Grauwe klauwier & wielewaal excursie 2018

Vogelexcursie verslag Grauwe klauwier & Wielewaal 2018

Verslag Grauwe klauwier & Wielewaal excursie

Grauwe klauwier & Wielewaal

Na de succesvolle excursie ‘Op zoek naar de Grauwe Klauwier’ van 2017 leek het mij een leuk idee om de excursie van 2018 in een nieuw gebied te doen. De aangewezen plek hiervoor is het Hijkerveld, en het leuke is dat hier ook regelmatig wielewalen voorkomen. Omdat ik al een samenwerking (3 daagse vogelreis) heb met de Bed & Breakfast Erfgoed logies Diependal was het dan ook niet meer dan logisch om er met hen de mogelijkheid van een lekkere lunch bij te doen. Voor de echte die-hards was er daarna nog de mogelijkheid om een afsluitende excursie naar het watervogel reservaat Diependal te ondernemen.

Speciale dank aan Hans Roosenbrand, die de prachtige foto’s gemaakt heeft in dit verslag.

Op pad in het Hijkerveld

Iedereen was mooi op tijd, ondanks het feit dat enkele deelnemers helemaal uit Haarlem moesten komen voor deze excursie. We konden om 10.00 uur dan ook gelijk op pad om op zoek te gaan naar de eerste kandidaten van onze vogelexcursie. Als eerste lieten een zwartkop en winterkoning zich mooi horen. Iets verderop zong een veldleeuwerik en in het veld zat een roodborsttapuit op een tak. In de lucht vlogen nog buizerd, kleine mantelmeeuw en gierzwaluwen. We waren nog geen kwartier onderweg toen een deelnemer het eerste mannetje grauwe klauwier in de top van een dode boom spotte! Wel op redelijke afstand maar door de telescoop prachtig te zien. Terwijl wij bezig waren met de grauwe klauwier en een prachtig mannetje geelgors, bleek er zomaar een visarend iets verderop in de boom te zitten!

Visarend in de boom Hijkerveld
Visarend in de boom Foto door Hans Roosenbrand
Visarend vliegend Hijkerveld
Visarend vliegend Foto door Hans Roosenbrand

 

 

 

 

 

 

 

Voor iedereen prachtig te zien en even later overvliegend om op jacht te gaan. Een leuke en indrukwekkende bijvangst op deze vogelexcursie.

Grauwe klauwieren een hele familie!

Na de visarend vervolgden wij de route, terwijl we onderweg genoten van een boompieper. Bij de grote plas zagen we knobbelzwanen, grote zilverreiger, verschillende soorten eenden en hoorden we een kleine karekiet. In de plas achter ons bleek een dodaars te zitten. Ook vlogen er nog een aantal wulpen over. En toen was het echt raak: na nog een grauwe klauwieren man, zat daar even verderop een hele familie met hongerige jongen in de struiken. Ze lieten zich prachtig zien en horen toen ze gevoerd werden. Vooral vader had het er maar druk mee om al die hongerige snavels te vullen.

Grauwe Klauwieren jongen en vader
Grauwe Klauwieren jongen en vader Foto door Hans Roosenbrand
Grauwe Klauwieren jongen
Grauwe Klauwieren jongen Foto door Hans Roosenbrand

 

 

 

 

 

 

Terwijl de grauwe klauwieren gevoerd werden, wandelen er ineens twee kraanvogels op enkele honderden meters het blikveld binnen. Na korte tijd vlogen ze op om richting de schaapskooi  weer neer te strijken.

Veldleeuwerik en ander grut

Veldleeuwerik
Veldleeuwerik Foto door Hans Roosenbrand

Even verderop deed een veldleeuwerik heel erg zijn best om zijn territorium af te bakenen. Gelukkig ging hij ook even in de heide zitten voor een fotomoment. Iets verderop zat weer een geelgors. Voor de deelnemers uit het westen was ook de Geelgors een speciale soort. Deze is daar niet algemeen en, zeker hier in zomerkleed luid zingend, een ware lust voor het oog.

 

Op naar de Wielewaal

Wij vorderden gestaag met onze expeditie en het werd tijd om de laatste doelsoort te gaan vinden, de wielewaal. Dit is een lastige soort om in het vizier te krijgen, ze zijn erg schuw en zitten vaak hoog in de bomen. En dan bij voorkeur de hoogste bomen die er in de omgeving zijn. Boerenzwaluwen en huiszwaluwen vlogen er genoeg. En ook een gele kwikstaart en grote bonte specht liet zich nog even zien. Ondertussen lieten de wielewalen zich prima horen, ze zaten zelfs redelijk dichtbij. maar meer dan een enkele geel-zwarte flits was er helaas niet van ze te zien.

Gekraagde roodstaart
Gekraagde roodstaart Foto door Hans Roosenbrand
Grauwe Klauwieren man duikend
Grauwe Klauwier man duikend Foto door Hans Roosenbrand
Grauwe Klauwieren man
Grauwe Klauwier man Foto door Hans Roosenbrand

 

 

 

 

 

 

 

Maar er is een troostprijs, enkele grote lijsters laten zich goed zien (ook speciaal voor de deelnemers uit de Randstad). Bovendien maken een mannetje gekraagde roodstaart en grauwe klauwier man veel goed. Ook zien we in een ven nog twee jonge dodaarsjes. We sluiten af met een grauwe vliegenvanger, wat meesjes en putters en gaan dan op naar de lunch.

De Lunch

We waren iets later dan gepland, maar dat krijg je als er fotografen in de groep zitten 😉 Bij de B&B Erfgoedlogies Diependal stond de tafel al gedekt.   De gastvrouw en gastheer hadden hun best gedaan om er een gezellig geheel van te maken. Na een royaal bord courgette- of tomatensoep kon ieder zijn of haar gang gaan met verschillende soorten broodjes, croissants en drankjes. Er was meer dan genoeg, en dus kon een deel van de groep er daarna weer een paar uur tegenaan met vogels kijken.

Vogelkijkhut Diependal

In afgeslankte vorm (de helft van de groep had voor de verlenging gekozen) reden we naar de parkeerplaats bij de vogelkijkhut. Vanaf hier moest er nog een stuk gewandeld worden. We waren nog geen tien meter onderweg, toen er een havik met prooi in de poten vlak over ons heen kwam vliegen. Ze vloog regelrecht het bosje in. Toen we verder liepen zat er nog een geelgors op een oude aardappelspriet, zo’n 15 meter voor ons. Natuurlijk moesten er weer even foto’s gemaakt worden.

Roodhalsfuut Diependal
Roodhalsfuut Diependal

Na het doorlopen van de 162 meter lange tunnel kwamen we in de hut. Al vrij snel zagen we twee jonge futen zwemmen. Ze hadden naast de zwart-witte strepen op de kop echter een rossig gekleurde hals. Het bleken jonge roodhalsfuten te zijn. Eén van de ouders zwom een stukje verderop in de plas. Dit gebied herbergt de grootste broedpopulatie van Nederland van deze zeldzame futen!

 

 

Zomertalingen in eclipskleed

Plotseling kwam er even een blauwborst in de struik zitten, vlak voor de hut. De blauwe borst en roestbruine staart waren net even te zien. Helaas vloog hij snel weer verder en verdween uit het zicht. We zagen verder nog ooievaars, een gewone fuut, een kleine plevier, en twee zomertalingen in eclipskleed. De witte wenkbrouwstreep op het kleine eendje was nog te zien, maar de rest van de kleuren was al verdwenen. We hoorden nog rietgors en grasmus. De heren uit het Westen besloten dat ze liever nog even de geelgorzen gingen fotograferen en filmen, dus die liepen weer terug door de tunnel.

Lepelaars Diependal
Lepelaars Diependal

De andere deelnemers keken nog even verder naar leuke soorten. In een ander stuk van de plas zwom een dodaars met nog vrij kleine jongen. En op een gegeven moment kwamen er twee lepelaars aanvliegen, die vlak voor de hut gingen landen. Ze begonnen voedsel te zoeken in het water, waarbij ze met hun lepelvormige snavel heen en weer maaiden door het water. We probeerden nog even met de mobieltjes foto’s te maken door de telescoop. Ik doe dat vaker, maar voor een deelneemster bleek toch nog lastig te zijn als je dit voor het eerst moet doen. Ik hoop dat ze er een gelukte foto heeft tussen zitten!

Om 15.45 uur gingen we de tunnel weer door om terug te lopen naar de auto’s. De heren wilden nog even doorgaan met fotograferen en filmen, dus die hebben we in het veld de hand geschud. De rest van de groep heeft bij de auto’s afscheid genomen. De deelnemers gaven aan een leuke dag te hebben gehad, met veel leuke vogelsoorten.

 

Waargenomen soorten

1 Grauwe Gans – Anser anser
2 Knobbelzwaan – Cygnus olor
3 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca *
4 Zomertaling – Spatula querquedula *
5 Krakeend – Mareca strepera
6 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
7 Tafeleend – Aythya ferina
8 Kuifeend – Aythya fuligula
9 Dodaars – Tachybaptus ruficollis
10 Roodhalsfuut – Podiceps grisegena *
11 Fuut – Podiceps cristatus
12 Ooievaar – Ciconia ciconia
13 Lepelaar – Platalea leucorodia *
14 Blauwe Reiger – Ardea cinerea *
15 Grote Zilverreiger – Ardea alba
16 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
17 Visarend – Pandion haliaetus
18 Havik – Accipiter gentilis *
19 Buizerd – Buteo buteo
20 Meerkoet – Fulica atra
21 Kraanvogel – Grus grus
22 Kievit – Vanellus vanellus *
23 Kleine Plevier – Charadrius dubius *
24 Wulp – Numenius arquata
25 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
26 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
27 Gierzwaluw – Apus apus
28 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major
29 Grauwe Klauwier – Lanius collurio
30 Wielewaal – Oriolus oriolus
31 Gaai – Garrulus glandarius
32 Zwarte Kraai – Corvus corone
33 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
34 Veldleeuwerik – Alauda arvensis
35 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
36 Huiszwaluw – Delichon urbicum
37 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
38 Zwartkop – Sylvia atricapilla
39 Grasmus – Sylvia communis *
40 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
41 Boomkruiper – Certhia brachydactyla
42 Spreeuw – Sturnus vulgaris *
43 Grote Lijster – Turdus viscivorus
44 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata
45 Roodborst – Erithacus rubecula
46 Blauwborst – Luscinia svecica *
47 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus
48 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
49 Huismus – Passer domesticus *
50 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
51 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
52 Boompieper – Anthus trivialis
53 Vink – Fringilla coelebs
54 Kneu – Linaria cannabina
55 Putter – Carduelis carduelis
56 Geelgors – Emberiza citrinella
57 Rietgors – Emberiza schoeniclus *

* deze soorten zijn tijdens de middagexcursie naar Vogelkijkhut Diependal nog extra waargenomen.