Vogelexcursie Lauwersmeer

Verslag Vogelexcursie Lauwersmeer 31 maart 2018

Vogelexcursie Lauwersmeer 31 maart 2018

Privé vogelexcursie van 12.00-15.30 uur. Deze excursie mocht ik uitvoeren voor vier dames uit Groningen. Het was als verjaardagscadeau voor één van hen geboekt. De zaterdagmiddag begon redelijk zonnig, met een graad of 8, en niet al te veel wind. Prima excursieweer!

Zingende vogels en roodborstapuit

Op de parkeerplaats konden we gelijk aan de slag met de nodige vogelgeluiden: roodborst, winterkoning en vink. Daarna even lekker aan de wandel naar een mooi uitkijkpunt. Onderweg zong een tjiftjaf zijn kenmerkende lied en zagen we een roodborsttapuit en een rietgors. Vooral de roodborsttapuit viel bij de dames in de smaak. Op het uitkijkpunt kwamen de eerste eenden- en ganzensoorten aan bod. Ook liet een havik zich mooi even vliegend zien. Eenmaal op de terugweg naar de parkeerplaats lieten een grote bonte specht en een zanglijster zich horen.

Op weg naar de volgende stop hebben we nog even een roekenkolonie aangedaan. Hier liet ook een heggenmus zich horen, en vloog een torenvalk over het land.

Drie soorten roofvogels tegelijkertijd

Bij de volgende stop zagen we nog meer eendensoorten, zoals de pijlstaart en wintertaling. Hier stonden ook steltlopers zoals de grutto, kluut en kemphanen. Op een gegeven moment kwamen er een paar lepelaars voor de hut langs vliegen, een mooie rij witte vogels met uitgestrekte hals. Ze gingen een eindje verderop staan, en waren toen mooi door de telescoop te zien. Eenmaal weer buiten de hut zag een van de dames een grote roofvogel: de zeearend. Hij werd door een havik lastig gevallen. Plotseling kwam er ook nog een slechtvalk het kijkerbeeld binnenvliegen. Het verschil tussen deze drie roofvogels was toen heel mooi te zien. Wat is een zeearend dan een enorme vogel!

Vogelexcursie Lauwersmeer deelnemers
Vogelexcursie Lauwersmeer deelnemers

 

Meeuwen en meer wind

Even tijd voor een kop koffie of thee en een stuk koek. Ondertussen begon het al iets frisser te worden, maar het was nog steeds droog. Dus daarna door naar het volgende punt. Hier werd de lijst met eenden nog aangevuld met twee nieuwe soorten. Ook hoorden we een graspieper. Bovendien zaten er heel mooi drie soorten meeuwen naast elkaar op een richeltje in het water.

Vanuit de auto zagen we nog een buizerd in het gras zitten, en op de dijk was een wulp te zien. Hier was het echt flink aan het waaien. In de auto naar het eindpunt zagen we nog zwarte kraaien en kauwtjes. De steenlopers, die eigenlijk altijd in de haven zitten, waren nu niet thuis, helaas. Er liepen wel tureluurs en scholeksters op het drooggevallen slik. Met de geur van vis en wad hebben we de excursie na ruim 3,5 uur afgesloten. Het was een gezellige excursie met enthousiaste deelneemsters en leuke soorten vogels. Op weg naar huis begon het te regenen, precies op tijd!

Waargenomen soorten Vogelexcursie Lauwersmeer

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
9 Pijlstaart – Anas acuta
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Kuifeend – Aythya fuligula
12 Fuut – Podiceps cristatus
13 Lepelaar – Platalea leucorodia
14 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
15 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
16 Havik – Accipiter gentilis
17 Zeearend – Haliaeetus albicilla
18 Buizerd – Buteo buteo
19 Meerkoet – Fulica atra
20 Scholekster – Haematopus ostralegus
21 Kluut – Recurvirostra avosetta
22 Kievit – Vanellus vanellus
23 Wulp – Numenius arquata
24 Grutto – Limosa limosa
25 Kemphaan – Calidris pugnax
26 Tureluur – Tringa totanus
27 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
28 Stormmeeuw – Larus canus
29 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
30 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
31 Torenvalk – Falco tinnunculus
32 Slechtvalk – Falco peregrinus
33 Kauw – Coloeus monedula
34 Roek – Corvus frugilegus
35 Zwarte Kraai – Corvus corone
36 Koolmees – Parus major
37 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
38 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
39 Zanglijster – Turdus philomelos
40 Roodborst – Erithacus rubecula
41 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
42 Heggenmus – Prunella modularis
43 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
44 Graspieper – Anthus pratensis
45 Vink – Fringilla coelebs
46 Rietgors – Emberiza schoeniclus