vogelexcursie Onlanden 22 september 2019

Verslag vogelexcursie op maat in de Onlanden 22 september 2019

Op deze stralende zondagmiddag stond er van 13.30-15.00/15.30 uur een vogelexcursie op maat in de Onlanden op het programma. Voor een groep van 10-15 personen was een excursie geboekt vanwege in het kader van een verjaardagsfeest. Met 24 graden Celsius en volle zon deed nog niets denken aan de herfst. Zelfs de zonnebrandcreme kwam nog van pas.

Rustig aan, anders mis je de Roodborsttapuiten

Deelnemers op de Madijk
Deelnemers op de Madijk

Op de parkeerplaats bij de Onlanderij werden de nodige leenkijkers uitgedeeld en hoorden we gelijk al een Grote Bonte Specht. De meeste deelnemers waren ‘leken’ op het gebied van vogels kijken, een aantal was wat meer ervaren. Het was de bedoeling om naar het vogelkijkscherm te lopen. Onderweg kwamen de deelnemers er al gauw achter dat je dan niet te snel moet gaan, anders mis je van alles. In de sloot zaten een paar Wilde Eenden en in de ruigte bleek een paartje Roodborsttapuiten te zitten. Deze Roodborsttapuiten waren voor veel deelnemers een ‘lifer’, en ze lieten zich door de twee meegebrachte telescopen mooi zien. Ook zagen we een Ekster, Gaai en een Aalscholver voorbij vliegen. Even verderop zat een Rietgors op een tak en stonden een Grote Zilverreiger en een Blauwe Reiger in het water. De Boerenzwaluwen vlogen ons om de oren en op de rand van het water stond een rijtje Kieviten.

Vlonderpad en vogelkijkscherm

We waren aangekomen bij het vlonderpad, waar een tweetal Knobbelzwanen in het water zwom. Ondertussen bleken er boven onze hoofden tussen de Boerenzwaluwen ook Huiszwaluwen te vliegen (witte stuit). En we hadden ze al gehoord, dus we waren blij dat de Putters ook even op de distels gingen zitten, zodat we ze door de kijkers konden zien. Toen liet de eerste roofvogel liet zich ook zien: een Buizerd.

Bij het vogelkijkscherm bleek erg weinig aan vogels te zien te zijn. Op een aantal Grote Canadese Ganzen na was het er leeg. Na een korte blik liepen we dus weer terug over het pad naar de zandweg. Er kwam een roofvogel aanvliegen, dit keer een Havik! Deze bleef vrij lang in beeld, waardoor de meeste deelnemers hem wel konden zien.

Terwijl we terug liepen richting de Onlanderij hoorden we een Boomkruiper aan de ene kant van het pad en Baardmannetjes aan de andere kant (in het riet). Op het dak van een woning zat een Witte Kwikstaart. Ook Koolmees, Pimpelmees en Houtduif lieten zich zien. Bij de Onlanderij gingen een aantal deelnemers het terras al op, en sloten zich nog een paar anderen aan. Ondertussen stond de telescoop gericht op een aantal Kauwtjes en Roeken, die eten aan het zoeken waren in het gras. Ook zag één van de deelneemsters er een Scholekster tussen lopen.

Casarca bij de Hoogzit

Kijken naar de Casarca
Kijken naar de Casarca

Met een aantal deelnemers gingen we nog even naar de Hoogzit, omdat dat plekje voor hen onbekend was. Langs het smalle paadje liet een Winterkoning zich horen (prrrt). En hoewel de zon voor tegenlicht zorgde, konden we toch nog een aantal soorten aan de lijst toevoegen: Krakeend (witte vierkantje), Wintertaling (klein), Kokmeeuw en gelukkig ook een Casarca (oranje), ook al sliep deze vogel. Toen was het tijd om terug te gaan. Terwijl we het paadje weer af liepen liet een Bruine Kiekendief zich nog in de verte zien. Bij de Onlanderij namen we afscheid. De deelnemers gingen daar verder met het vieren van het verjaardagsfeest op deze prachtige dag.

Waargenomen soorten

1  Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2  Grauwe Gans – Anser anser
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor
4  Casarca – Tadorna ferruginea
5  Krakeend – Mareca strepera
6  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7  Wintertaling – Anas crecca
8  Houtduif – Columba palumbus
9  Scholekster – Haematopus ostralegus
10  Kievit – Vanellus vanellus
11  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
12  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
13  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
14  Grote Zilverreiger – Ardea alba
15  Havik – Accipiter gentilis
16  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
17  Buizerd – Buteo buteo
18  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
19  Gaai – Garrulus glandarius
20  Ekster – Pica pica
21  Kauw – Coloeus monedula
22  Roek – Corvus frugilegus
23  Zwarte Kraai – Corvus corone
24  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
25  Koolmees – Parus major
26  Baardman – Panurus biarmicus
27  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
28  Huiszwaluw – Delichon urbicum
29  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
30  Boomkruiper – Certhia brachydactyla
31  Spreeuw – Sturnus vulgaris
32  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
33  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
34  Putter – Carduelis carduelis
35  Rietgors – Emberiza schoeniclus