Vogelexcursie Verslag Zuidlaardermeer Drenthe en Groningen

Vogelexcursie Zuidlaardermeer 13 juli 2017

Verslag vogelexcursie Zuidlaardermeer

Datum: 13 juli 2017

Vandaag mocht ik voor een drietal mensen een excursie bij het Zuidlaardermeer verzorgen. Zij waren al eens eerder mee geweest op een andere vogelexcursie met mij. Op hun verzoek begon de excursie om 9.30 uur. Deze dag was uitgekozen vanwege de goede weersvoorspelling: graad of 20, weinig wind en droog met wat zon.

We zijn begonnen met een wandeling. We hoorden direct al een zwartkop zingen, en even verderop een rietzanger. Al snel waren we op de plek waar de zwarte sterns hun nesten hadden gehad. Er vlogen volwassen zwarte sternen rond en de jongen waren ook al aan het rondvliegen. Ze zijn niet erg schuw, dus zo nu en dan kwam er op een paar meter afstand eentje langs!

Niet alleen vogels

Het bleek al snel dat de deelnemers niet alleen in vogels geïnteresseerd waren, maar het ook leuk vonden om plantennamen en vlindersoorten te weten te komen. Geen probleem, maar dan duurt zo’n wandeling wel wat langer 😉

Dus terwijl de gierzwaluwen boven ons hoofd op insecten aan het jagen waren,en in de verte een tuinfluiter zong, keken wij naar vogelwikke, dagkoekoeksbloem, haagwinde, jacobskruiskruid, een atalanta en een sint-jansvlinder. Bovendien vonden we nog een vogelveer, waarschijnlijk van een fazant.

Vogelexcursie Zuidlaardermeer 13 juli 2017
Vogelexcursie Zuidlaardermeer 13 juli 2017

Toen we weer opkeken zagen we een witwangstern langs vliegen. Het verschil met de visdiefjes was goed te zien, omdat die er ook rondvlogen. We liepen verder en hoorden plotseling een sprinkhaanzanger (‘het naaimachientje’). Hier hebben we even naar staan luisteren. Even verderop zat een grasmus. We liepen verder en kwamen nog een aantal reguliere watersoorten tegen, zoals fuut en blauwe reiger. Tijdens het laatste stuk van de wandeling liet een tjiftjaf zich nog horen, en zagen we een staartmees in de boom zitten.

Daarna was het tijd voor koffie met iets lekkers, en op naar de volgende plek.

Witwangsterns, steltkluten en geoorde futen

In de Oostpolder zijn we weer uitgestapt. Wat een drukte was het daar met allerlei soorten vogels: putters, grote zilverreiger, kemphanen, bergeenden en een aantal witwangsterns. Door de telescoop was een steltkluut prachtig te zien,  en liep er heimelijk tussen de pitrus een bosruiter naar eten te zoeken. Toen we nog een stukje door liepen zagen we ook de geoorde futen, inclusief jongen. Op een gegeven moment hadden we zelfs twee jonge steltkluten in beeld. Ook waren er jonge witwangsterns te zien. En een eindje verder op stond een groep grutto’s in het water. Er vloog nog een lepelaar over, en in de verte zagen we een mannetje bruine kiekendief jagen.

Vogelexcursie Zuidlaardermeer Deelnemers
Vogelexcursie Zuidlaardermeer Deelnemers

De deelnemers waren onder de indruk van de hoeveelheid soorten in het gebied, en zijn terug gereden naar hun vakantie adres met een aantal ‘lifers’ (een soort die iemand nog niet eerder in zijn leven heeft gezien). De weersvoorspelling was correct,  en was een gezellige en geslaagde excursie.

 

Waargenomen soorten vogels:

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Kuifeend – Aythya fuligula
8 Parkgans – Anser anser forma domestica
9 Fuut – Podiceps cristatus
10 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
11 Ooievaar – Ciconia ciconia
12 Lepelaar – Platalea leucorodia
13 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
14 Grote Zilverreiger – Ardea alba
15 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
16 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
17 Buizerd – Buteo buteo
18 Torenvalk – Falco tinnunculus
19 Meerkoet – Fulica atra
20 Steltkluut – Himantopus himantopus
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Grutto – Limosa limosa
23 Bosruiter – Tringa glareola
24 Kemphaan – Philomachus pugnax
25 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
26 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
27 Visdief – Sterna hirundo
28 Witwangstern – Chlidonias hybrida
29 Zwarte Stern – Chlidonias niger
30 Houtduif – Columba palumbus
31 Gierzwaluw – Apus apus
32 Zwarte Kraai – Corvus corone
33 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
34 Staartmees – Aegithalos caudatus
35 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
36 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
37 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
38 Zwartkop – Sylvia atricapilla
39 Tuinfluiter – Sylvia borin
40 Grasmus – Sylvia communis
41 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
42 Spreeuw – Sturnus vulgaris
43 Merel – Turdus merula
44 Putter – Carduelis

Waargenomen soorten planten:

Dagkoekoeksbloem
Echte Valeriaan
Gewone Kattestaart
Haagwinde
Jacobskruiskruid
Moerasspirea
Teunisbloem
Vogelwikke

Waargenomen soorten insecten:

Atalanta
Dagpauwoog
Sint-jacobsvlinder (rupsen)
Sint-jansvlinder