vogelexcursie Drents-Friese Wold 7-04-201

Vogelexcursie Drents-Friese Wold 7 april 2019

Privé Vogelexcursie Drents-Friese Wold (maatwerk) op 7 april 2019

Op deze mooie zondagochtend stond een vogelexcursie in het Drents-Friese Wold op het programma. Omdat deze excursie niet standaard in het excursie aanbod staat, was hier sprake van maatwerk. In dit geval was het de wens van vier deelnemers uit Noord-Holland om een vogelexcursie van 2-2.5 uur te doen, speciaal gericht op bosvogels, in de buurt van Diever. Het weer was perfect: zonnig, bijna windstil en de temperatuur liep tijdens de excursie op van 9 naar 19 graden Celcius.

Vogelgeluiden op de parkeerplaats

Omdat de deelnemers aan de zuidkant van het Drents-Friese Wold hadden overnacht, spraken we ook aan die kant van het natuurgebied af. Om 9.00 uur gingen we van start, nadat iedereen op de parkeerplaats van een verrekijker was voorzien. Ter plekke konden we direct aan de slag met vogelgeluiden. Dit wilden de deelnemers graag wat beter onder de knie krijgen. De Tjiftjaf deed heel hard zijn best om gehoord te worden, en ook een Roodborst en een Fitis lieten hun zang mooi horen.

Grote Lijster en Kneu in het open veld

Net buiten de parkeerplaats was een stuk open veld, waar we natuurlijk ook even onze blik over lieten gaan. Hier ontdekten we een Buizerd in een boom, en in een topje, iets dichterbij, liet een Kneu zich mooi door de telescoop bewonderen. Ook vlogen er een paar Grauwe Ganzen over, en naast een Zanglijster bleek er plotseling een grotere vogel in een boomtop te zitten: een Grote Lijster. Dit was voor een aantal deelnemers de eerste keer van hun leven dat ze deze soort zagen. En dan ook nog zo mooi in het zonnetje door de telescoop! Hierdoor waren de borstvlekken en het grijze dek mooi te zien.

Bosvogels en geluiden… en een hard werkende Boomklever

In het bos lag het wandeltempo niet erg hoog, omdat na elke paar meter wel weer een nieuwe soort zich liet horen en/of zien. Merel, Pimpelmees, Boomkruiper, Winterkoning en Houtduif waren daar aan het zingen, en zaten er een paar Vinken heel dichtbij op het pad. Het verschil tussen het mannetje en vrouwtje Vink was dus mooi te zien. Iets later, op het stuk waar het wat opener was, kwam een Boerenzwaluw overvliegen, duidelijk herkenbaar aan de lange staartveren. Ook hoorden we hier een Grote Bonte Specht.

In een paar oude Beuken zaten gaten, daar was duidelijk een specht aan het werk geweest. In één van die gaten was een Boomklever bezig zijn nest te stofferen. Hij vloog steeds heen en weer tussen de Beuk en een naaldboom. Op de naaldboom pikte hij stukje schors los, verzamelde ze in zijn snavel, en vloog dan terug naar de nestholte. Hij was duidelijk hard aan het werk!

Nog meer Spechten en Goudvink

We vervolgden onze wandeling, en hoorden onderweg de Groene Specht ‘lachen’ en een Zwarte Specht roepen. De Kuifmees en Goudhaan lieten zich ook even horen, maar dit ging te snel voor de deelnemers, dus deze soorten staan niet op de soortenlijst. Even verderop liet een Zwarte Mees liet zich vanuit een stukje naaldbos horen.

Eén van de deelnemers ontdekte op het pad in de verte een vogel: het bleek een mannetje Goudvink te zijn. Helaas vloog deze al snel weer op, en liet zich daarna ook niet meer zien. Wel zagen we nog een Heggenmus en een Koolmees.

Mannetje Roodborsttapuit door de telescoop

Vogelexcursie Drents-Friese Wold Ook de deelnemers zien ze vliegen
Ook de deelnemers zien ze vliegen.

We verlieten het bos en keken nog een keer over het veld uit. Nu lieten een Ekster, Zwarte Kraai en Witte Kwikstaart zich zien. Natuurlijk scanden we ook weer even de boomtoppen af, en bleek daar weer een klein vogeltje te zitten. Door de telescoop stak de zonovergoten rood-oranje borst van de Roodborsttapuit duidelijk af tegen de zwarte kop met witte halsvlek. Prachtig, wat een kleurspektakel!

Hierna was het tijd voor koffie en een stuk Drentse Turf. Deze koek vonden de deelnemers erg lekker. Omdat de 2,5 uur inmiddels verstreken waren, hebben we elkaar hierna de hand geschud. Zij gaven aan dat ze het erg leuk hadden gevonden, en het gevoel hadden veel gezien en gehoord te hebben.

Waargenomen soorten

1  Grauwe Gans – Anser anser
2  Buizerd – Buteo buteo
3  Houtduif – Columba palumbus
4  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
5  Zwarte Specht – Dryocopus martius
6  Groene Specht – Picus viridis
7  Ekster – Pica pica
8  Zwarte Kraai – Corvus corone
9  Zwarte Mees – Periparus ater
10  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
11  Koolmees – Parus major
12  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
13  Fitis – Phylloscopus trochilus
14  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
15  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
16  Boomklever – Sitta europaea
17  Boomkruiper – Certhia brachydactyla
18  Merel – Turdus merula
19  Zanglijster – Turdus philomelos
20  Grote Lijster – Turdus viscivorus
21  Roodborst – Erithacus rubecula
22  Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
23  Heggenmus – Prunella modularis
24  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
25  Vink – Fringilla coelebs
26  Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
27  Kneu – Linaria cannabina