Vogelexcursie Drentsche Aa 2-6-2018

Vogelexcursie verslag Drentsche Aa 2 juni 2018

Vogelexcursie verslag Drentsche Aa 2 juni 2018

Vogelexcursie Drentsche Aa Deelnemers
Vogelexcursie Drentsche Aa Deelnemers

Deze vogelexcursie was voor twee terugkerende gasten. Vorig jaar had ik in augustus ook al voor hen in het Drentsche Aa gebied een vogelexcursie verzorgd. Omdat de soortenrijkdom toen wat tegenviel, maar het gebied wel heel erg mooi is, hebben ze de excursie dit jaar eerder in het seizoen nog eens dunnetjes over gedaan. Helaas kon ik door ziekte de vogelexcursie niet zelf verzorgen, maar gelukkig was mijn vriend zo lief mij te vervangen (uiteraard in overleg met de deelnemers). Hieronder dus zijn verslag.

De vuurdoop

Dit was voor mij de eerst keer dat ik van 9.00 – 12.30 uur een privé vogelexcursie alleen ging uitvoeren. Ik ben in het verleden wel een keer met Andrea mee geweest op een privé vogelexcursie en af en toe steek ik een helpende hand toe bij een groepsexcursie maar dit is andere (noten)koek. Omdat Andrea onverwacht ziek werd, was het voor mij operatie stofwolk om alles op tijd geregeld te krijgen. Boodschappen doen voor de excursie (notenkoek , koffie, suiker etc.) en iemand die het kon brengen, omdat alleen bij deze excursie er geen mogelijkheid is tussendoor bij de auto koffie of thee te drinken (normaal is dat mijn taak bij deze excursie). Maar gelukkig was mijn vader genegen deze taak op zich te nemen, dus was alles in kannen kruiken.

De vogelexcursie zelf

En toen was het 9.00 uur zaterdag 2 juni 2018, de twee dames waren keurig op tijd. We hadden elkaar vorig jaar al eens kort ontmoet tijdens de koffie pauze, dus dat scheelde. Samen eerst maar eens een rondje over de parkeerplaats gedaan. Dit leverde een zwartkop en tuinfluiter op, en een vrouwtje merel met erg veel wit in haar verenkleed, samen met nog wat klein grut. Hierna gingen wij verder over het vlonderpad. Hier was het gelijk raak met een overvliegende koekoek man en een prachtig mannetje rietgors die zich goed door de telescoop liet bekijken.

De route liep verder het stroomdal van de Drentsche Aa in, en een groepje gaaien (nee, geen Vlaamse gaaien 😉  ) was goed te observeren door de telescoop. Ze blijven mooi, ook al kunnen het herrieschoppers zijn bij tijd en wijle.

Boompiepers en ander spul

Stroomdal Drentsche Aa
Stroomdal Drentsche Aa

We hadden onderweg al de nodige boompiepers gezien en ook hier, hoe verder wij het gebied in kwamen, des te meer boompiepers er leken te zitten. De meesten waren kennelijk niet zo blij met onze aanwezigheid gezien de schelle alarmroep die we toegeslingerd kregen. Maar ook geelgorzen lieten zich mooi zien en zowaar, een paartje watersnippen was zo vriendelijk een mooie luchtshow voor ons weg te geven. Indrukwekkend de in verhouding enorme snavel voor zo’n relatief kleine vogel. Iets verder ging de route weer via een vlonderpad over een stroompje, welke de Drentsche Aa iets verder voedt. Hier stond een aantal bosjes tussen het riet en zowaar een rietzanger liet zich niet alleen horen maar ook zien! Soms zit geluk in een klein hoekje / struikje.

Boomklevers in de spits

Iets verder kom je in het bos uit, en hier was het dat een paartje boomklevers in het spitsuur van hun leven bezig waren. Een aantal jongen zat mooi verscholen in een hol stuk van een boom en constant werden er rupsen en andere lekkernijen aangevoerd door vader en moeder. Ze waren er zo druk mee dat ze maar weinig oog hadden voor ons, dit in tegenstelling tot een roodborst en winterkoning die luidkeels hun ongenoegen over ons uitstortten. Gedurende de gehele route veel grote bonte spechten gehoord en af en toe ook kort gezien maar niet even rustig kunnen observeren, jammer.

Grauwe vliegenvanger en koffie

Vogelexcursie Drentsche Aa Molenveld
Vogelexcursie Drentsche Aa Molenveld

De route was inmiddels de Drentsche Aa over gegaan, waar de brug inmiddels voorzien was van 2 leuningen. Kennelijk heeft er iemand wel eens onverhoopt een nat pak opgelopen. Wel lastig met een telescoop op je rug want het is zo smal dat een gemiddelde Amerikaan er niet tussendoor past. Gelukkig kan ik de poten iets inklappen en pas ik er dan precies langs. Hierna kwamen we op een plek waar ik al vliegenvangers verwacht had en ook nu werden we niet teleurgesteld. Een paartje grauwe vliegenvangers kweten zich van hun taak vanaf een tak. Ze lieten zich aardig goed zien door de verrekijker. Door de telescoop is geen doen, daarvoor zitten ze er te kort. Hierna gingen we door naar de koffie met notenkoek, maar niet voordat we een paartje geelgorzen met de telescoop uitbundig bestudeerd hadden, vooral het mannetje was indrukwekkend geel.

De laatste loodjes

Molen de Zwaluw Oudemolen
Molen de Zwaluw Oudemolen

Na de koffie vervolgden wij de route over het Molenveld (goh waarom heet dat toch zo? zie foto) voor het laatste stuk van de vogelexcursie. Halverwege stond een ooievaarsnest en 3 al aardig uit de kluiten gewassen jongen werden door een trotse ouder bewaakt. De andere ouder vloog zich ondertussen het vuur uit de vleugels om ze van eten te voorzien. Iets verderop zijn de grafheuvels, hier hadden we een leuke treffer, als eerste opgemerkt door de dames: een wespendief kwam over, maar had kennelijk geen haast en liet zich ook met de kijker goed bestuderen. Treffend was de duifachtige kop en de vlekken. Iets verderop zweefde een buizerd en daardoor zag je het verschil. Hiermee dachten wij het wel gehad te hebben, maar niets is minder waar!

Na  het Molenveld en de Zwaluw kwamen er twee vluchtige schimmen van links aanscheren en zag ik ze in de bomen rechts landen. Een paartje appelvinken was daar op zoek naar voedsel en met een beetje geduld lieten ze zich mooi zien, ook door de telescoop. Vooral het mannetje was prachtig met zijn uitgesproken kleuren. De huiszwaluwen verzamelden ondertussen leem en modder voor hun nesten in de plassen onder onze neus. We liepen verder en kwamen weer aan bij ons vertrekpunt.

Al met al kijken wij terug op een geslaagde vogelexcursie. Het weer had iets beter gekund, we hebben af en toe een beetje motregen gehad, maar het was verder prima te doen. En een leuke soortenlijst gezien het weer en het gebied!

Waargenomen vogelsoorten

1 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
2 Ooievaar – Ciconia ciconia
3 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
4 Wespendief – Pernis apivorus
5 Buizerd – Buteo buteo
6 Watersnip – Gallinago gallinago
7 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
8 Koekoek – Cuculus canorus
9 Gierzwaluw – Apus apus
10 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
11 Gaai – Garrulus glandarius
12 Ekster – Pica pica
13 Zwarte Kraai – Corvus corone
14 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
15 Koolmees – Parus major
16 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
17 Huiszwaluw – Delichon urbicum
18 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
19 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
20 Zwartkop – Sylvia atricapilla
21 Tuinfluiter – Sylvia borin
22 Grasmus – Sylvia communis
23 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
24 Boomklever – Sitta europaea
25 Spreeuw – Sturnus vulgaris
26 Merel – Turdus merula
27 Zanglijster – Turdus philomelos
28 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
29 Roodborst – Erithacus rubecula
30 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
31 Huismus – Passer domesticus
32 Heggenmus – Prunella modularis
33 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
34 Graspieper – Anthus pratensis
35 Boompieper – Anthus trivialis
36 Vink – Fringilla coelebs
37 Appelvink – Coccothraustes coccothraustes
38 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
39 Groenling – Chloris chloris
40 Geelgors – Emberiza citrinella
41 Rietgors – Emberiza schoeniclus

Ree – Capreolus capreolus