Vogelexcursie Friesche veen

Verslag Vogelexcursie Wintergasten

Friesche veen en Vennebroek

Verslag Vogelexcursie Wintergasten op 27 januari 2018, van 10.00-12.00 uur. De eerste vogelexcursie dit jaar stond in het teken van de wintergasten. Deze excursie vond plaats bij Vennebroek en het Friesche Veen. Het was een droge bewolkte dag, met een graad of 7, en de deelnemers en ik hadden er zin in!

Langs de lange laan in Vennebroek

Direct vanaf de parkeerplek lieten een aantal vogels zich horen en zien. Op het ooievaarsnest zaten twee nijlganzen, daaronder zwarte kraaien. Onderweg naar Huize Vennebroek zagen we koolmees, pimpelmees en vink, lieten een boomklever en grote bonte specht zich horen. Ook hoorden we in de verte een turkse tortel, en ontdekte een van de deelnemers een rode eekhoorn in de bomen. Een houtduif vloog met zijn wat schokkerige vlucht voorbij, herkenbaar aan de witte vlekken op de vleugels. We ontdekten in de bomen een gaai, en toen nog een aantal, 7 stuks in totaal. Even verderop liep een mannetjes fazant. Een grote bonte specht kwam aanvliegen en ging pal boven ons in de boom zitten.

Snelle vogels van boom naar boom

Een stukje verderop ging een koperwiek in de boom zitten, en in een andere boom een groep sijsjes en grote barmsijzen. Deze vogels bleven echter niet lang op dezelfde plek zitten, en vlogen van boom naar boom. Toch konden de deelnemers de grote barmsijs even door de telescoop bewonderen.

Tijd voor eenden en vuilnis in het Friesche Veen

De volgende stop was de vogelkijkhut Friesche Veen. Hier waren verschillende soorten eenden te zien, zoals krakeend, smient, pijlstaart, grote zaagbek en nonnetje. Voor een aantal deelnemers zaten hier soorten bij die ze nog nooit gezien hadden. Ook zaten er aalscholvers en een grote zilverreiger. Toen de deelnemers ‘eenden-verzadigd’ waren gingen we verder over een iets blubberiger pad. Langs dit pad ligt vuilnis van de stad Groningen van bijna een eeuw geleden. Normaal gesproken niet te zien, maar als er een boom omgewaaid is, komen de wasteilen en ketels aan de oppervlakte te liggen! We zagen hier ook nog een boomkruiper en een buizerd, en een winterkoning liet zijn zang (met het rollertje erin) al horen.

 

Vogelexcursie Friesche veen Nonnetje
Nonnetje
Vogelexcursie Friesche veen Pijlstaart
Pijlstaart tussen smienten
Vogelexcursie Friesche veen Vuilnis
Vuilnis

 

 

 Ganzen, ganzen en nog eens ganzen

Op de dijk keken we uit over polder Oosterland en zat voor ons een groep met kolganzen, brandganzen en grauwe ganzen. Leuk om de verschillen in kleur en grootte in één telescoopbeeld te kunnen laten zien. Behalve de ganzen liepen er ook nog 4 reeën in de polder. We liepen verder, glibberden over een bruggetje, en zagen verderop een groep grote canadese ganzen.

 

Vogelexcursie Friesche veen Ganzen
Grote canadese ganzen (foto: Lony)
Vogelexcursie Friesche veen Deelnemers
Deelnemers (foto: Lony)

De korte of de langere route?

Op de splitsing konden we kiezen. Het was al 12.00 uur, maar de deelnemers hadden er nog geen genoeg van, dus hebben we de langere route terug genomen. Nog even kijken of we nog nieuwe soorten konden vinden. Er vloog nog een groepje spreeuwen over, daarna een blauwe reiger, en een stel boomklevers liet zich van dichtbij zien. Bovendien zat er in het vijvertje naar het pad nog een witte parkgans 😉

Terug bij de parkeerplek bleken de ooievaars het nest weer terug te zijn op het nest. Een mooie afsluiter van een fijne excursie.

Waargenomen soorten vogels:

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Parkgans – Anser anser forma domestica
5 Kolgans – Anser albifrons
6 Knobbelzwaan – Cygnus olor
7 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Pijlstaart – Anas acuta
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Nonnetje – Mergellus albellus
14 Grote Zaagbek – Mergus merganser
15 Fazant – Phasianus colchicus
16 Ooievaar – Ciconia ciconia
17 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
18 Grote Zilverreiger – Ardea alba
19 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
20 Buizerd – Buteo buteo
21 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
22 Holenduif – Columba oenas
23 Houtduif – Columba palumbus
24 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
25 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
26 Gaai – Garrulus glandarius
27 Ekster – Pica pica
28 Zwarte Kraai – Corvus corone
29 Kauw – Coloeus monedula
30 Koolmees – Parus major
31 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
32 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
33 Boomklever – Sitta europaea
34 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
35 Spreeuw – Sturnus vulgaris
36 Merel – Turdus merula
37 Koperwiek – Turdus iliacus
38 Vink – Fringilla coelebs
39 Sijs – Spinus spinus
40 Grote Barmsijs ssp flammea – Acanthis flammea flammea

 

 

Verder hebben we nog gezien:

Ree – Capreolus capreolus
Konijn – Oryctolagus cuniculus
Rode Eekhoorn – Sciurus vulgaris