Vogelexcursie Fochteloërveen 2 maart 2019

Vogelexcursie verslag Fochteloërveen 2 maart 2019

Vogelexcursie Fochteloërveen op 2 maart 2019

Andrea in actie
Andrea in actie
(foto: Deelnemer)

De eerste privé vogelexcursie van 2019 stond vandaag gepland. Een aantal mensen uit het Westen van het land (en een paar uit Drenthe) wilde graag de Kraanvogels zien waar het Fochteloërveen bekend om staat. Ook waren ze wel benieuwd naar het gebied zelf. Het was een graad of 8, windkracht 4, droog en zelfs vrij zonnig.

Zijn de Kraanvogels er?

We hadden afgesproken in Smilde, waar de nodige leenkijkers werden uitgedeeld, en we zoveel mogelijk bij elkaar in de auto’s stapten. Vanaf daar gingen we naar de plek waar de Kraanvogels vaak te vinden zijn. Onderweg zagen we op een akker al Roeken en Kauwtjes in een grote groep foerageren (eten zoeken). 

Deelnemers Fochteloërveen 2 maart 2019
Deelnemers Fochteloërveen 2 maart 2019

Op de bewuste plek waren zeker vogels te vinden, zoals Grote Zilverreigers, maar het was even zoeken naar de Kraanvogels. In de verte bleken er 3 te lopen. Die konden we met de telescoop al aardig bekijken. Even later bleken er een paar bij te komen, en uiteindelijk vlogen ze met z’n achten naar een plek voor ons. Nog steeds stonden ze aardig ver weg, maar dat is meestal het geval met Kraanvogels: ze zijn vrij schuw. Ze gingen duidelijk hun eigen gang, zodat wij ongestoord naar ze konden kijken.

Ondertussen kwamen er ook verscheidene roofvogels overvliegen: Torenvalk, Buizerd en Blauwe Kiekendief. Van de laatste soort waren meerdere vogels over de akkers aan het jagen, waarbij de witte stuit regelmatig goed te zien was. Ook zagen we in een struikje een Rietgors zitten. En in de kale boomtakken liet een Geelgors zich al horen, zelfs al met het ‘Beethoven-geluid’.

Op weg naar de 7

We vervolgden onze weg en kwamen langs een wintervoedselveldje, waar een hele zwerm Geelgorzen zich tegoed deed aan de zaden, die daar op de grond lagen. Er zaten op dit moment geen Grauwe Gorzen meer tussen, helaas. Toen de Geelgorzen weer even in de bomen gingen zitten was de mooie gele kleur goed te zien, zeker door de telescoop.

We parkeerden de auto’s en liepen over het pad naar de uitkijktoren “de 7”. Vrijwel meteen kwam een Raaf overvliegen, en voor de twijfelende deelnemers liet deze zich ook nog even horen. Onderweg lieten ook Boomklever, Goudhaan, Kuifmees, Sijsjes en Zwarte Specht zich duidelijk horen.

Kijkje in de slaapkamer van de Kraanvogels

Vanuit de toren was het uitzicht prachtig. De weidsheid van het veen werd voor de deelnemers duidelijk, en bij deze hadden ze een mooi uitzicht over de ‘slaapkamer’ en broedplaats van de Kraanvogels. Er kwam nog een zwerm Putters voorbij vliegen, maar verder waren en geen vogels te zien. Op de terugweg naar de auto’s liet een Grote Bonte Specht zich nog horen.

Tijd voor een korte pauze met koffie/thee en Drentse Turf. Dit viel goed in de smaak bij de deelnemers.

Goudplevieren en vogelaars

Even later vervolgden we onze weg naar het volgende uitkijkpunt. We stopten om een kijkje over de akkers te nemen. Soms staan hier ook Kraanvogels in het land. Nu dus niet. Er stonden wel een aantal andere ‘vreemde vogels’ onze kant op te koekeloeren: vogelaars. Waar ze naar stonden te kijken heb ik niet kunnen achterhalen, er was op dat moment niets zeldzaams gemeld. In het land was wel een groep Goudplevieren te zien, tussen de Kieviten en de Spreeuwen. De Goudplevieren waren voor sommige van de deelnemers een nieuwe soort.

Meerdere soorten eenden bij de hut

De laatste stop van de middag was de vogelkijkhut aan de plas. Omdat we nog even op één van de andere auto’s moesten wachten keken we ook nog even naar de andere kant van de weg. Daar bleek in de verte een Klapekster in een struik te zitten. Leuk, een echte wintergast, en ook best wel schuw. Door de telescoop was hij echter duidelijk herkenbaar.

Toen we over de plas keken, leken er in eerste instantie alleen maar Wilde Eenden op te drijven. Maar toen we even wat langer keken ontdekten we ook een paartje Kuifeend (waarom duiken die toch steeds onder als je ze net in de telescoop hebt?), Wintertalingen en een paartje Krakeend. Een van de deelnemers ontdekte nog een leuk vogeltje in de boom, wat een Witte Kwikstaart bleek te zijn. En de jongste deelnemer (3 jaar) bleek een voorkeur te hebben voor vogels waar veel wit in zit. Zo geniet iedereen weer op zijn/haar eigen manier van een excursie!

Het was inmiddels al ruimschoots tijd om de deelnemers weer naar het startpunt in Smilde te brengen. Zij gaven aan een hele leuke middag te hebben gehad, en te hebben genoten van de Kraanvogels.


Waargenomen soorten

1  Grauwe Gans – Anser anser 
2  Knobbelzwaan – Cygnus olor
3  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
4  Krakeend – Mareca strepera
5  Wilde Eend – Anas platyrhynchos 
6  Wintertaling – Anas crecca 
7  Kuifeend – Aythya fuligula 
8  Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
9  Grote Zilverreiger – Ardea alba
10  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
11  Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
12  Buizerd – Buteo buteo
13  Kraanvogel – Grus grus
14  Kievit – Vanellus vanellus
15  Goudplevier – Pluvialis apricaria
16  Houtduif – Columba palumbus
17  Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
18  Zwarte Specht – Dryocopus martius
19  Torenvalk – Falco tinnunculus
20  Klapekster – Lanius excubitor
21  Kauw – Coloeus monedula
22  Roek – Corvus frugilegus
23  Zwarte Kraai – Corvus corone
24  Raaf – Corvus corax
25  Kuifmees – Lophophanes cristatus
26  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
27  Koolmees – Parus major
28  Goudhaan – Regulus regulus
29  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
30  Boomklever – Sitta europaea
31  Spreeuw – Sturnus vulgaris
32  Merel – Turdus merula
33  Roodborst – Erithacus rubecula
34  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
35  Vink – Fringilla coelebs
36  Putter – Carduelis carduelis
37  Sijs – Spinus spinus
38  Geelgors – Emberiza citrinella
39  Rietgors – Emberiza schoeniclus