Lettelberter Petten excursie 2019

Verslag Vogelexcursie Lettelberter Petten groepsexcursie 29 juni 2019

Verslag van de groeps vogelexcursie Lettelberter Petten op zaterdagavond 29 juni 2019.

Na de groepsexcursie ‘Op zoek naar de Grauwe Klauwier’, vanochtend, stond vandaag ook nog een avondexcursie in de planning. Het doel was het natuurgebied De Lettelberter Petten. Van 19.00-21.30 uur gingen we met een kleine groep op zoek naar leuke vogels. Het was vanmiddag erg warm geweest (zo’n graad of 30), maar het begon inmiddels al weer wat af te koelen.

Mooie Roodborsttapuit door de telescoop

Op de parkeerplaats konden we gelijk aan de slag met een paar vogelgeluiden (Zwartkop en Tjiftjaf) en we zagen een Witte Kwikstaart en een Buizerd zitten. Toen we aan de wandel gingen zagen we al snel een Kleine Mantelmeeuw en Putters overvliegen. Bovendien waren in het veld Rietgors en Scholekster te zien. Ook een paartje Roodborsttapuiten vloog heen en weer tussen sprietjes Pitrus en struikjes. De knallende kleuren van het mannetje waren mooi door de telescoop te zien.

Aan de andere kant van het pad zagen we in de verte al een paar Grote Zilverreigers en Aalscholvers in een struik zitten, waar we later nog dichterbij zouden komen. Er vloog een Gaai langs, en in het riet was de zang van een Kleine Karekiet te horen.

De wand voor Oeverzwaluwen

Grote Zilverreigers op de slaapplaats (foto door deelneemster)
Grote Zilverreigers op de slaapplaats (foto door deelneemster)

We kwamen in het gedeelte met bos en zagen, naast de meest gebruikelijke vogels en de muggen, Staartmezen in de bomen zitten. Ook hoorden we een Matkop en een Goudvink, hoewel dit niet voor iedereen even gemakkelijke geluiden bleken te zijn. We liepen door naar de vogelkijkhut en zagen verschillende soorten vogels zwemmen, o.a. Kuifeend, Tafeleend en Knobbelzwaan. In de struik, die midden in de plas stond, waren de Grote Zilverreigers en Aalscholvers mooi te zien. Ondertussen vlogen er ook Boerenzwaluwen, Huiszwaluwen, een Gierzwaluw en Oeverzwaluwen rond. Voor deze laatste soort was recentelijk een wand aangelegd, die zeer succesvol bleek te zijn: bijna alle gaten waren bezet.

In de verte zagen we een Ooievaar vliegen, en toen we de andere kant op keken zagen we een Bruine Kiekendief boven het rietveld jagen.

De Bosrietzanger doet zijn best!

deelnemers in de uitkijktoren
Deelnemers in de uitkijktoren

We vervolgden ons pad en kwamen uit bij de uitkijktoren. We klommen omhoog en hoorden een Boomkruiper, Roodborst en een prachtig zingende Bosrietzanger. Iets verderop, op het Leekstermeer dreef ondertussen een Fuut en boven het water vloog een Visdief. Plotseling hoorde iemand de zang van een Sprinkhaanzanger (het ‘naaimachientje’). Het duurde even voordat iedereen hem gehoord had, hij zat vrij ver weg. De Brandganzen lieten zich gelukkig beter zien, die kwamen vlak langs de uitkijktoren voorbij vliegen.

We vervolgden onze weg en hoorden onderweg nog een Koekoek. Als laatste konden we nog een Zwarte Kraai aan het lijstje toevoegen. Voor een aantal deelnemers zaten er vandaag nieuwe soorten tussen (lifers), voor de meesten was in ieder geval het gebied nieuw. Het was een fijne excursie geweest, op een heerlijke zomerse avond.

Waargenomen soorten

1  Brandgans – Branta leucopsis
2  Grauwe Gans – Anser anser 
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor 
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca 
5  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
6  Tafeleend – Aythya ferina 
7  Kuifeend – Aythya fuligula 
8  Fuut – Podiceps cristatus 
9  Ooievaar – Ciconia ciconia 
10  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
11  Grote Zilverreiger – Ardea alba 
12  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
13  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus 
14  Buizerd – Buteo buteo 
15  Scholekster – Haematopus ostralegus 
16  Kievit – Vanellus vanellus 
17  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 
18  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus 
19  Visdief – Sterna hirundo 
20  Koekoek – Cuculus canorus 
21  Gierzwaluw – Apus apus 
22  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 
23  Gaai – Garrulus glandarius 
24  Zwarte Kraai – Corvus corone 
25  Matkop – Poecile montanus 
26  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 
27  Koolmees – Parus major 
28  Oeverzwaluw – Riparia riparia 
29  Boerenzwaluw – Hirundo rustica 
30  Huiszwaluw – Delichon urbicum 
31  Staartmees – Aegithalos caudatus 
32  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 
33  Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus 
34  Bosrietzanger – Acrocephalus palustris 
35  Sprinkhaanzanger – Locustella naevia 
36  Zwartkop – Sylvia atricapilla 
37  Winterkoning – Troglodytes troglodytes 
38  Boomkruiper – Certhia brachydactyla 
39  Spreeuw – Sturnus vulgaris 
40  Merel – Turdus merula 
41  Roodborst – Erithacus rubecula 
42  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 
43  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
44  Vink – Fringilla coelebs 
45  Goudvink – Pyrrhula pyrrhula 
46  Putter – Carduelis carduelis 
47  Rietgors – Emberiza schoeniclus