Vogelexcursie verslag Zuidlaardermeer 23 juni 2017 Drenthe en Groningen

Verslag vogelexcursie Zuidlaardermeer 23 juni 2017

Verslag vogelexcursie Zuidlaardermeer

Datum:  23 juni 2017
Uitgevoerd voor: Rik en Riana

Een goed begin….

Na een week van hitte en onweer was het vandaag een graad of 19, bewolkt en windkracht 4. Prima weer om lekker aan de wandel te gaan, op zoek naar leuke vogels. Daarvoor moest er eerst even een stukje gereden worden. Maar voordat we in de auto zaten kwam er al een Bruine Kiekendief overvliegen. Een leuke eerste waarneming. Bij de eerste stop ontdekten we jonge Kieviten en een Kleine Plevier tussen de verschillende soorten ganzen en eenden, en liet een Graspieper zich uitgebreid bewonderen.

Daarna was het tijd voor een wandeling bij de Leine. Hier hoorden we een Zwartkop en even later een Tuinfluiter. Ja, die lijken best wel op elkaar qua zang. De hoge uithalen van de Zwartkop zijn toch wel herkenbaar als je het weet. Even verderop kwamen de Zwarte Sterns al dichtbij langsvliegen. Rik had zijn camera meegenomen, en kon tot zijn verbazing plotseling een overvliegende Roerdomp fotograferen.

Vogelexcursie Zuidlaardermeer Roerdomp
Roerdomp (foto gemaakt door Rik)

 

 

 

 

En even verderop zat een mannetje Torenvalk een muis uit elkaar te pluizen op een paal. Toen we verder liepen vloog hij op, en liet slechts een restje muis achter…

Vogelexcursie Restant muis
Restant muis

 

Ondertussen werden we flink toegezongen door Fitis, Tjiftjaf en Grasmus, en ook de Rietgors deed flink zijn best. Na de uitkijktoren liepen we verder en bleek tot ieders verbazing de Ralreiger weer op zijn oude plek te zitten. Die had een paar dagen elders gebivakkeerd, maar was nu weer terug.

Vogelexcursie Zuidlaardermeer Ralreiger
Ralreiger (foto gemaakt door Rik)

 

Rik en Riana hadden deze vogel nog nooit eerder gezien, dus dat maakte het extra leuk. We liepen nog terug naar de uitkijktoren om te kijken of we de Ralreiger van daaruit nog beter konden zien, maar die bleek toen niet meer vindbaar te zijn. Helaas, maar de dag kon al niet meer stuk. Even verderop zat nog een hele mooie Gele Kwikstaart, en even later kwam er ook nog een jong op het draad bij zitten.

De Oostpolder

Tijd voor de volgende plek: de Oostpolder. Hier hebben we eerst even een kopje koffie en wat lekkers gehad. Toen gingen we vol energie verder, en zagen heel veel Geoorde Futen. Door de telescoop was ook prachtig te zien hoe de ouders hun jongen op de rug meedroegen. Ook een Steltkluut liet zich nog even mooi zien. Wat is het toch een mooie ranke vogel.

Vogelexcursie Zuidlaardermeer Steltkluut
Steltkluut (foto gemaakt door Rik)

Ondertussen hielden we de lucht in de gaten of er nog een Zeearend of Visarend over zou komen vliegen. Dit is jammer genoeg niet gebeurd. Wel zagen we nog een aantal Witwangsterns. Ook deze bijzondere soort werd door iedereen erg op prijs gesteld.

Vogelexcursie Zuidlaardermeer Witwangstern
Witwangstern (foto gemaakt door Rik)

 

 

 

 

 

 

 

Zowel de camera als de telescoop zijn goed gebruikt vandaag. Lang leve de techniek! Het was een geslaagde ochtend, met een leuke sfeer en 51 soorten in 3,5 uur tijd.

Vogelexcursie Zuidlaardermeer Deelnemers
Rik & Riana

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor je eigen Vogelexcursie Zuidlaardermeer >>>

 

Waargenomen soorten vogelexcursie:

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
3 Brandgans – Branta leucopsis
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Krakeend – Anas strepera
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Kuifeend – Aythya fuligula
8 Fuut – Podiceps cristatus
9 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
10 Lepelaar – Platalea leucorodia
11 Roerdomp – Botaurus stellaris
12 Ralreiger – Ardeola ralloides
13 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
14 Grote Zilverreiger – Ardea alba
15 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
16 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
17 Torenvalk – Falco tinnunculus
18 Meerkoet – Fulica atra
19 Scholekster – Haematopus ostralegus
20 Steltkluut – Himantopus himantopus
21 Kievit – Vanellus vanellus
22 Kleine Plevier – Charadrius dubius
23 Grutto – Limosa limosa
24 Tureluur – Tringa totanus
25 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
26 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
27 Visdief – Sterna hirundo
28 Witwangstern – Chlidonias hybrida
29 Zwarte Stern – Chlidonias niger
30 Houtduif – Columba palumbus
31 Koekoek – Cuculus canorus
32 Gierzwaluw – Apus apus
33 Ekster – Pica pica
34 Zwarte Kraai – Corvus corone
35 Koolmees – Parus major
36 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
37 Huiszwaluw – Delichon urbicum
38 Fitis – Phylloscopus trochilus
39 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
40 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
41 Zwartkop – Sylvia atricapilla
42 Tuinfluiter – Sylvia borin
43 Grasmus – Sylvia communis
44 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
45 Spreeuw – Sturnus vulgaris
46 Merel – Turdus merula
47 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
48 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
49 Graspieper – Anthus pratensis
50 Geelgors – Emberiza citrinella
51 Rietgors – Emberiza schoeniclus