep was nog nooit in Fochteloërveen geweest en ze genoten volop van het landschap, net als de rest van de groep trouwens. Na enig speurwerk ontdekten we eindelijk een Roodborsttapuit in een boompje. Aan de andere kant van het smalle paadje was een Witte Kwikstaart op insecten aan het jagen boven het water. Tussen de pitruspollen scharrelden twee Graspiepers, op zoek naar eten, en toen we omhoog keken zagen we twee Slangenarenden vliegen, waarvan eentje zich ook nog even door de telescoop liet bewonderen.

Genieten in het veen
Genieten in het veen

Toen we doorliepen schoot een Grote Bonte Specht net een naaldboom in, die midden in het veld stond. Daarachter joegen meerder Boomvalken laag over het veld op zoek naar libellen. In een stuikje bleek een Zwarte Kraai te zitten, maar een Paapje liet zich helaas niet zien. We keken nog even bij een paar vleesetende plantjes voordat we verder gingen.

Terwijl we over het fietspad terug liepen zagen we nog een aantal Roodborsttapuiten en hoorden we een Merel zingen. Ook zagen we alweer een Slangenarend vliegen. Omdat de twee uur inmiddels al waren verstreken beëindigden we de excursie op de parkeerplaats. De deelnemers hadden ervan genoten en waren onder de indruk van wat ze allemaal gezien hadden.

Slangenarend in beeld
Slangenarend in beeld

Waargenomen soorten

1 Holenduif – Columba oenas
2 Houtduif – Columba palumbus
3 Kievit – Vanellus vanellus
4 Ooievaar – Ciconia ciconia
5 Wespendief – Pernis apivorus 3
6 Slangenarend – Circaetus gallicus 3
7 Zeearend – Haliaeetus albicilla
8 Buizerd – Buteo buteo
9 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
10 Boomvalk – Falco subbuteo
11 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
12 Zwarte Kraai – Corvus corone
13 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
14 Huiszwaluw – Delichon urbicum
15 Grasmus – Curruca communis
16 Merel – Turdus merula
17 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
18 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
19 Graspieper – Anthus pratensis
20 Putter – Carduelis carduelis
21 Rietgors – Emberiza schoeniclus