Vogelexcursie kinderen

Verslag vogelexcursie kinderen

Verslag vogelexcursie kinderen

Dit is het verslag vogelexcursie kinderen: Een BSO (Buitenschoolse Opvang) in de stad Groningen had als vakantie activiteit ‘vogels spotten’ op het programma gezet. Voor de oudste kinderen (van 7 t/m 10 jaar) was ik gevraagd. Dit leek me heel leuk om te doen, dus dat was snel geregeld.

De voorspelling was dat het die donderdag heel warm zou worden. Gelukkig stond de excursie in de ochtend gepland, dus viel het met de warmte nog mee. Er stonden zes kinderen en een leidster klaar om mee te gaan. Eerst hebben we buiten het geluidenspel gedaan, met uitleg waarom vogels zingen. Daarna waren de veren aan de beurt, die ik afgelopen tijd in het veld gevonden had. Met een vogelkaart in de hand uitzoeken van welke vogel de veer geweest zou kunnen zijn. Toen de verrekijkers uitgedeeld werden, en even was geoefend in het kijken, was het tijd om de telescoop erbij te pakken en echte vogels te zoeken.

Als eerste kwamen we een familie Meerkoet in een vijvertje tegen, waarbij het verschil tussen jongen en volwassen dieren mooi te zien was. De jongen waren sneller ‘groot’ dan de kinderen dachten. Daarna was het de beurt aan een Merel op de grond en Boerenzwaluwen in de lucht, en na enig beraad was de conclusie dat ze allemaal eten aan het zoeken waren. Even verderop waren een aantal Putters druk bezig. Dit was voor een aantal kinderen een soort die ze nog nooit gezien hadden.

 

vogelexcursie  voor kinderen
Vogelexcursie voor kinderen met de BSO.

Hoornse Schans

Vanaf de Hoornse Schans heb je een prachtig uitzicht over de Piccardthofplas. Hier zagen we veel Krakeenden (een nieuwe soort voor alle kinderen), Kuifeenden, Futen en Knobbelzwanen. De Knobbelzwanen zwommen helemaal achter in de plas, maar dankzij de telescoop was te zien dat het om een ouderpaar met 4 jongen ging, en dat 2 van de 4 jongen een gele halsband hadden. Zoiets hadden ze nog nooit bij vogels gezien! Ik heb hen uitgelegd dat deze dieren waren geringd voor wetenschappelijk onderzoek. Het aflezen van de halsbanden was helaas niet mogelijk, daarvoor waren ze toch te ver weg. Ondertussen waren in de lucht nog Huiszwaluwen en een Houtduif te zien.

Vogelkijkscherm

Onderweg viel het de kinderen op dat er allemaal pluis in de lucht zweefde, afkomstig van het Harig Wilgenroosje. En terwijl ze op een bankje even uitpuften liet een Tjiftjaf nog even zijn zang horen. Ik hoop echt dat ze die in mei 2017 herkennen, als ze weer volop gaan zingen! Bij het kijkscherm konden we nog even de Knobbelzwanen op de plas bewonderen, en liet een Aalscholver zich nog even mooi zien. Ook hebben de kinderen geleerd dat je op Riet kunt fluiten, hoewel er nog wel enige oefening voor nodig is. Daarna zijn we terug gelopen naar de BSO, en zijn onderweg nog een aantal Wilde eenden tegen gekomen. Die kenden ze allemaal, gelukkig!

Waargenomen soorten bij het verslag vogelexcursie kinderen:

1 Knobbelzwaan – Cygnus olor
2 Krakeend – Anas strepera
3 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
4 Kuifeend – Aythya fuligula
5 Fuut – Podiceps cristatus
6 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
7 Meerkoet – Fulica atra
8 Houtduif – Columba palumbus
9 Zwarte Kraai – Corvus corone
10 Koolmees – Parus major
11 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
12 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
13 Huiszwaluw – Delichon urbicum
14 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
15 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
16 Merel – Turdus merula
17 Putter – Carduelis carduelis