Vogelexcursie Lauwersmeer november 2017

Verslag vogelexcursie Lauwersmeer 26 november 2017

Vogelexcursie Lauwersmeer 26 november 2017

Dit is het verslag van de privé vogelexcursie Lauwersmeer 26 november 2017. Deze privé excursie was geboekt door een echtpaar uit het oosten van het land. Zij waren nog nooit in het Lauwersmeer gebied geweest, en wilden graag eens een paar uur hun hart ophalen met het fotograferen van vogels. De voorspelling was fris en zo nu en dan regen, windkracht 4. We hadden afgesproken dat ze door mij opgehaald zouden worden op hun overnachtingsadres, en we het gebied met één auto in zouden gaan. Na de kennismaking heb ik ze laten zien wat de plannen waren, en waarom ik voor de Friese kant van het Lauwersmeer had gekozen.

Putters en wilde zwanen

Bij de eerste stop zijn we begonnen met een wandeling. De route was wat natter dan het normaal op die plek is, maar dit vonden de deelnemers geen probleem. Ze genoten van de mooie omgeving. Een aantal putters werd op de foto gezet, en ondertussen kwamen er nog grote bonte specht en koperwieken langs. Onderweg zagen we nog een goudhaan, en toen we uit het bosje kwamen viel ons gelijk de groep wilde zwanen op. Door de verrekijker al duidelijk herkenbaar aan de geel-zwarte snavels, wat door de telescoop natuurlijk nog veel beter te zien was.  Het kenmerkende geluid dat ze als groep continu produceerden, was ook goed te horen. Daarnaast waren hier allerlei soorten eenden en ganzen te zien, en een grote zilverreiger.

Vogelexcursie Lauwersmeer Putters
Putters (Foto door: Christiane)
Vogelexcursie Lauwersmeer Wilde Zwanen
Wilde Zwanen  (Foto door: Christiane)

Bruine kiekendief op jacht

Op de uitkijkbult aangekomen bleek er een bruine kiekendief over de rietvelden te jagen. Deze kwam zo nu en dan even behoorlijk dichtbij. En ondertussen  waren er indrukwekkende wolkenpartijen aan het langs waaien, die ook met plezier op de foto werden gezet. Er kwamen ook meerdere watersnippen overvliegen en was er een torenvalk aan het jagen. Toen we weer naar beneden keken was er een dodaars mooi in het water te zien. Daarna was het tijd om terug te lopen naar de auto en naar de volgende plek te rijden. Onderweg moesten er echter eerst nog een aantal runderen op de foto 😉

Vogelexcursie Lauwersmeer Bruine Kiekendief
Bruine kiekendief (Foto door: Christiane)
Vogelexcursie Lauwersmeer Gemaal
Foto door: Christiane

 

 

Pijlstaarten en zwarte zwanen voor de hut

Vlak bij de volgende plek stond er een hele groep reeën in het land, en vloog een eindje verderop een buizerd. Omdat er op korte termijn een bui aan zat te komen, zijn we eerst de vogelkijkhut in gegaan. Vanuit daar waren heel veel eenden te zien, waaronder pijlstaarten. Dit was een nieuwe soort voor de deelnemers, en ook deze was weer mooi door de telescoop te zien. Ook bleken er twee zwarte zwanen rond te zwemmen, wat een mooi gezicht. Behalve tafeleenden waren er ook nog brilduikers te zien, en heel veel bergeenden. Toen we alle soorten wel gezien hadden, zijn we verder gereden naar de volgende plek. Onderweg zat er nog heel mooi een mannetje roodborsttapuit op het draad, vlak naast de auto.

Vogelexcursie Lauwersmeer Vogelkijkhut
Vogelkijkhut Lauwersmeer (Foto door: Christiane)

Daarna was het tijd voor koffie en koek, zeker ook omdat er een enorme plensbui boven ons los barstte. Dit keer dus maar even in de auto. Tegen de tijd dat we de koffie op hadden was het weer droog, en konden we weer verder met vogels kijken vanaf een uitkijkheuvel.

Slobeenden, wintertalingen en nog meer eenden

In het water dreven enorme hoeveelheden slobeenden en wintertalingen. Natuurlijk ontbraken de krakeenden en kuifeenden ook niet. Zoveel eendenpracht bij elkaar, en nu eindelijk weten om welke soorten het ging, het maakte wel indruk. Op een landtong stonden nog een hele groep watersnippen bij elkaar, duidelijk herkenbaar aan de lange rechte snavel.

Vogelexcursie Lauwersmeer Wolken
Mooie lucht (Foto door: Christiane)

Uiteindelijk hebben we in 3,5 uur tijd 44 soorten vogels gezien en was het tijd om de deelnemers weer terug te rijden naar het adres waar ze nog een nacht zouden verblijven. Zij gaven aan te hebben genoten van het prachtige gebied met de vele vogels, de runderen en de mooie luchten.

 

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Kolgans – Anser albifrons
3 Brandgans – Branta leucopsis
4 Zwarte Zwaan – Cygnus atratus
5 Knobbelzwaan – Cygnus olor
6 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
7 Bergeend – Tadorna tadorna
8 Krakeend – Mareca strepera
9 Smient – Mareca penelope
10 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
11 Slobeend – Spatula clypeata
12 Pijlstaart – Anas acuta
13 Wintertaling – Anas crecca
14 Tafeleend – Aythya ferina
15 Kuifeend – Aythya fuligula
16 Brilduiker – Bucephala clangula
17 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
18 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
19 Grote Zilverreiger – Ardea alba
20 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
21 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
22 Buizerd – Buteo buteo
23 Waterhoen – Gallinula chloropus
24 Meerkoet – Fulica atra
25 Kievit – Vanellus vanellus
26 Watersnip – Gallinago gallinago
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
29 Zilvermeeuw – Larus argentatus
30 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
31 Torenvalk – Falco tinnunculus
32 Zwarte Kraai – Corvus corone
33 Koolmees – Parus major
34 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
35 Baardman – Panurus biarmicus
36 Goudhaan – Regulus regulus
37 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
38 Spreeuw – Sturnus vulgaris
39 Merel – Turdus merula
40 Koperwiek – Turdus iliacus
41 Roodborst – Erithacus rubecula
42 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
43 Waterpieper – Anthus spinoletta
44 Putter – Carduelis carduelis