Vogelexcursie Drentsche Aa 9 augustus 2017

Verslag vogelexcursie Drentsche Aa 9 augustus 2017

Verslag privé vogelexcursie Drentsche Aa

Op woensdag 9 augustus 2017 mocht ik twee dames uit Amsterdam mee op stap nemen in het Drentsche Aa gebied. De één had iets meer vogelkijk ervaring dan de andere, maar beide gaven aan nog wel wat extra vogelkennis te kunnen gebruiken. Op de afgesproken parkeerplek hebben we eerst even gekeken waar de wandeling langs zou gaan, en hebben ze een leenkijker gekregen. Het was een graad of 15, en de dag begon vrij grijs. De vogels zongen hun hoogste lied niet meer, want het is augustus. Daardoor is vogels kijken in augustus al lastiger dan bijvoorbeeld in mei. In augustus is het een stuk stiller, dus zijn de vogels lastiger te vinden. Hun geluid bestaat dan vaak uit een contact- of alarmroep.

De eerste vogels

De eerste vogel die zich mooi liet zien was een grote bonte specht: een vrouwtje. En vanuit de struik riep een tjiftjaf. Het nut van dode bomen in een landschap werd duidelijk doordat een houtduif mooi bovenop in zo’n boom zat. Wel ver weg, maar door de telescoop prima zichtbaar. Een stukje verderop was een roodborsttapuit te zien: het strakke oranje-witte-zwarte verenkleed zag er al aardig verfomfraaid uit. Tja, het verleiden van het vrouwtje hoeft niet meer, dus die mooie kleuren zijn niet meer nodig.

Vogelexcursie Drentsche Aa 9-8-17 Deelnemers
Vogelexcursie Drentsche Aa deelnemers

Een lifer!

Boven het land vlogen boerenzwaluwen, op zoek naar insekten, net als de grauwe vliegenvanger, die zich wat minder duidelijk liet zien, en snel weer tussen de bladeren wegdook. In het gras zat een hele club grote lijsters. Voor de dames een lifer! De vlekken op de borst waren duidelijk te zien en ze bleven rustig foerageren terwijl de telescoop op hen gericht was. Daarna ontdekten we ook nog een boompieper, en vloog er een blauwe reiger over. In de boomwal zat een buizerd op een tak. Deze had een hele lichte buik en donkere kop.

We wandelden verder en staken het Oudemolense diep over. Het beekdal stond prachtig in bloei: paars van de grote kattenstaarten en wit van de moerasspirea en haagwinde. Het pad ging een klein stukje onder de bomen door en vervolgens kwamen we op het heideveld uit. Er kwam een snelle, vrij kleine roofvogel aanvliegen: een sperwer! Hij ging in een boom zitten, en vloog later weer weg, zodat we hem nog een keer konden bekijken. Weer terug onder de bomen zagen we een boomklever druk op de takken naar insecten zoeken. Toen was het voor ons ook tijd voor iets lekkers: een kop koffie en koek. En tijdens de pauze liet een matkop zich nog horen. Na de pauze ging de wandeling weer verder en troffen we in een boompje een vogel met een knalgele kop: een geelgors. En boven ons hoofd waren gierzwaluwen druk in de weer met insecten vangen.

Heckrunderen

Het laatste stuk van de excursie kwam door een gebied met heckrunderen. Die lagen midden op het pad. Voorzichtig er langs dus, en ondertussen opletten wat er nog rondvloog. Een familie koolmezen was druk in de weer insecten te zoeken in de boom. Even verderop liepen schapen en paarden, en daar troffen we nog witte kwikstaart en spreeuwen aan. Tot slot liet ook de groene specht nog even zijn typische ‘lachende’ roep horen. Tijdens de wandeling had de grauwe lucht plaats gemaakt voor een heerlijk zonnetje, en we eindigden met 21 °C.

 

Waargenomen soorten vogels:

1 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
2 Sperwer – Accipiter nisus
3 Buizerd – Buteo buteo
4 Houtduif – Columba palumbus
5 Gierzwaluw – Apus apus
6 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
7 Groene Specht – Picus viridis
8 Zwarte Kraai – Corvus corone
9 Matkop – Poecile montanus
10 Koolmees – Parus major
11 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
12 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
13 Huiszwaluw – Delichon urbicum
14 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
15 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
16 Boomklever – Sitta europaea
17 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
18 Spreeuw – Sturnus vulgaris
19 Merel – Turdus merula
20 Grote Lijster – Turdus viscivorus
21 Roodborst – Erithacus rubecula
22 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
23 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
24 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
25 Boompieper – Anthus trivialis
26 Geelgors – Emberiza citrinella

Ree (bokje)